Nieuwsbrief 6

25 oktober 2019
 
Nieuws
Activiteiten in de komende weken
  • Vrijdag 1 november: studiedag Prikichi en basisschool
Deze studiedag staat in het teken van ICT en eigenaarschap bij leerlingen.
Alle kinderen hebben vrij.
Er is geen Time2Play en geen middagopvang.

  • Bezoek kinderboekenschrijvers
In de week van 4 t/m 8 november zullen verschillende groepen
een bezoekje ontvangen van een kinderboekenschrijver en/of
illustrator die komt vertellen over zijn of haar boek.

  • Woensdag 6 november: Creadag
Op de creadag zal er in elke klas de hele dag gewerkt worden aan creatieve activiteiten die in het teken staan van de kinderboekenweek.

  • Donderdag 7 november: Avond van het Boek
De Avond van het Boek is elk jaar een groot feest op onze school!
U bent allen van harte uitgenodigd om samen met uw kind vanaf 19.00 tot 21.00 uur naar school te komen.
Om 19.00 uur starten alle kinderen met optredens op het plein.
Daarna kunt u samen met uw kind op reis over de wereld in de verschillende klassen op school.
In verband met de gezamenlijke start, is het belangrijk dat de kinderen om 18.45 uur op school zijn.

  • Maandag 11 t/m woensdag 13 november: schoolfotograaf.
Vanaf vrijdag 8 november hangt het schema van de fotograaf op de witte borden naast de deur bij het lokaal van uw kind.

Vaccinaties
Als school volgen wij het vaccinatieschema van Jeugdgezondheidszorg Aruba.
We onderhouden contact met JGZ waarbij zij controleren welke kinderen dit schooljaar in aanmerking komen voor een vaccinatie. Is uw kind aan de beurt, dan heeft u vandaag een toestemmingsbrief ontvangen, die u dient te ondertekenen als u toestemming geeft voor een vaccinatie.
Heeft u geen brief ontvangen en denkt u dat uw kind toch een vaccinatie had moeten krijgen, kunt u contact opnemen met JGZ
Kinderen van ouders die door defensie zijn uitgezonden, vallen onder het Nederlandse vaccinatieprogramma. Zij krijgen de vaccinatie van de marine-arts.

Gouden Griffels en Gouden Penselen
Tijdens de Kinderboekenweek worden in Nederland de Gouden Griffel voor het beste kinderboek en de Gouden Penseel voor het best geïllustreerde kinderboek uitgereikt. Het zijn de belangrijkste prijzen in de Nederlandse jeugdliteratuur.

Dit jaar is de Gouden Griffel uitgereikt voor Zeb. van Gideon Samson en de Gouden Penseel voor Mijn wonderlijke oom van Yvonne Jagtenberg.
Er worden prijzen uitgereikt in verschillende leeftijdscategorieën.
Via deze link ziet u welke kinderboeken nog meer in de prijzen zijn gevallen:
Ouderconsulent / Parent consultant
Beste ouders,
 
Vanaf vandaag zal ik in iedere nieuwsbrief een klein stukje schrijven over de afgelopen ouderbijeenkomst op de woensdagochtend in het Time2Play lokaal. Ook zal ik u dan informeren over het gespreksonderwerp van de volgende woensdagochtend.
 
Op 16 oktober hebben we gesproken over "zelfredzaamheid". Er waren zeven ouders en we hebben gedachten uitgewisseld over wat dit betekent voor onze kinderen, waarom dit zo belangrijk is én hoe ieder van ons dit doel probeert te bereiken. Dank jullie wel ouders, voor jullie betrokkenheid!
 
Op 23 oktober hebben de ouders van kinderen uit groep 5 t/m 8 en ik kennis met elkaar gemaakt. Er waren vier ouders. We hebben gesproken over onderwerpen als plagen en pesten, concentratie in de klas, omgang van de kinderen met elkaar. Ook werden ideeën voor gespreksonderwerpen aangedragen voor volgende ouderbijeenkomsten: inhoud van het vak aardrijkskunde (topografie), hoe kunnen ouders hun kinderen begeleiden bij het maken van huiswerk, het tijdstip van de ouderbijeenkomst op de woensdag.
 
Volgende week zal het thema van de ouderbijeenkomst zijn: Welke feesten vieren we op school, hoe doen we dat en waarom? De schoolleider Claudia Baur zal dit gespreksonderwerp komen toelichten.
 
Hopelijk tot woensdagochtend 30 oktober in het klaslokaal van Time2Play. Vanaf 7.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar!
 
