Nieuwsbrief 5

5 februari 2021
Jaarrooster
Carnaval
Ook al vervallen alle evenementen voor de carnaval, de geplande vrije dagen voor de carnaval blijven staan.
Dit betekent dat de school dicht is op maandag 8 februari en in de week van maandag 15 februari tm vrijdag 19 februari
Eindexamens
Ook dit schooljaar is Covid-19 een belangrijk thema bij de afname van eindexamens.
Arubaanse eindexamens;
  • De schoolexamens verlopen via het vastgestelde jaarrooster.
  • Op 15 februari zal in Nederland bekend worden gemaakt of er aanpassingen komen voor de afname van de centrale eindexamens in Nederland.
  • Vervolgens zal op Aruba een besluit worden genomen over de afname van de Centrale Eindexamens op Aruba. In verband met de erkenning van de diploma's tussen de landen van ons Koninkrijk wordt dit op elkaar afgestemd.
Nederlandse staatsexamens;
  • We zijn in afwachting van toestemming van het Ministerie van OCW in Nederland om de examens ook dit jaar op Aruba te mogen afnemen.
Personeel
De gevolgen van COVID-19 betekenen ook voor onze school dat docenten vaker afwezig zijn. We nemen het zekere voor het onzekere om veiligheid voor leerlingen en docenten te waarborgen.
Roosterwijzigingen proberen we zoveel mogelijk te voorkomen..Als een docent niet aanwezig is werken leerlingen tijdens deze lessen door aan de studiewijzers met behulp van Google Classroom en springen collega's bij om de klassen te begeleiden.

Het is en blijft ook de komende periode een grote uitdading. We blijven ons uiterste beste doen om ons onderwijsaanbod zo goed mogelijk te blijven aanbieden en zoveel mogelijk lessen door te laten gaan.
Nieuwe collega's
Zorgcoördinator
Op 1 maart aanstaande start Mohamed El Oualkadi. Hij neemt de functie van Mirjam Westenberg over.

Spaans
Op 1 april aanstaande start Johalys Huijben. Een docente Spaans die ons team fulltime komt versterken. We zullen haar de komende maanden inzetten om de lessen van mevrouw Tweeboom (deels) over te nemen. Mevrouw Tweeboom is in blijde verwachting. Helaas is ze nu enige tijd afwezig. We hopen dat ze op korte termijn haar werkzaamheden (deels) kan oppakken. Vooruitlopend op haar zwangerschapsverlof hebben we alvast gekozen voor een structurele oplossing.
Voorbereidingen schooljaar 21-22
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar worden opgestart
Ook volgend jaar starten we met 3 eerste brugkklassen.
Omdat de school groeit zullen betekent dit meer vacatures. Daarnaast nemen enkele collega's afscheid aan het einde van dit schooljaar afscheid .

Meneer Dieleman (docent economie en bedrijfskunde) gaat genieten van een welverdiend pensioen. Meneer Van der Kist (docent Nederlands) en Mevrouw Smilde (docent Engels) remigreren naar Nederland.

De sollicitatieprocedures zullen binnenkort worden opgestart.
TTO
De doelstelling van TTO, het tweetalig onderwijs is het afleveren van leerlingen die zich thuis voelen in de wereld. Zij bewegen zich makkelijk in een interculturele en/of internationale context, zowel dicht bij huis als verder weg. Zij spreken uitstekend Engels en zijn betrokken bij de wereld en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen. Ze zijn zich bewust van andere opvattingen en culturen en ze staan ervoor open. (Nuffic, TTO 2.0)

Één van de unieke kenmerken van scholen in het Caribisch gebied is de meertalige omgeving waarin de scholen functioneren. Er moet derhalve veel aandacht zijn voor taalontwikkelend lesgeven en dat is veel meer dan alleen in het Engels lesgeven.

Deze week werden we bezocht door ervaringsdeskundigen uit Nederland en de regio die intensief met Nuffic en de Taalunie samen werken aan de ontwikkeling van het TTO-concept. Met hun ondersteuning werken we aan een traject taalontwikkelend lesgeven voor onze docenten en ook in breder verband bieden zij support.

Covid-19 heeft ook een groot effect op ons TTO-traject. De richtlijnen voor Covid maken dat we diverse TTO-activiteiten moeten aanpassen of pas later in het schooljaar kunnen oppakken.

De leerlingen in leerjaar 1 hebben zin in het traject KeuzeWerkTijd (KWT). Met KWT kunnen leerlingen zelf meer invloed uitoefenen op het aantal lesuren dat ze voor bepaalde talen volgen. Vanwege Covid moeten we helaas terughoudend zijn met het mengen van groepen en hebben we dit traject nog even uitgesteld tot later in dit schooljaar.

Ook dienen we momenteel nog terughoudend te zijn met excursies en zijn buitenlandse reizen geen optie. We blijven alternatieven zoeken om binnen de beperkingen waarmee we dagelijks te maken hebben te investeren in de TTO-gedachte.
Belangrijke data
Carnavalsmaandag
De school is gesloten op maandag 8 februari
Carnavalsvakantie
De school is gesloten van maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari 2021
Dia di Betico
Schoolexamens
Herkansingen schoolexamens mavo periode: maandag 1 maart t/m woensdag 3 maart
Herkansingen schoolexamens havo/vwo periode: maandag 8 maart t/m vrijdag 12 maart
Afname schoolexamens talen periode 3 havo/vwo: maandag 8 maart t/m vrijdag 12 maart
Afname schoolexamens overige vakken periode 3 havo/vwo: maandag 19 april t/m donderdag 22 april
TTO projectweek leerjaar 1
Dinsdag 23 maart t/m vrijdag 26 maart
Informatieavond profielkeuze klas 3
Wordt vervangen door een online-uitleg
Inhaalmiddag toetsen
Dinsdag 16 maart
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College