Discriminatie
Een uitzendbureau kan te maken krijgen met verschillende vormen van discriminatie. Het spreekt voor zich dat het uitzendbureau bij de selectie van kandidaten niet mag discrimineren.
Zij kunnen echter ook geconfronteerd worden met discriminerende eisen van een (potentiële) opdrachtgever. Het is belangrijk dat een organisatie weet wat wel en niet is toegestaan en hoe zij hiermee om kunnen gaan.

In samenwerking met Le-Succes Avenue en Radar/Art.1 heeft STOOF een training samengesteld “Omgaan met diversiteit en discriminatie”. De training vond plaats in april en naast theorie werd er geoefend met behulp van een acteur. Door de diverse praktijkgerichte oefeningen kregen de deelnemers van de verschillende uitzendorganisaties meer inzicht in situaties en handvatten toegereikt van elkaar om een gesprek om te kunnen buigen. Het gaf ze ook een stukje bewustwording over wat nu allemaal valt onder discriminatie, discriminatie is natuurlijk meer dan alleen afkomst.

De deelnemers gaven aan dat ze het prettig vonden om te horen dat iedereen in de branche hetzelfde denkt over hoe om te gaan met discriminatie en diversiteit en dat maakt dat ze sterker in de schoenen staan tijdens de diverse gesprekken.

Bekijk hieronder de video van een deelnemer.
Verzilver nu de STOOF Scholingsvoucher!
Scholingsvouchers aangevraagd voor je kandidaat? Let er dan op dat je deze tijdig verzilvert!

Het is natuurlijk zonde wanneer de voucher verloopt en je kandidaat de eigen gekozen opleiding niet meer zou kunnen volgen.

LET OP:
DE SV's ZIJN NU NOG BEPERKT GELDIG!

Het verzilveren doe je door het betaalbewijs en factuur in de opleidingsportal bij de kandidaat te plaatsen. Indien de gegevens kloppen, gaan wij deze accorderen en is alles geregeld en kan de kandidaat de eigen gekozen opleiding/ cursus gaan volgen.
TestYourSelfie
Jongeren klaarstomen voor de arbeidsmarkt, het blijft een uitdaging. Door meer inzicht te krijgen in Soft Skills kunnen jongeren dit inzetten bij sollicitatiegesprekken. En dit zal hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken!

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers en jongeren Soft Skills erg belangrijk vinden, maar ook sterk van mening verschillen wanneer het gaat over het beheersen van die skills. 

Werkgevers vinden dat jongeren de volgende skills te weinig beheersen:

  • flexibiliteit 
  • mondelinge communicatie 
  • professionele presentatie
  • op tijd komen 
  • initiatief nemen 
  • inzicht hebben in sterke en zwakke punten

Gebruik jij TestYourSelfie al voor jouw
uitzendkrachten? De tool is geheel gratis.

Leerwerkprijs
STOOF hecht grote waarde aan de kwaliteit van opleiden. Daarom kent STOOF tweejaarlijks de Leerwerkprijs toe aan de uitzendorganisatie die zich op een uitzonderlijke manier heeft ingezet voor het opleiden van uitzendkrachten. Leren en ontwikkelen is belangrijk!

Juist door steeds te investeren in de eigen ontwikkeling, blijft de uitzendkracht op langere termijn inzetbaar. Het is mooi om te zien dat steeds meer intermediairs hier een actieve rol in spelen.  

Michel Mol van Detamo is de huidige winnaar van de STOOF Leerwerkprijs en wij brachten hem onlangs een bezoek en hij vertelde enthousiast over zijn plannen in visie.

De video vind je onderaan de nieuwsbrief.

KEURMERK
Al 10 jaar is STOOF nauw betrokken bij het vormgeven van BBL- trajecten, waarbij de uitzendwerkgevers bovenop de wettelijk vereiste taken van de ROC’s en het Erkenningsregelement van SBB werkzaamheden verrichten vanuit hun werkgevers rol.

Omdat het aantal uitzendkrachten die een BBL-opleiding volgt aan het stijgen is, heeft STOOF een Keurmerk voor Leerwerkintermediairs neergezet. STOOF heeft het Keurmerk Leerwerk-intermediair (Keurmerk) ingericht om te borgen dat uitzendondernemingen die leerling-flexkrachten uitzenden en/of opleiden, de begeleiding van deze leerling-flexkrachten kwalitatief goed uitvoeren.

DWSRA
Het project DWSRA heeft als doelstelling om 400 kansrijke WW'ers intersectoraal te scholen en plaatsen.
Het ministerie SZW en STOOF stellen hier een subsidie voor beschikbaar van bij elkaar 70%. De eigen bijdrage voor de organisatie voor de opleiding bedraagt 30%.
Ons doel is om 75 intercedenten te kunnen trainen, 400 uitzendkrachten te scholen en voor 400 plaatsen een bonus te verstrekken!

Heb jij je al aangemeld? Het project is bijna vol, dus meld je snel aan!
Stuur een email naar info@stoof-online.nl

Op ons Youtube -kanaal kun je verschillende video's bekijken.
Deze maand brengen we graag de volgende video's onder de aandacht.
1) We spraken een deelnemer aan de training: 'Omgaan met diversiteit en discriminatie' na afloop
2) Walter Gietman van StartPeople over hoe zij het dit jaar hebben aangepakt met de Scholingsvouchers
3) Michel Mol, winnaar van de STOOF Leerwerkprijs aan het woord over Duurzame Inzetbaarheid
4) Margreet heeft via StartPeople een Scholingvoucher toegekend gekregen.