Nieuwsbrief 7

10 juni 2019
Nieuws
Einde schooljaar

Geachte ouders/verzorgers,

Nog een aantal schoolweken en dan eindigt dit schooljaar.
Ook dit jaar gaan er weer een aantal leerlingen, ouders en een paar docenten onze school verlaten.

Zodra u weet dat u onze school gaat verlaten, wilt u dan zo snel mogelijk een uitschrijfformulier invullen en inleveren bij de administratie?

Afscheid docenten:
Aan het einde van dit schooljaar zullen onderstaande collega's afscheid nemen. Dhr. Petrie verhuist terug naar Nederland en dhr. van der Blonk heeft ervoor gekozen om alleen op Colegio EPI te werken. Na 3 jaar op onze school gewerkt te hebben gaat dhr. van der Pluijm genieten van een welverdiend pensioen. Tot slot zal mevrouw van Trigt na 8 jaar werkzaam te zijn op het Schakel College ons verlaten om ruimte te krijgen voor nieuwe uitdagingen. De sollicitatieprocedure voor haar opvolger is nog in volle gang.

We verwelkomen alvast twee nieuwe collega's uit Nederland, te weten dhr. Henstra voor de vakken Mens & Maatschappij, geschiedenis en aardrijkskunde en dhr. Selen voor de vakken natuur- en scheikunde.

We bedanken onze vertrekkende collega's voor hun tomeloze inzet en wensen hen veel succes toe!

Prijsbeleid schooljaar 2019-2020
 
Het bestuur van Stichting Onderwijs CombinA heeft het prijsbeleid voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld.
 
Zoals bijna elk bedrijf en organisatie op Aruba, worden ook wij geconfronteerd met hogere kosten. Alles bij elkaar zijn wij genoodzaakt het schoolgeld voor het komende schooljaar 2019-2020 licht te laten stijgen met 2% à 3%.
 
Ouders/verzorgers ontvangen in juni via de e-mail een gespecificeerde factuur voor hun kind(-eren).

Als u op de button hieronder klikt ziet u de aangepaste algemene voorwaarden van de stichting die vanaf 1 augustus 2019 van toepassing zullen zijn.
De Schakelraad
De Schakelraad (adviesraad ouders/team) heeft in april vergaderd.

De vergadering opende met de benoeming van Frank Snijders als nieuwe voorzitter. Hij neemt het voorzitterschap van Carlos Maduro over. Carlos blijft als ouderlid in de Schakelraad actief. We zijn Carlos zeer dankbaar voor zijn inzet als voorzitter de afgelopen jaren.

De Schakelraad werd verzocht advies te geven over:
  • vakantierooster voor 2018-2019 (inmiddels vastgesteld)
  • een nieuwe gesprekkencyclus voor het personeel ingaande 1 augustus 2019 (advies in voorbereiding)
 
Er is verder gebrainstormd over:
  • hoe we het te laat komen van leerlingen op de basisschool kunnen verbeteren.
  • of we de richtlijn voor kleding en schoenen op school willen veranderen
We gaan op basis van tips vanuit de Schakelraad dit nu verder onderzoeken.
 
De Schakelraad is blij met de nieuwe in-/uitgang voor leerlingen van het Schakel College via het winkelcentrum achter het kunstgrasveld. Er was ruimte om vragen te stellen over het jaarverslag en de jaarrekening 2017-2018 (deze ligt ter inzage bij de directie). En we sloten af met het bespreken van de voortgang van het nieuwe schoolplan voor de komende 4 jaar.
Interact
Gisteravond had de Interact Club haar jaarlijkse “Board TurnOver”. Op deze officiële avond namen zij afscheid van hun president Maxime Ingwersen die haar taak overdraagt aan de nieuwe president Sufi Wadhwani. Op deze avond werden nieuwe board leden voor het schooljaar 2019-2020 gepind. De nieuwe Interact leden werden ook in het zonnetje gezet. Als feestelijke afsluiting van deze avond hebben de Interactors, samen met leden van de Rotaract en de Rotary familie en gasten genoten van een uitgebreid zelf voorbereid buffet.
Al met al was het een gezellige avond en wil de Interact Club iedereen bedanken voor hun bijdrage en gezelschap. De interact kijkt uit naar een voorspoedig nieuw Interact jaar.

De Interact wil ook gebruik maken van deze gelegenheid om alle ouders en docenten te bedanken voor al hun steun gedurende het afgelopen jaar   
Open Middag 17 juni
Voor leerlingen (en hun ouders) die geinteresseerd zijn om zich in te schrijven bij het Schakel College organiseren wij maandagmiddag 17 juni van 14.00 tot 17.00 uur een open middag.
Vakantieschema 2019-2020
Aanvang schooljaar:donderdag 15 augustus
Oktobervakantie: vrijdag 4 t/m vrijdag 11 oktober
Kerstvakantie: maandag 16 december t/m vrijdag 3 januari
Dia di Betico: vrijdag 24 januari 
Carnavalsvakantie: maandag 17 t/m maandag 24 februari
Dag van de Vlag: woensdag 18 t/m vrijdag 20 maart
Paasvakantie: donderdag 9 t/m vrijdag 17 april
Koningsdag: maandag 27 april
Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei en maandag 4 mei
Hemelvaart: donderdag 21 t/m vrijdag 22 mei 
Zomervakantie: maandag 13 juli t/m woensdag 19 augustus
Belangrijke data
Open middag
maandag 17 juni en dinsdag 2 juli
Bekendmaking uitslag Arubaanse eindexamens
donderdag 13 juni
Proefwerkweek
donderdag 20 juni t/m woensdag 26 juni
Inhaalochtend gemiste proefwerken
donderdag 27 juni
Kamp leerjaar 1
27 en 28 juni
Boeken inleveren
maandag 1 juli
Mentordag (schoolreis)
woensdag 3 juli 
3de Rapport
vrijdag 5 juli 
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College