Wij vinden het een eer om genomineerd te zijn met ons project 'Fit voor Flex' en willen uiteraard graag de trofee mee naar kantoor nemen! En dat kan alleen met UW stem.

De hele maand oktober kan online worden gestemd op tien ESF-promotiefilmpjes. De vijf projecten met de meeste stemmen gaan door naar de finale op 7 november.

Zoals u weet is het Europees Sociaal Fonds (ESF) het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle EU-burgers.

Op 7 november is jaarlijks het ESF-event waar wordt stil gestaan bij bijzondere projecten en activiteiten die mede mogelijk zijn gemaakt dankzij het Europees Sociaal Fonds (ESF 2014-2020).

Help ons en breng nu uw stem uit op ons project 'Fit voor Flex' en zorg voor steeds meer bekendheid over duurzame inzetbaarheid voor uitzendkrachten.

De film bekijkt u via de playknop en stemmen doet u met de stemknop. 
Workshop Duurzame Inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid gaat om het bereiken en behouden van een vitale organisatie met vitale medewerkers, nu en in de toekomst. Hier ligt een taak voor uitzendorganisaties, opdrachtgevers en uitzendkrachten.

Arbeid en de arbeidsmarkt veranderen. En ook gaan we steeds ouder met pensioen. Dit betekent in de praktijk dat een leven lang veilig en gezond werken én in ontwikkeling blijven steeds belangrijker wordt. Een vitale medewerker is competent, gemotiveerd en gezond. Om dit te bereiken en te behouden hebben zowel medewerkers als werkgevers een rol.

Met de Koerskaart en het Duurzaam Flex Kompas ondersteunt STAF de uitzendbranche om het gesprek aan te gaan. Tijdens de workshop wordt uitgelegd hoe het Duurzaam Flex Kompas kan worden ingezet. 

Wanneer: 9 november

Voor wie: Intercedenten

Aanmelden: via email naar STAF

Subsidie voor leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

Bent u als uitzendorganisatie werkzaam in de provincie Overijssel? Mis onderstaande kans dan niet!

De provincie Overijssel co-financiert leer-werktrajecten voor kwetsbare jongeren, ouderen en statushouders tot een max van €2500. Het is belangrijk dat u als uitzendorganisatie samenwerkt met een gemeente en minimaal één onderneming uit Overijssel die het leer-werktraject aanbiedt.
 
Leer-werktrajecten zijn trajecten waarbij werkervaring wordt opgedaan in combinatie met scholing en/of passende begeleiding. Het doel is om de kansen op betaald werk te vergroten voor deze doelgroepen. Een leer-werktraject wordt gevolgd voor minimaal 20 uur per week voor minimaal drie maanden en maximaal één jaar. Een leer-werktraject mag geen regulier bekostigd onderwijs betreffen.
 
 
Let wel! U kunt pas vanaf  10 leer-werktrajecten subsidie aanvragen voor het voorbereiden en organiseren van leer-werktrajecten.

Heeft u wel interesse maar minder dan 10 trajecten neemt u dan contact op met STOOF . Bij voldoende ‘enkele’ aanmeldingen zal STOOF in overleg met de projectleider van de provincie Overijssel kijken wat er mogelijk is om toch te participeren. 
Kamerbrief Leven Lang Ontwikkelen.

Het kabinet wil een doorbraak realiseren op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen en een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. En daar zijn wij het bij STOOF natuurlijk helemaal mee eens .
Training Train de trainer | Omgaan met discriminerende vragen

Uitzendbureaus hebben niet alleen een bemiddelingsrol te vervullen, maar ook een maatschappelijke taak. Intercedenten staan tussen de wensen in van de werkgever en de sollicitant.

Artikel1/ Radar heeft in opdracht van STOOF een training ontwikkeld om samen met de uitzendbureaus dit probleem bij de bron aan te pakken.

Train-de-trainer: Reageren op discriminerende vragen
De deelnemers zijn trainers die na de train-de-trainer zelf een training bieden die inzet op het vergroten van de weerbaarheid van intercedenten t.a.v. discriminerende vragen en technieken leren om discriminerende vragen constructief om te buigen kunnen faciliteren. Deelnemers oefenen praktijksituaties met behulp van een trainingsacteur; zij krijgen kennis en handvatten om professioneel en effectief om te kunnen gaan met discriminerende vragen van klanten en kunnen dit leerproces overbrengen naar intercedenten.

Er is nog plek dus meld u nu aan!

Voor wie?
Leidinggevenden van uitzendbureaus en trainers

Duur & kosten
De workshop duurt een hele dag en deelname kost €100,-

Waar
Centrale locatie

Interesse? Meld u nu aan en stuur een email naar info@stoof-online.nl
Officieel erkende MBO2-diploma’s Procesoperator A uitgereikt aan uitzendkrachten!


Wanneer een uitzendkracht goed wordt ondersteund en begeleid, wordt de kans op succesvol participeren op de werkvloer aanzienlijk vergroot. En vanuit die gedachte hebben wij de handen ineen geslagen met ROC Rivor, Randstad en FrieslandCampina door de uitzendkracht de Diplomaroute aan te bieden. En in slechts 8 maanden tijd hebben 20 uitzendkrachten het officieel erkend MBO-2 Procesoperator A-diploma in ontvangst mogen nemen.
 
Wat een prestatie! En wat een mooi moment om al die uitzendkrachten te zien stralen van trots toen zij vorige week hun diploma uitgereikt kregen door Alice Bastiaans, van ROC Rivor. De uitzendkrachten hebben er hard voor gewerkt, zijn stuk voor stuk met prachtige cijfers geslaagd en uitstekend begeleid door Jordy, de inhouse-consulent van Randstad.

Wat is een Diplomaroute eigenlijk?
De Diplomaroute is een examentraject. Een versnelde route naar het diploma. De uitzendkrachten volgen géén opleiding en gaan ook niet terug naar de schoolbanken, maar doen een theoretisch examen en voeren een Proeve van Bekwaamheid uit op de werkvloer.

Welke beschikbare Diplomaroutes zijn er?
Het gaat om de volgende diplomaroutes op MBO niveau 2:
- Helpende zorg en Welzijn;
- Logistiek Medewerker;
- Procesoperator A;
- Mechatronica.

Natuurlijk is dit ook mogelijk voor uw uitzendkrachten, die beschikken over veel werkervaring en door een diploma hun arbeidsmarktpositie kunnen verbeteren. Binnen de uitzendbranche hebben in het afgelopen jaar ruim 75 uitzendkrachten succesvol hun MBO-2 diploma in de bovengenoemde routes weten te behalen.
 
Samen kunnen we veel bereiken en door samen te werken en na te denken over hoe we de uitzendkrachten in hun eigen kracht laten staan, komt iedereen een stap verder.

Ook geïnspireerd geraakt? Neem dan contact met ons op.