Nieuwsbrief 5

14 februari 2020
Informatieavond Profielkeuze en Telefon pa Hubentud
Op dinsdag 28 januari organiseerden we een informatieavond voor ouders van leerlingen uit klas 3 over de profielkeuze. Deze avond werd zeer goed bezocht. Telefon pa hubentud verzorgde op dezelfde avond een voorlichtingsavond voor de ouders van klas 1 t/m 3 met als onderwerp alcohol en drugs.
Deze avond werd door verschillende ouders bezocht en ouders werden echt betrokken bij de presentatie.
Voor de leerlingen zal dit schooljaar ook een voorlichting worden gepland met hetzelfde onderwerp. Uiteraard zal de presentatie aangepast worden aan het niveau van de klas.
Beroepenmarkt
Beroepenmarkt was een groot succes!
Gisteravond vond onze 2-jaarlijkse beroepenmarkt plaats en deze was wederom zeer geslaagd. Onderzoek in Nederland heeft uitgewezen dat een beroepenmarkt van grote invloed is op de keuze van je profiel en studie.
Er waren ongeveer 30 beroepen vertegenwoordigd en de leerlingen vanaf klas 3 hebben veel geleerd van de gesprekken met de beroepsoefenaars. Een speciaal woord van dank voor de Interact Club of Aruba die ons decanaat zeer goed geholpen heeft met de voorbereiding en organisatie.
Make someone happy Project 2020
Interact Club of Aruba organiseerde voor vandaag wederom een succesvolle Valentijnsactie om geld in te zamelen voor het goede doel. Gedurende 2 weken zijn er tijdens de pauzes bestellingen opgenomen voor de verschillende Valentijnscadeautjes. Vanmorgen werden deze door de Interactleden rondgebracht en zijn er vele leerlingen en collega's blij gemaakt.

De Interact Club of Aruba is tevreden met de opbrengsten en dankt iedereen voor hun bijdrage aan dit succesvolle project!
Fijne Carnavalsvakantie!
Tijdens de lunchpauze hebben we springend en dansend op Carnavalsmuziek de vakantie ingeluid. We wensen jullie allemaal een fijne Carnaval toe en openen onze deuren weer op dinsdag 25 februari.
Lezing van Mrs. Eva Schloss op zondag 1 maart in Hilton Aruba
Op zondag 1 maart om 7 PM vindt er in het Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino een historische avond plaats. Mrs. Eva Schloss is een holocaust overlevende en zij zal een lezing verzorgen met als thema 'learning from the past, living in the present, looking to the future'.
We gaan met een grote groep leerlingen van onze school deze unieke gebeurtenis meemaken en hopen dat het een leerzame ervaring zal zijn die meegenomen zal worden naar de toekomst.
Belangrijke data
Carnavalsvakantie: maandag 17 t/m maandag 24 februari
Proefwerkweek / Schoolexamens (SE-3 talen, herkansing/inhaal SE-2, rekentoets, I&S, profielwerkstuk).
 maandag 2 t/m vrijdag 6 maart 
Lezing Mrs. Eva Schlos: zondag 1 maart, Hilton Aruba om 7 PM
Informatieavond Staatsexamen Bonaire: donderdag 5 maart
Inhaalmiddag: donderdag 12 maart
Aruba Doet: vrijdag 13 maart
Open ochtend: vrijdag 13 maart
Schoolfeest: vrijdag 13 maart
Kangoeroewedstrijd rekenen/wiskunde: maandag 16 maart
Schoolexamen SE-3: vrijdag 3 t/m woensdag 8 april
Toneelstuk klas 3: maandag 6 april
Paasvakantie: vrijdag 9 t/m 17 april
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College