Nieuwsbrief 4

13 december 2019
Kerstsfeer op school
Kerstdiner op donderdag 12 december
Gisteravond hebben we genoten van het jaarlijkse, traditionele kerstdiner. Iedereen zag er prachtig uit en de sfeer en het eten was super!
Kerstactiviteiten op vrijdag 13 december
Vanochtend waren er gezellige activiteiten die in het teken van kerst stonden met als slot een mooie samenzang onder leiding van mevrouw Smilde. Veel dank voor de kerstcommissie die dit alles voorbereid en georganiseerd heeft!
Interact Club of Aruba
Dit jaar heeft de Interact Club of Aruba het kerstproject, The Magic of Kindness georganiseerd. Het streven was om de mensen in nood een vrolijk kerstperiode te geven. Hiervoor hebben ze de afgelopen weken producten en 2e handse spullen ingezameld voor twee organisaties, te weten Hand4Addicts en Fundacion Pa Nos Comunidad. 

De opbrengsten van de kerstmarkt, die door de basischool en Prikichi is georganiseerd, zijn vandaag samen met de door de Interact Club ingezamelde goederen geschonken aan beide organisaties. Ze zijn erg blij met de donaties waarmee ze veel goeds kunnen doen.

We willen u, alle leerlingen, onze collega's van de basisschool en Prikichi hartelijk danken voor de gulle bijdrage!

Interact Club of Aruba
Sportdag
Op maandag 9 december vond onze jaarlijkse sportdag plaats. Dit jaar was dit in het zwembad van Savaneta. De dag stond in het teken van samenwerken en sportieve waterspellen en eindigde met een spannende estafette in het water. De leerlingen hebben zich heel goed ingezet en waren erg enthousiast! Veel dank gaat uit naar de organisatie die in handen was van onze LO docenten en stagiaires.
Aquathlon
Op zaterdag 7 december hebben een aantal leerlingen en docenten deelgenomen aan de aquathlon. Kian Zaal en Tame Mondria vielen o.a. in de prijzen en in totaal hebben 5 leerlingen een mooie medaille behaald!
Cambridge examens
Morgen, op zaterdag 14 december, vinden de Cambridge examens plaats op onze school. In totaal zullen 12 leerlingen uit leerjaar 456 hieraan deelnemen. De examens worden afgenomen door twee examinatoren van The Language Academy (TLA) te Ft. Lauderdale in Florida. We wensen iedereen alvast veel succes toe en hopen op een mooi resultaat!
Inspectiebezoek
Het inspectiebezoek op dinsdag 10 december werd afgesloten met een positieve terugkoppeling. We voldoen ruimschoots aan het nieuwe inspectiekader in Nederland en de inspecteur was onder de indruk van de professionele organisatie, het ambitieniveau van ons team, de verantwoording en dialoog, de kwaliteitszorg, het pedagogisch handelen, opbrengsten en de betrokkenheid van iedereen!
Belangrijke data
Eerste schooldag in het nieuwe jaar
Maandag 6 januari 2020
Dia di Betico
De school is gesloten op vrijdag 24 januari
Proefwerkweek
Maandag 13 januari t/m vrijdag 17 januari 2020
Schoolexamens 2de periode
Schoolexamens 2e periode: donderdag 23 januari t/m maandag 3 februari 2020
Informatieavond profielkeuze klas 3 en voorlichtingsavond onderbouw (onderwerp wordt nog bekend gemaakt)
Dinsdag 28 januari 2020
Inhaalmiddag gemiste toetsen
Vrijdag 31 januari 2020
Beroepenmarkt
Donderdag 13 februari 2020
Namens het team hele fijne feestdagen en een goed begin van 2020 gewenst!
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College