Nieuwsbrief 6

17 maart 2021
Nieuws
Verkorte lesdag maandag 22 maart
Maandag 22 maart eindigt de lesdag voor alle leerlingen om 12.15 uur.
In de middag nemen alle docenten deel aan een studiemiddag over TTO.
Covid
De situatie rondom Covid is stabiel op school. We stellen het zeer op prijs dat u als ouder ziekmeldingen goed doorgeeft. We kunnen daarom snel anticiperen op situaties. Tot op heden zijn er geen besmettingshaarden op school geweest.

Nu het aantal positieve besmettingen op Aruba weer toeneemt zijn we extra alert. We blijven het protocol goed handhaven. Helaas betekent dit ook, dat we diverse evenementen voor onze leerlingen niet door kunnen laten gaan en we soms terughoudend moeten zijn in onze ambities voor de school. We maken er het beste van en proberen op alternatieve wijze de schoolervaring zo leuk mogelijk te laten zijn voor de leerlingen.
Eindexamens
Inmiddels is op Aruba besloten dat voor de afname van de eindexamens de aanpak van Nederland gevolgd wordt. Deze aanpak houdt rekening met de beperkingen door Covid voor de scholen en het onderwijs. Dit betekent onder andere extra herkansingsmogelijkheden, een extra 3de tijdvak en een aangepaste berekening voor het behalen van het diploma. Volgende week ontvangen de ouders van de eindexamenkandaten hierover een aparte mail voor verdere uitleg.
Diplomafeest
Het diplomafeest voor de eindexamenkandidaten is verplaatst naar zaterdag 10 juli.
Dag van de Vlag
Vandaag vierden alle leerlingen op onze scholen de Dag van de Vlag.

De feestelijke Arubaanse vlaggetjes wapperden in de wind. Er was aandacht voor de vlag en het volkslied en alle leerlingen werden getrakteerd op een Pastechi.
TTO-projectweek
Dinsdag start de TTO-projectweek voor de eerste brugklassen.
Van dinsdag t/m donderdag werken zij aan een speciaal project met als thema USA. De leerlingen werken de gehele dag aan het thema, waardoor het normale lesrooster komt te vervallen. De lesdag start gewoon elke dag op de normale tijd van 7.30 uur en eindigt ook gewoon elke dag op de normale tijd van 13.30 uur.
Op vrijdag zal een jury de producten van de klassen beoordelen.

De 3 pijlers van TTO-onderwijs staan deze week centraal.
  • Er is tijdens het project veel aandacht voor de meertaligheid van onze leerlingen en specifiek de Engelse taal.
  • Het project richt zich op internationalisering
  • De leerlingen worden uitgedaagd om verschillende vaardigheden in te zetten, zoals creativiteit, kritisch denken, reflecteren, planning en organiseren, etc.
Belangrijke data
Dag van de Vlag
De school is gesloten op donderdag 18 maart en vrijdag 19 maart
Schoolexamens
Afname schoolexamens periode 3 mavo/havo/vwo:
maandag 19 april t/m donderdag 22 april
TTO projectweek leerjaar 1
Dinsdag 23 maart t/m vrijdag 26 maart
Toneelstuk Havo/Vwo leerjaar 3
Maandagavond 29 maart
Informatieavond profielkeuze klas 3
Wordt vervangen door een online-uitleg: wordt verstuurd in de week van 22 maart
Paasvakantie
Donderdag 1 april t/m vrijdag 9 april
2de rapport
Wordt uitgereikt op maandag 12 april
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College