Mechtild Thodé-de Wit (ouderconsulent)
 


Dear parents,
 
From this day on, through this newsletter, I will inform you about our parent meetings on every Wednesday morning in the class room of Time to play. At the same time I will let you know about the theme for the parent meeting on the next Wednesday morning.
 
On October 16 we talked about self-reliance (helping yourself). Seven parents were present. We exchanged ideas about what does this mean for our children, why the importance and how to reach this goal. Thank you parents for your involvement!
 
On October 23 parents of the students from group 5 to 8 and I met for the first time. There were four parents present. We talked about the following subjects: teasing among students, concentration of the student in the class room, behaviour of the students towards each other. Interesting subjects for other parent meetings, according to the parents, would be: topography related to the content, how to guide your child with homework, the hour of the parent meetings.
 
Next week the subject of the parent meeting will be: "Celebrations in school", which ones, how and why. Claudia Baur will be there to explain.
 
Hopefully I'll see you next Wednesday morning October 30, in the classroom of Time2Play. Coffee and tea will be ready to serve from 7.45 am.
 
Mechtild Thodé-de Wit (parent consultant)
Prikichi A
Wij zijn bezig met het thema voertuigen. Samen leren we door een leuk boekje welke voertuigen er nodig zijn om een nieuwe weg te maken. Zodra de mensen en de voertuigen klaar zijn met de weg, wie mag er dan op de weg rijden? Hier wisten de kinderen direct antwoord op te geven. DE AUTO!

In de kring hebben we meerdere woordkaarten met verschillende voertuigen ophangen, waarbij we samen gaan kijken welk voertuig op de weg mag rijden, welk voertuig in de lucht vliegt en welk voertuig op het water vaart. Hier horen natuurlijk ook liedjes bij zoals “Helikopter”, “Berend botje” en “De wielen van de bus”.
Ook hebben we kartonnen dozen omgetoverd naar een vliegveld met echte landingsbaan en een bouwplaats voor de graafmachine, bulldozer & kiepwagen. Hier kunnen ze zelf met een lepeltje de kiepwagen vullen en zijn ze spelenderwijs bezig met de kleine motoriek.
Afgelopen donderdag kregen we bezoek van een aantal speciale voertuigen onder andere de quad racer, drie verschillende motors en een hele grote wagen van de Mariniers Kazerne!  
Groep 5
We hebben voor jullie allemaal een weetje bedacht over groep 5.
Lees maar eens…

Wist je dat…
-           we het verschil hebben geleerd tussen een kaart en een plattegrond? Een kaart is
van een land en een plattegrond van bijvoorbeeld een park. Boris
-           ik in groep 4 de *ster en de **ster opdrachten maakte, maar nu maak ik ze
allemaal!!! Uttkarsh
-           ik nu dingen over vroeger heb geleerd die ik niet wist in groep 4? Dylan
-           ik bijna altijd mijn rekenweektaak af krijg? Matthew
-           ik heel goed kan lezen? Alana
-           ik nu beter aan elkaar kan schrijven en ik weet beter hoe ik de woorden van spelling
moet schrijven? Marian
-           ik eerst dacht dat deelsommen moeilijk waren, maar het zijn gewoon omgedraaide
keersommen!!! Senna
-           wij hebben geleerd hoe de mensen vroeger leefden? Maria Paula
-          ik mijn eerste boekbespreking heb gedaan en dat ging heel goed! Ise
-           wij een hele mooie klas hebben? Guillbert
-           de tijd van vroeger geschiedenis heet? Sylvi
-           we ook in groep 5 nog wel eens mogen kiezen? Dat zijn geweldige dagen!
Anzo en Viqh
-           ik hele mooie dieren kan knutselen, die je kan voeren? Khymo
-           ik de tafels van 1,2,3,4,5,6,7,8,9 en 10 al ken? Juna
-           al heel veel geleerd heb over de cheetah en dat ik er een hok voor aan het maken
ben? Selin
-           ik de tafel van 7 en 8 heb geleerd? Arjen
-           het leuk is in groep 5? Bodi
-           we bij geschiedenis geleerd hebben over magma en de ijstijd? Denisa
-          het in groep 5 gezellig is en ik kan toch goed werken? Fèderiko
-           alle groepjes in onze klas een nummer hebben? Sophia
-           wij een hele lieve juf hebben die ons veel dingen kan leren? Martijn
-           we gisteren in een echt legervoertuig mochten zitten voor het thema van de
kinderboekenweek? Juf Sharenda  
Schoolvoetbal
Afgelopen week hebben de jongens van groep 7 en 8, onder begeleiding van hun coaches juf Sharenda en meester Marco, meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi van IBISA.
Ze hebben twee wedstrijden gewonnen en twee wedstrijden verloren.

Knap gedaan!
Kalender
Onze stichting
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College