Diplomaroute
Er is goed nieuws voor mensen die wel praktijkervaring hebben, maar geen diploma: de Diplomaroute. Een Diplomaroute is een traject waarbij de deelnemer meteen examen doet op basis van zijn of haar werkervaring dat leidt tot een officieel erkend mbo-diploma. En het bijkomend voordeel is dat er aan dit traject geen opleiding vastzit. Een Diplomaroute bestaat uit 2 examendelen; een theoretisch- en praktijkgedeelte. Het praktijkexamen wordt op de werkvloer (bij de opdrachtgever) afgenomen.

Dinsdag 5 juni hebben we hier bij STOOF een evaluatie gehad waarin we met de pilotdeelnemers (Randstad, Adecco, Timing, Care4Flex, InPerson) het jaar hebben doorgenomen. Diplomaroute heeft onlangs een enquête gehouden onder 75 deelnemende uitzendkrachten. Uit deze enquête bleek dat men erg enthousiast is geworden door de uitzendorganisaties die de Diplomaroute adviseerden. Vervolgens waren alle kandidaten erg te spreken over de facilitering en begeleiding op de werkvloeren dus de inzet van de inlener. Geweldig! In het kader van Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen kunnen wij de Diplomaroute dan ook van harte adviseren.

Wellicht heeft u nog kandidaten die hiervoor in aanmerking komen! Kijk op onze website voor meer informatie.

Onze topper Charles de Koning
Voor Charles de Koning is voortdurend blijven leren de normaalste zaak van de wereld. ‘Als je de gelegenheid krijgt om jouw positie op de arbeidsmarkt te kunnen verbeteren, dan doe je dat toch?’, zegt hij hierover.
STOOF steunt een Leven Lang Ontwikkelen en prijzen Charles de Koning dat hij op latere leeftijd de kracht heeft gevonden om verscheidene opleidingen te volgen!! Niemand is te oud om te leren.
Wellicht heeft u nog kandidaten die net niet voldoen aan de eisen van bepaalde vacatures, denk dan eens aan de diverse mogelijkheden tot om- of bijscholing.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op, we plannen graag een adviesgesprek.
Subsidieregeling praktijkleren
Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers (OCW) om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.

Aanvragen indienen
Voor het school-, studiejaar 2017/2018 kunt u een aanvraag indienen van 2 juni 2018 09.00 uur tot uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur.
In de indieningsperiode van 2018 kunt u subsidie aanvragen voor de begeleiding in het schooljaar 2017/2018. Het schooljaar 2017/2018 loopt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018. Na afloop van de begeleiding kunt u uw aanvraag indienen.
De aanvraag voor subsidie moet u digitaal indienen via het eLoket van RVO.nl . Hiervoor heeft u minimaal een eHerkenning niveau 1 nodig.

Vanaf het school-, studiejaar 2017/2018 wordt de regeling uitgebreid. U kunt dan ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

Voortzetting regeling na 2018
De Subsidieregeling praktijkleren loopt in haar huidige vorm tot en met 31 december 2018. Over de voortzetting van de regeling wordt na verwachting in de zomer van 2018 door het Ministerie van OCW een besluit genomen. Zodra er meer over de voortzetting van de regeling bekend is, zullen wij u daarover informeren. 
Taalvaardigheid
Als student Human Resource Management (HRM) deed Mayke Kromhout onderzoek naar de rol van uitzendbureaus bij het herkennen en aanpakken van laaggeletterdheid. Mayke was met haar scriptie "Sorry ik ben mijn bril vergeten!" genomineerd voor de Leeuwarder Courant Award. Prachtig werk en fijn stuk publiciteit. Er waren veel inspirerende projecten. Hier kunt u de projecten die terugvinden .

In het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) prijzen wij het aan om taalachterstand kenbaar te maken. Er zijn speciale cursussen voor volwassenen waar het er anders aan toe gaat dan vroeger op school.

Het verbeteren van taalvaardigheid (lezen, schrijven en/of rekenen) kan voor uitzendkrachten, uitzendorganisaties en ook opdrachtgevers veel opleveren. Denk aan bijvoorbeeld betere arbeidsveiligheid, betere duurzame inzetbaarheid, hogere werknemerstevredenheid, lager ziekteverzuim, minder fouten en een beter contact met klanten.

Kijk op onze site welke instrumenten er beschikbaar zijn. Er zit vast iets tussen voor uw kandidaat.
Meld u aan voor deelname aan het project de “De Duurzame uitzendkracht”

STOOF heeft onlangs de subsidiebeschikking ontvangen voor het project ‘ De Duurzame Uitzendkracht ’ In dit project wil STOOF de duurzame inzetbaarheid van de uitzendkracht versterken en daarmee voortbouwen op de resultaten van het voorgaande project ‘ Fit voor Flex .’ 

Doel van dit project
Het doel is om uitzendkrachten te enthousiasmeren om aan de slag te gaan met hun duurzame inzetbaarheid door een aantal activiteiten. Daar heeft de uitzendorganisatie de grootste rol in met het streven om ook de inlener hierbij te betrekken. 
Vanaf september 2018 gaat STOOF concreet met de deelnemende uitzendorganisaties aan de slag. Er is nog ruimte om mee te doen! U kunt zowel meedoen als u nog wilt beginnen met duurzame inzetbaarheid maar ook als u wel al bent begonnen en juist ondersteuning kunt gebruiken bij het verder verduurzamen in de organisatie. 

Wilt u meer informatie over de beide projecten ? Meld u dan nu aan voor 5 juli via de groene button hiernaast!
Op ons Youtube -kanaal kun je verschillende video's bekijken en deze maand brengen we graag de volgende video's onder de aandacht.
1) Diplomaroute, Mariette Schoonaard en Alice Bastiaans
2) Laaggeletterdheid