Sabine de Bethune
Nieuwsbrief juli 2016
Tussenkomst Onroerenderfgoeddecreet

In de commissie Buitenland en Onroerend erfgoed werd op 21 juni de aanpassing aan het Onroerenderfgoeddecreet besproken. Sabine kwam tussen en focuste daarbij op twee punten: het kerntakendebat en de restauratiepremies. Dat Vlaanderen af en toe evalueert wat haar eigen opdrachten zijn en of dit wel nog strookt met wat best is, is zeker positief te noemen, maar ze stelt toch een aantal vragen bij de manier waarop dit gebeurde. Lees hier haar tussenkomst   
World Humanitarian Summit
 
Wereldwijd zijn 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, conflict en klimaatrampen. Nog nooit in de geschiedenis moeten de Verenigde Naties zo veel noodhulp verlenen als vandaag. Onlangs organiseerden de VN een "World Humanitarian Summit" om het systeem van noodhulp te redden. In de commissie Buitenland stelde Sabine de vraag wat de rol van Vlaanderen daarin was/kan zijn. Lees hier meer
Conflictmineralen

Op 16 juni werd een Europees akkoord afgesloten over de handel in conflictmineralen. De Europese Commissie, De Raad en het Europees Parlement zijn overeengekomen dat er een kader moet zijn om het financieren van gewapende groeperingen door handel in conflictmineralen te stoppen.
Lees hier meer
 

 
 
Cultureel erfgoed hoog op de agenda

De afgelopen weken stelde Sabine vragen aan de minister van Cultuur over cultureel erfgoed in conflictsituaties. Belgiƫ en ook Vlaanderen onderschrijven het Verdrag van Den Haag (1954) en de bijhorende protocollen. Dat Verdrag stelt dat er een nationaal register van beschermd erfgoed tijdens oorlog moet zijn en dat er een register van cultuurgoederen met een versterkte bescherming in tijden van gewapend conflict moet zijn. Lees hier meer
Referentiecentra
 
Een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg van 2014 toont aan dat complexe kankers, zoals mondholtekanker en sommige longkankers, nog steeds in alle ziekenhuizen behandeld worden, terwijl men al lang pleit dat dit enkel zou gebeuren door ziekenhuizen waar voldoende expertise aan boord is, de zogenaamde referentiecentra.
Lees hier meer
 
Nieuwe regelgeving archeologie

In de commissie buitenlands beleid en onroerend erfgoed op 3 mei stelde Sabine een vraag over de nieuwe regelgeving archeologie die sinds kort van toepassing is. Door het archeologisch onderzoek een duidelijke plaats te geven binnen de vergunningsprocedure zou de vertraging opgelopen door een archeologische opgraving tot een minimum beperkt moeten blijven. Maar de interpretatie die door het Agentschap Onroerend Erfgoed gehanteerd wordt, verschilt enigszins. Lees hier de vraag en het antwoord van de minister.
Humanitaire crisis in Jemen

Sinds maart 2015 worden elke dag naar schatting zes kinderen ernstig gewond of gedood in het conflict in Jemen, dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Op dit moment leeft de helft van de Jemenieten onder de armoedegrens en 82 procent van de bevolking heeft dringend nood aan humanitaire hulp. Sabine vroeg in de commissie buitenlands beleid wat Vlaanderen hierin kan betekenen. Lees hier de vraag en het antwoord
Vensters op Kortrijk

Op zaterdag 2 juli organiseerde CD&V Kortrijk "Vensters op Kortrijk", een open congres waar 25 stellingen over de toekomst van de stad werden besproken. Met deze dag werd het startschot gegeven voor een nieuwe toekomst voor CD&V Kortrijk!

