Nieuwsbrief december
Facturen direct aan DOORZAAM alles-in-1
LET OP: voor Alles-in-1 is direct factureren aan DOORZAAM alleen dit jaar nog geldig. Dus zorg ervoor dat je de facturen gericht aan DOORZAAM vóór 1 januari indient.

Daarna is het niet meer mogelijk om de facturen rechtstreeks naar DOORZAAM te sturen.

Helaas ontvangen we ook een behoorlijk aantal foutieve facturen die dan niet uitbetaald kunnen worden. Let er op dat je de interventie biedende organisatie de juiste informatie geeft. Wij hebben hieronder overzichtelijk neergezet hoe dat moet. Kopieer en plak dit wanneer je contact hebt met de interventie biedende organisatie.

Op de factuur voor Alles-in-1 moet het volgende staan:
✅naam van uitzendkracht
✅naam van de gekozen interventie
✅het bedrag op de factuur (max €2500, inclusief btw!)

De factuur dient gericht te zijn aan;
DOORZAAM
Singaporestraat 74
1175 RA Lijnden
Hier zijn we trots op!
Samen met de ABU zijn we de winnaar van de World Employment Confederation award voor Social Innovation met de
Van werk naar werk vouchers!
Verruim je kennis door het volgen van korte webinars!

Velen van jullie hebben zich al aangemeld voor één of meerdere van onze webinars. Voor degene die dit nieuws gemist hebben: wij organiseren diverse korte webinars.

In een korte tijd nemen we je op specifieke onderwerpen mee en verruimen je kennis.

Alle webinars zijn bedoeld om er daarna meteen mee aan de slag te gaan, zijn interactief en soms met gastsprekers.

Bekijk in het overzicht welk webinar je niet mag missen! Al onze webinars worden gehouden via Microsoft Teams en variëren van een half uur tot een uur.
 
Bekijk hier de lijst van al onze webinars met onderwerp, de datum, tijden, gastsprekers en meer.
Praktijkverklaring
Mensen zonder startkwalificatie hebben een relatief kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zij zijn vaker werkloos en uitkeringsafhankelijk.

Wij willen voor werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie de overgang naar werk versoepelen en de kans op duurzaam werk vergroten door middel van de praktijkverklaring. Voor mensen die nog nooit een diploma hebben gehaald, is de praktijkverklaring een enorme opsteker. En soms een stimulans om tóch verder te leren.

We werken graag samen met uitzendorganisaties die de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten ook hoog op de agenda hebben staan. Deze aanpak is een mooie werkwijze om uitzendkrachten breder en beter in te zetten.

Op basis van de vraag van het uitzendbureau en het leerbedrijf en de persoonlijke mogelijkheden, gaat de werkende uitzendkracht onder begeleiding van een praktijkopleider aan de slag met bestaande delen van een mbo-opleiding.

Een prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen uitzendkracht, uitzendorganisatie en opdrachtgever. Alle drie werken samen in deze pilot: uitzender begeleidt, de opdrachtgever beoordeelt en de uitzendkracht doorloopt het leerwerktraject.

Duurzame Inzetbaarheid in de driehoek. En dit is exact in de lijn van onze visie.

Mededeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 wordt voor ieder jaar € 10,6 miljoen uitgetrokken voor verhoging van de Subsidieregeling praktijkleren.

Dit geld is bedoeld om werkgevers in sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen te stimuleren bbl-plekken aan te blijven bieden. Dit bedrag wordt ondergebracht in een apart compartiment van de Subsidieregeling praktijkleren zodat werkgevers in de betreffende sectoren (of onderdelen daarvan) extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunnen maken.

En verder...
Aan het woord... Adriana Stel, directeur DOORZAAM.

Uitkomst onderzoek duurzame inzetbaarheid uitzendkrachten.

Uitzendkrachten aan het woord. Dit keer Roger Kempers en Joost Keijzers.

Checklist Land- en tuinbouw nu ook in het Roemeens en Bulgaars beschikbaar.

CAO-afdrachten voor de uitzendbranche, hoe zit dat nou?