Nieuwsbrief 9

4 februari 2022
 
Nieuws
Nieuwe starttijd kleuters
Vanaf maandag starten alle kleuters elke dag om 7.45 uur met de lessen. 
De plek waar u uw kind afzet, blijft hetzelfde. 

Covid-maatregelen m.b.t. school
Wij hanteren het protocol van DVG Aruba voor wat betreft quarantaine en isolatie van kinderen. Dat betekent dat kinderen niet naar school mogen komen als zij zelf of een gezinslid positief is getest op corona. Is een kind 5 dagen na de corona-besmetting (van zichzelf of het gezinslid) 24 uur symptomenvrij, dan mag het naar school komen.
Heeft een kind verkoudheidsklachten, dan blijft het thuis.

Rapport en oudergesprekken
Vandaag hebben alle kinderen van groep 1 t/m 8 hun eerste rapport gekregen. In het rapportmapje zit ook een uitnodiging voor een rapportgesprek op een van de rapportmiddagen volgende week. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, stuur dan een mailtje naar de leerkracht.

Kinderen die gedurende het schooljaar in groep 1 zijn ingestroomd of kinderen die korter dan 3 maanden op onze school zitten, krijgen dit keer geen rapport. Ouders worden wel uitgenodigd voor een oudergesprek (zie hiervoor de uitnodiging).

Vertrek van school
Als uw kind volgend jaar niet meer op onze school zal zijn, kunt u het uitschrijfformulier in de onderstaande link dan invullen en opsturen aan info@schakelaruba.com?
Nieuwe leerkracht
Vanaf 1 april zal juf Anouk Bluemink de nieuwe leerkracht zijn van groep 7.
Letterfeest groep 3
In de groepen 3 was het vandaag feest!
De kinderen van groep 3 hebben namelijk alle letters al geleerd en dat moest natuurlijk gevierd worden! De hele ochtend stond in het teken van letters en alle kinderen kregen hun letterdiploma.
Bij een feestje hoort ook iets lekkers en daarom hebben ze de hele dag gesmuld van heerlijke lettertraktaties die de ouders gemaakt hebben. Dank jullie wel daarvoor!
Nieuwjaarsontbijt groep 4/5
Jammer genoeg kon groep 4/5 in december niet meedoen met het kerstdiner omdat de hele groep toen in quarantaine zat....
Maar dat hebben ze vandaag ingehaald! Alle kinderen kwamen in pyjama naar school en hebben van een zeer uitgebreid ontbijt genoten met allemaal lekkere dingen die door de ouders én de kinderen van groep 4/5 waren gemaakt. Dank jullie wel!
Website "Wat ouders willen weten"
Ouderschap is een hele onderneming. En dat kunnen ouders niet alleen. Daarom initieerde Voor Werkende Ouders de online startpagina: Wat Ouders Willen Weten. Op de site vinden ouders praktische informatie rond alle onderdelen van het ouderschap. Dit gebeurt via behulpzame tips, korte video’s, podcasts en slimme doorlinks naar meer gedetailleerde informatie en hulp.
Breinhelden-nieuws
In elke nieuwsbrief besteden we aandacht aan de executieve functies en Breinkrachten. Eerst wordt kort uitgelegd bij welke executieve functie een breinkracht hoort en wat deze inhoudt. Daarna geven we een aantal voorbeelden waaraan je kunt zien of je (of je kind) deze kracht (deels) bezit. Sommige voorbeelden gelden voor alle kinderen, sommige zijn specifiek voor bepaalde groepen. Door het volgen van de lessen over Breinhelden en het spelen van gezelschapsspellen, oefenen we deze krachten in de verschillende groepen.
Deze keer: Gevoelskracht
De executieve functie emotieregulatie wordt bij Breinhelden Gevoelskracht genoemd. Als je kinderen sterkt in hun Gevoelskracht dan leer je ze hun emoties te reguleren. Alle emoties mogen er zijn, maar elke emotie kent zijn plaats en tijd. Te lang blijven hangen in een emotie kan belemmerend zijn, voor jezelf en je omgeving. Uiteraard is het belangrijk om dit in het licht te zien van de ontwikkeling.
Als een kleuter huilt omdat zijn moeder weggaat als de school begint, maken we ons geen zorgen. Als een kind in de bovenbouw dit doet wel.
 
Je hebt Gevoelskracht als:
(groep 1-8)
* je herstelt na een teleurstelling
* je rustig blijft bij (grote) opdrachten die moeilijk zijn
* je rustig blijft bij kleine teleurstellingen
* je in staat bent om te praten over je gevoelens

(groep 5-8)
* je emoties van anderen kunt lezen/aanvoelen
* je je kunt inleven in de gevoelens van een ander
 
Merk je dat je kind Gevoelskracht nog moeilijk vindt?
Probeer dan dit eens:
> bereid je kind voor door te vertellen wat het kan verwachten en wat het kan doen als hij of zij zich overweldigd voelt
> bedenk tekens die je kind je geeft als het zich overweldigd voelt of even wil afkoelen, zoals een knipoog geven, een knuffel pakken of even een muziekje opzetten
Sportnieuws
Het laatste sportnieuws leest u in de sportnieuwsbrief, door te klikken op de link onder onderstaande knop.
Groep 3
Alle letters zijn aangeleerd en het letterdiploma ligt al klaar.
Eerst nog een letterfeest en dan de uitreiking.
Nu begint het pas, er moet veel geoefend worden met lezen.
Een aantal keer in de week lezen we in groepjes in de klas.
We noemen dat het leescircuit.
Iedere keer is iemand anders groepsleider.
Die mag dan woorden flitsen voor de anderen.
Dan gaan we in tweetallen racelezen met een zandloper.
Hoeveel woorden kun je in 1 minuut lezen?
De groepsleider deelt dan een tekst uit en daar lezen we om de beurt uit voor.
Tenslotte een spelletje zoals bijvoorbeeld een letter of woordkwartet.
Op deze manier wordt leren lezen leuk!
Groep 7
We zijn de afgelopen twee weken vooral bezig geweest met toetsen. Om onze gedachten te verzetten en ook even met iets anders bezig te zijn hebben we in de middagen geknutseld. We zijn met name bezig geweest met het vouwen en decoreren van een monsterachtige boekenlegger. Dat leek in eerste instantie vrij makkelijk, maar dat was het uiteindelijk niet! Toch hebben we prachtige resultaten geboekt. Hieronder een aantal foto’s! Er zit ook een instructie bij, zodat u het zelf thuis kunt proberen. 
Verder hebben we met de toetsen officieel het eerste gedeelte van groep 7 afgerond en dat betekent boeken wisselen! Van 7A naar 7B. Een mooi moment. De eerste nieuwe les van rekenen bestond uit het leren gebruiken van de rekenmachine. Een prachtig apparaat! Bijna iedereen wist al hoe het werkte en hoopte het nu iedere les te mogen gebruiken. Dat mag helaas pas op de middelbare school. Die nu steeds dichterbij komt…
Kalender
Onze stichting
Stichting Onderwijs Combina
  • Peutergroep Prikichi
  • Basisschool de Schakel
  • Time 2 Play
  • Schakel College