Nieuwsbrief 8

12 juli 2019
Eindexamens 2019: 83% geslaagd
Alle resultaten van de eindexamens 2019 zijn bekend:
MAVO 75%
HAVO 89%
VWO 100%, met een speciale vermelding voor Isabel Bangma die Cum Laude geslaagd is!
We feliciteren alle geslaagden met dit uitstekende resultaat en bedanken het team dat met nimmer aflatende inzet hen hierop heeft voorbereid!
Morgenavond sluiten we het schooljaar feestelijk af en zullen alle geslaagden hun diploma ontvangen. 
Brugklaskamp
Op 27 en 28 juni vond het brugklaskamp plaats in Savaneta. De locatie was prachtig en de sfeer was super!
Onder begeleiding van dhr. Rijnsaardt, dhr. de Cuba, mevrouw van Vredendaal, dhr. Jongstra, dhr. Petrie en mevrouw van der Vaart vonden vele activiteiten plaats en de kano's waren erg populair.
Bezoek Parlemento di Aruba
Jaarplanning 2019-2020
Op onderstaande button staat de jaarplanning voor schooljaar 2019-2020
Wij verzoeken u bij het plannen van uw acitviteiten goed rekening te houden met het vakantieschema van de school en willen u alvast informeren over het volgende:

Aangezien er het afgelopen schooljaar een forse toename was van ongeoorloofde afwezigheid van leerlingen tijdens proefwerkweken zal in het nieuwe schooljaar het recht op inhalen van een toets vervallen bij ongeoorloofde afwezigheid.
Belangrijke data
Onze administratie is weer geopend vanaf maandag 6 augustus.
Boeken en lesrooster ophalen
Maandag 12 augustus:
- klas 1: 11:00 – 12:00 uur
- klas 2: 12:00 – 13:00 uur
- klas 3: 13:00 – 14:00 uur
- klas 4-5-6: 14:00 – 15:00 uur
Studiedag docenten
1e schooldag 2018-2019
Woensdag 14 augustus
Donderdag 15 augustus 7.30 uur
Fijne zomervakantie!
We willen u allen een fijne vakantie toewensen en u bedanken voor uw vertrouwen in onze school.
We kijken terug op een mooi en succesvol schooljaar en hopen dat we volgend schooljaar weer zo prettig kunnen samenwerken.

Vriendelijke groet, namens het team,
Wendy Jongstra-Maessen
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College