Nieuwsbrief 7


1 december 2023

Nieuws

Sinterklaas op school


Vandaag hebben Sinterklaas en zijn pieten onze school weer bezocht. Eerst waren er alleen pieten met een staf, maar gelukkig kwam Sinterklaas aan op een hele coole motor.


Daarna gingen de groepen van Prikichi t/m groep 5 naar de gymzaal voor een ontmoeting met de Sint. Sinterklaas las wat er in het Grote Boek stond en er werd gezongen en gedanst.

De groepen 6 t/m 8 hebben een tijdje geleden lootjes getrokken en zij hadden prachtige surprises met een gedicht voor elkaar gemaakt.

Kerst


Kerst vieren wij op donderdagavond 14 december met een kerstdiner. De tijden krijgt u nog via Parro te horen.

Vanaf woensdag 6 december zal er een intekenlijst voor het kerstdiner worden opgehangen waarop u kunt invullen of u iets wilt maken voor het kerstdiner in de klas.

Kerstactie Interact


De Kerstactie van de Interact van het Schakel College duurt nog een week. De producten die volgende week ingezameld worden voor bejaardenhuizen zijn: tandpasta, Sudocreme, uierzalf, Vicks, wet wipes.


Als u spullen wilt doneren kan dat op de basisschool.


Op de poster kunt u de producten zien.

Groep 5A

In groep 5 hebben ze afgelopen week hun pietendiploma behaald!


Niet alleen tijdens deze les maar ook tijdens de andere gymlessen laten de kinderen zien dat ze erg sportief zijn.

Vandaag hebben we een bezoek gebracht aan Sinterklaas die in de gymzaal kwam.

Ook hebben we een Sinterklaasdictee gedaan met Sinterklaaswoorden zoals "mijter", hebben we pietensommen uitgerekend en gedanst in de klas.

Groep 7A

Leescircuit

De afgelopen weken zijn wij volop bezig met een leescircuit in de klas. Elk groepje krijgt een leesactiviteit en elke week wordt er dan gerouleerd. We hebben in totaal 5 groepjes en dus ook 5 leesactiviteiten.

  1. Toneellezen
  2. Tempolezen
  3. Informatieve teksten lezen
  4. Strips
  5. Eigen biebboek lezen

De voordelen van het circuit zijn dat de kinderen op hun eigen tempo de teksten kunnen verwerken en vervolgens door kunnen met het oefenen van een onderdeel van het leescircuit. De kinderen hoeven dus niet te wachten en maken hierdoor goed gebruik van hun oefentijd. Ieder groepje is ook elke week met een ander onderdeel bezig, waardoor er veel afwisseling zit in de manier van verwerken. Dit houdt het voor de kinderen leuk om te oefenen.

Disco dictee

Afgelopen dinsdag hebben wij een 'disco dictee' gedaan. De leerlingen zijn net begonnen met het oefenen van het vervoegen van sterke werkwoorden. Omdat dit best wel moeilijk is, hebben we besloten er maar een feestje van te maken.

De discobal werd aangesloten, de microfoon werd geactiveerd en de muziek ging aan! De leerlingen mochten dansen, maar zodra de muziek stopte, moesten ze zo snel mogelijk weer gaan zitten. Dan volgde het volgende woord van het dictee en als iedereen het woord had opgeschreven, kon de muziek weer aan. Het was een groot succes!

Uitdaging Brandaan

Vorige week zijn de kinderen begonnen met de uitdaging van Brandaan. Dit thema ging over ‘het Romeinse rijk’. We hebben geleerd hoe de Romeinen leefden, dat ze regelmatig naar het badhuis gingen en dat ze graag gladiatorenspelen bezochten, maar ook hoe er stromend water in de stad kwam. Ook hebben we geleerd dat er arme en rijke Romeinen waren, maar ook slaven.

Als uitdaging en afsluiting van dit thema hebben de kinderen in groepjes van vier een presentatie moeten geven over het Romeinse stadje Pompeii. Elk groepje heeft een vraag opgesteld gekregen en zij moesten dit in Google Slide verder uitwerken in een presentatie. Iedereen kon dus tijdens de presentaties van elk groepje iets leren, omdat elk groepje een andere vraag had gekregen. Dit ging heel goed, hier en daar gaven we elkaar ook tips en tops. 

Kalender

Onze stichting
Bezoek onze website: www.schakelaruba.com
Facebook  

Stichting Onderwijs Combina


  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College