CD&V Congrestekst

Eind november komen alle CD&V-leden opnieuw samen in Lommel om de ideologie van de partij aan te scherpen. Afgelopen weken was Sabine in verschillende regio's en afdelingen te gast om de congrestekst van CD&V voor te stellen. CD&V Diksmuide, CD&V Kortrijk, regio Westhoek en regio Kortrijk kwamen reeds aan bod. 
The Brussels-Asia Society Dialoque Forging a Shared Future
a
foto met Bert Degraeve en baron Buysse

Op 14 juni was Sabine aanwezig in de Senaat voor een working dinner van de "The Brussels-Asia Society Dialogue on Forging a Shared Future".
Startmoment V&M West-Vlaanderen


Op 2 juni nam Vrouw & Maatschappij West-Vlaanderen een vliegende start op het provinciaal starmoment in Kortemark. Het was een avond met interessante gesprekken, boeiende workshops en veel aMUSEment. 
Herdenking einde van WOII 

Op zondag 8 mei vertegenwoordigde Sabine de Senaat tijdens de herdenkingsplechtigheid voor het einde van de tweede Wereldoorlog aan het Graf van de Onbekende Soldaat. Lees hier meer 
Vives Brugge op bezoek

Op maandag 18 april kwamen een 50-tal studenten van de Vives hogeschool Brugge op bezoek. Collega Stefaan Vandenbussche had zijn medestudenten Toerisme en Recreatiemanagement uitgenodigd om zijn werkplek te tonen. Lees hier meer
Herdenking Slag aan de Leie
 
Op 22 mei werd de verjaardag van de "Slag aan de Leie" herdacht. Deze herdenkings-plechtigheid brengt hulde aan de vele militairen die tijdens het laatste dagen van de maand mei in 1940 heldhaftig weerstand boden aan Duitse nazi-toepen. Sabine heeft namens de Senaat een bloemenkrans neergelegd. Lees hier meer 
 
Vlaamse Staten-generaal

Voor het eerst werd in Vlaanderen een Staten Generaal georganiseerd over Ontwikkelingssamenwerking. Departement Internationaal Vlaanderen organiseert zijn tweejaarlijkse staten-generaal om de uitwisseling van kennis en ervaring binnen de gehele Vlaamse ontwikkelingssector te stimuleren. De focus werd gelegd op de rol van Vlaanderen binnen de nieuwe internationale agenda van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.
Neos Bonheiden

Wat is ontwikkelingssamenwerking? Wat doen ontwikkelingsorganisaties? Met die vragen als uitgangspunt werd Sabine uitgenodigd door Neos Bonheiden. Samen met Hilde Mattelaer, van Mamas voor Afrika, vertelde ze wat ontwikkelingssamenwerking is, in de theorie, maar ook doorspekt met praktijkervaringen.
 
ARhus

Op 12 april werd Sabine ontvangen in ARhus, het kenniscentrum in Roeselare. Yves Rosseel, de algemeen directeur gaf toelichting bij het ontstaan van ARhus en de manier waarop er nu gewerkt wordt.
In 2007 beslist het stadsbestuur van Roeselare de stadsbibliotheken te integreren in een nieuwbouw en uit te breiden tot een kennis- en leercentrum. Daaruit is ARhus ontstaan. Lees hier meer 
Spreken over asielcrisis in Brugge
 
Op 25 maart was Sabine te gast bij de CD&V-senioren van Brugge. De bijeenkomst startte met een bezinningsmoment en een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslagen. Daarna vertelde Sabine waarom en hoe wij in ons land en in Europa de asielcrisis aanpakken. Hartelijk dank aan voorzitster Griet Trioen en secretaris Arnaud Roets voor de uitnodiging!Cravattendag V&M Kortrijk

Tijdens de Internationale Vrouwendag hield Vrouw & Maatschappij de Cravattendag. Dit jaar was de politie het thema. Ook bij de politie is er immers enkel aan de basis voldoende vrouwelijk personeel, hoe hogerop, hoe meer mannelijke dominantie. Volgens nationale cijfers telt de lokale politie 32 % vrouwen, de federale slechts 25%.V&M Kortrijk ijvert ervoor dat vrouwen ook de stap naar de hogere kaders durven zetten.
Ontmoeting met Golok Jigme
 
Op maandag 14 maart ontving Sabine de Tibetaanse monnik en mensenrechtenactivist Golok Jigme. Samen met een collega maakte hij de documentaire "Leaving fear behind", die de zeer kritische kijk van de gewone Tibetaan en Chinees op de Olympische Spelen van 2008 weergeeft. Lees hier meer