Nieuwsbrief 8

6 december 2019
 
Nieuws
Sinterklaas op school
Gisteren bezocht Sinterklaas met zijn pieten onze school. Het was wel nog een beetje spannend of alles goed zou komen want Malle Pietje had per ongeluk een glas water over het boek van Sinterklaas laten vallen, waardoor niet meer te lezen was op welke adressen de kinderen wonen en welke cadeautjes ze graag zouden krijgen.....
Gelukkig hebben de kinderen nieuwe verlanglijstjes in de Pietenpostbus gestopt en wist Sinterklaas precies wat iedereen wilde hebben!

Nadat Sinterklaas op een wel heel bijzonder voertuig op school aankwam, hebben alle kinderen de welkomsdans gedanst op het plein. Daarna hebben de Sint en de pieten de klassen bezocht en er samen met alle kinderen en juffen en meesters een mooie dag van gemaakt!
Kerst op school
Volgende week staat in het teken van Kerst.

De volgende activiteiten zullen plaatsvinden:

Woensdag 11 december - 13.15 - 14.00 uur - kerstmarkt t.b.v. het goede doel

Op de kerstmarkt mogen kinderen zelfgemaakte kerstspullen verkopen voor het goede doel. Dit jaar is dat Fundacion pa nos Comunidad. De goede doelen-actie is in samenwerking met de Interact Club van het Schakel College.
Spulletjes die in de klas of thuis gemaakt zijn (denk aan kerstknutsels, kerststukjes, koekjes etc), kunnen verkocht worden op de kerstmarkt. Op deze kerstmarkt worden geen boeken of tweedehands spullen verkocht.

Als uw kind thuis ook iets geknusteld of gemaakt heeft om te verkopen op de kerstmarkt, kunt u dat op 11 december inleveren bij de leerkracht.

Donderdag 12 december - 18.00 - 19.30 uur - kerstdiner in de klassen

Deze week zal er op het witte bord naast de deur van de lokalen een intekenlijst worden opgehangen voor het kerstdiner. Hierop kunt u intekenen om iets te maken of mee te nemen voor het kerstdiner.

18.00 - 18.15 uur : De spullen voor het kerstdiner worden in de klassen gezet.
18.30 uur : Start kerstdiner, er is kort gelegenheid om foto's te maken.  
U kunt buiten op het plein blijven wachten, er is buiten een bar met
muziek aanwezig. 
19.30 uur : Einde kerstdiner
Voorstelling Cas di Cultura :
Compa Nanzi

Op vrijdag 6 december is er een voorstelling voor kinderen over de beroemde spin Compa Nanzi.

De voorstelling is van 19.00 - 20.30 uur en wordt gegeven in het Papiamento.

Een kaartje kost 20 florin.
Ouderconsulent / parent advisor
Beste ouders en verzorgers,
 
Ik wil jullie graag een korte samenvatting geven over de ouderbijeenkomst van vorige week woensdag 27 november over “gezonde voeding”. Donna Upegui was uitgenodigd om ons hierover te komen vertellen. Zij deelde met ons de verschillende essentiële onderdelen van het voeden van onze kinderen, namelijk: liefde, quality time, eigen waarde, geluk, lichaamsbeweging en voeding.
Donna sprak over het belang van balans en afwisseling van de verschillende voedingsstoffen in ons dieet en hoe dit toe te passen. Ze gaf ons ideeën voor gezond ontbijten en hoe je voedsel kleurrijk en aantrekkelijk kunt maken voor kinderen. We spraken over de betekenis van de ingrediënten op de labels achterop de verpakkingen van voedselproducten. Donna legde ook nog even de nadruk op het belang van elke dag bewegen voor en met onze kinderen. Als klap op de vuurpijl gaf ze ook nog leuke ideeën voor gezonde verjaardag traktaties! Er was zoveel meer om over te praten, allemaal zeer interessant! We realiseerden ons dat er altijd nog meer te leren is op dit gebied.
Dank je wel, Donna, voor het delen van je kennis met ons in je vrije tijd! Mocht u informatie willen ontvangen die Donna tijdens de bijeenkomst heeft verteld, kunt u een mailtje sturen aan claudia@schakelaruba.com.
 
Afgelopen woensdag 4 december was er een “open inloop”. Er waren geen ouders gekomen. Ik zie dit als een positief signaal van algemene tevredenheid van de ouders naar de school. Gefeliciteerd team de Schakel! En ik ga ervan uit dat er ook geen andere brandende vragen of opmerkingen waren die besproken moesten worden die ochtend.
 
