Duurzame inzetbaarheid is de nieuwe sociale zekerheid!
We leven in een tijd waarin het begrip duurzame inzetbaarheid steeds belangrijker wordt, werknemers moeten zich blijven ontwikkelen en zuinig op hun gezondheid zijn. De Duurzame Uitzendkracht, daar gaan wij als STOOF 100% voor en wij hebben twee projecten waar u aan kunt meedoen. Het project Duurzame Uitzendkracht wordt gesubsidieerd door het ESF en het project Duurzame Flex wordt volledig door STOOF vergoed (waarde €2500).
 
Project Duurzame Uitzendkracht:
In dit project wordt u als uitzendorganisatie begeleid en ondersteund bij het implementeren van duurzame inzetbaarheid. De basis van dit project is dat al de drie de stakeholders worden betrokken om een duurzame uitzendkracht te bewerkstelligen. De uitzendorganisatie met een grote rol voor de intercedent, de inlener en uiteraard de uitzendkracht. 

Wat ontvangt u als u meedoet aan dit project :
  • Intercedenten worden opgeleid tot DI Specialist Uitzendkracht
  • Intervisie sessies voor intercedenten
  • Toegang tot benodigde tools/vaardigheden om uw inlener te betrekken en begeleiding hierin
  • Een handboek met hierin de lessons learned van project I Fit voor Flex, het stappenplan en tips&tricks
  • Begeleiding vanuit STOOF bij implementeren
  • Begeleide kennissessies met uitzendorganisatie en inlener
  • Meetinstrumenten voor uitzendorganisatie, inlener en uitzendkracht - waar staat de stakeholder op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid

Er is voor 10-15 uitzendorganisaties ruimte om aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten en zij ontvangen daarbij begeleiding. 

Een volledig verzorgd en vergoed Duurzaam Inzetbaarheids traject. Weet u van een uitzendkracht dat het dienstverband in de toekomst mogelijk ophoudt, u kunt dan samen met ons een volledig traject aanbieden:
•    een periodieke duurzame inzetbaarheid scan
•    een adviesgesprek
•    begeleiding en
•    een maatwerktraject
Dit kan opleiding zijn maar ook een bv. een medisch onderzoek.

Voorwaarden
Uitzendkrachten die in aanmerking komen voor een traject mogen maximaal MBO 4 geschoold zijn en zitten in fase A/B en fase 1/2/3.Voor de pilot in 2018 zoeken wij uitzendpartners die reeds bezig zijn beleid te ontwikkelen (early adapters) voor duurzame inzetbaarheid. De uitzendorganisatie moet bereid zijn 50% van eventuele verletkosten te betalen. STOOF bekostigd en regelt het gehele traject in samenwerking met de uitzendorganisatie, het maatwerktraject mag maximaal 2500 euro bedragen. De pilot voor 2018 betreft 150 uitzendkrachten. 
   
Belangstelling in een van deze projecten?  Stuur ons een email  .
Train de Trainer
Omgaan met discriminerende vragen

In maart jongstleden hebben wij in samenwerking met RADAR en Le Succes-Avenue een training gegeven aan intercedenten hoe om te gaan met discriminatie. Het doel was dat door bewustzijnsverschuiving het zelfbeeld als deskundige en het beeld dat over de klant bestaat, in een ander perspectief geplaatst kan worden. Ze leerden omgaan met discriminerende vragen.

We willen nu een volgende stap gaan zetten en een bijeenkomst organiseren over de implementatie over het hoe om te gaan met discriminerende vragen binnen de eigen organisatie. Een train de trainer bijeenkomst. Met deze bijeenkomst willen we deelnemers trainen om alle medewerkers van hun uitzendbureau bewuster te kunnen maken van de taak en de verantwoordelijkheid die zij als verbinder hebben. Voordat wij dit gaan organiseren, horen wij graag of u interesse heeft. Voor deze bijeenkomst zullen wij €100,- per deelnemer in rekening brengen.

U kunt kenbaar maken dat u interesse heeft door een email te sturen naar STOOF.
Week van de Alfabetisering
In Nederland hebben 2.5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/ of rekenen. Zij lopen tegen een heleboel problemen aan. Denk aan solliciteren. Een bijsluiter lezen. Geldzaken bijhouden. Maar ook (klein)kinderen voorlezen.

Laaggeletterdheid op de kaart zetten kunnen we alleen met elkaar. We vragen iedereen om tijdens de Week van de Alfabetisering een (extra) bijdrage te leveren voor een geletterd Nederland, door bijvoorbeeld een taallunch, boekenmarkt of reken(sponsor)loop te organiseren.

Laaggeletterdheid raakt onze samenleving. 
Die functioneert namelijk beter als iedereen mee kan doen. Om laaggeletterdheid op de kaart te zetten organiseert Stichting Lezen en Schrijven van 3 tot en met 9 september de Week van de Alfabetisering. 

Festival van het leren
September is een uitgelezen maand om uw 'leven lang leren-activiteiten' op de kaart te zetten! Van leerwerktrajecten tot .... vult u zelf maar in. Leven lang leren is immers een breed terrein.

Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren en richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het Festival vormt zo tevens een podium waar maatschappelijke organisaties elkaar opzoeken voor lokale en regionale samenwerking. En last but not least... TestYourSelfie is genomineerd voor de Internationale Prijs 2018. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de kickoff meeting op donderdag 6 september aanstaande. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

Doe mee!
We nodigen u van harte uit om in september weer spetterende Festivalactiviteiten te organiseren!
Scholingsvouchers
Zoals in de nieuwsbrief van juli aangekondigd, komt er een tweede bescheiden ronde aan voor de Scholingsvouchers!
 
Van  10 t/m 14 september  2018 kunt u als uitzendorganisatie een reservering maken voor Scholingsvouchers via de  STOOFopleidingsportal. Voorwaarde is dat u afdraagt aan Stichting Fonds Uitzendbranche (SFU). LET OP: het maximaal aantal reserveringen is deze tweede ronde  10 per uitzendorganisatie  .
 
Uiterlijk  21 september  maken we bekend of u uw reservering krijgt toegekend zodat u de gereserveerde Scholingsvouchers op naam kunt gaan zetten vanaf  1 oktober  .
 
LET OP!  U kunt aan uw reservering geen rechten verlenen. Het reserveren is puur een formaliteit voor de SFU-check om de Scholingsvouchers ook daadwerkelijk op naam te kunnen gaan zetten.
 
Vragen over de vergoedingen zullen wij  uitsluitend per mail beantwoorden , zowel over het reserveren, toekennen en problemen met de portal. Het is voor ons niet mogelijk, gezien de veelheid van vragen dit telefonisch te doen. 

Op ons Youtube -kanaal kun je verschillende video's bekijken en deze maand brengen we graag de volgende video's onder de aandacht.
1) Kennissessie Duurzame Inzetbaarheid, Adriana Stel
2) Project I, Fit For Flex, Deelnemers aan het woord