Volgende week woensdag 11 december is het thema “Hoe kan ik mijn kind van nul tot achttien voorlezen” en wat is het profijt hiervan. Tot dan!
 
Mechtild Thodé-de Wit

 
Dear parents and care takers,
 
I would like to offer you a short review of our parent meeting from last week Wednesday, November 27 th with the theme “Healthy food”. Donna Upegui, who was invited to talk about this subject, told us about the different elements of feeding our children: love, quality time, Self-esteem, happiness, physical activities and food.
Donna talked about the importance of balance and variety in our diet from the perspective of the different nutrients and how to achieve this. She gave us ideas about a healthy breakfast and how to make food colorful and attractive for the children. We talked about how to read labels on the products we buy in the supermarket and what is relevant about the ingredients. Donna also put attention on the importance of enough exercise every day for and with our children. In the end Donna gave some colorful and healthy ideas for B-day treats! The is so much more to tell, but in short, it was a very interesting session! We realized that we can always learn more about food!
Thank you so much, Donna, for sharing your knowledge with us in your free time! If you would like to receive the information that Donna has shared, please write an email to claudia@schakelaruba.com.
 
Last Wednesday, December 4 th, was an ‘open meeting’. No parent attended this meeting. For me that is a sign that parents in general are satisfied with school. Congratulations to the Schakel team! Looking at this, I also assume there were no other burning questions or remarks that needed to be discussed that morning!
 
Next week Wednesday December 11 th the theme will be “how can we read to our children in the age of zero to eighteen” and the benefits of doing so. See you then!
 
Mechtild Thode-de Wit
(parent counselor)
Groep 1/2A


Oh kom er eens kijken, want onze klas is helemaal versierd. Sinterklaas was jarig en daarom hebben we flink uitgepakt;)

We hebben vlaggetjes gekleurd en Pietjes met krijt ingekleurd. We mochten hiervoor zelfs op de tafels staan om onze handen en voeten over te trekken.  
Sinterklaas vinden wij natuurlijk een super leuk feest en thema. De eerste dag liet onze juf de thema woorden zien en haalde ze een mijter, tabberd, baard, cadeau en mantel uit de zak.

Ze deed alle kledingstukken aan en ineens was ze Sinterklaas. Daar moesten we hard om lachen. En daarna mochten wij ons verkleden als piet en Sint bij de stoomboot.
Ook speelden we in de huishoek het verhaal na van ons lievelingsboek: Dag Sinterklaasje. In de leeshoek hebben we ook elkaar voorgelezen. Niet echt natuurlijk, maar we konden wel het verhaal verzinnen bij de plaatjes van de prentenboeken. Verder hebben we pepernoten gemaakt en geteld voor onze pepernotenfabriek. Soms was er alleen een mal pietje, want de pepernoten waren niet goed geteld of er was een smulpietje geweest die 1 pepernootje minder had bij het getal...Hmmm. 
Ook hebben we heerlijke pepernoten gekregen in onze schoenen. Rommelpiet was in het weekend langs geweest en had zelfs zijn handafdrukken achtergelaten bij onze schoorsteen. Misschien heeft hij wel op zijn handen gelopen door onze klas? Ook hebben wij geoefend om als pieten te balanceren tijdens gymles. Na afloop lag er een pietendiploma in onze schoenen. 


En op 4 december hebben we een e-mail gestuurd naar het Sinterklaasjournaal en gevraagd of Sinterklaas kan langskomen op zijn verjaardag. Computerpiet heeft ons een bericht teruggestuurd, maar hij schreef dat Sinterklaas druk was. Wat was het een verrassing, toen Sinterklaas op 5 december een bezoekje bracht aan onze klas. Kijk maar! 
Groep 8
In groep 8 hebben de kinderen hun blik aan gezet richting de middelbare school. Nog iets meer dan een half jaar en dan willen ze helemaal voorbereid zijn op deze grote overgang. Daarom hebben de kinderen sinds kort hun eigen Google account waarop ze allerlei digitale taken maken. In Google Classroom krijgen ze digitaal hun opdrachten, leren ze documenten te ‘sharen’ en leren ze samen te werken aan opdrachten en presentaties in deze digitale schoolwereld. 
Er is nog veel te leren, maar gelukkig beschikken veel kinderen in groep 8 al over een behoorlijke hoeveelheid ‘21st Century-skills’.
Kalender
Onze stichting
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College