Nieuwsbrief januari
De beste wensen voor 2021 van team DOORZAAM
Na een bijzonder turbulent jaar wensen wij je allemaal een succesvol, gelukkig en gezond 2021!


Wij starten de maandelijkse nieuwsbrief met het bekend maken van de tijdlijn voor het aanvragen van vergoedingen.
Tijdlijn vergoedingen 2021
Van 4 januari tot en met 29 januari 2021 kun je als uitzendorganisatie (mits je SFU afdraagt) je interesse tonen voor het traject Alles-in-1, de diplomaroute, EVC-, en/ of mentorvergoedingen via onze vergoedingenportal.

Van 1 tot en met 12 februari 2021 kun je als uitzendorganisatie je interesse tonen voor de Scholingsvouchers.

Interesse tonen doe je in het aangegeven tijdvak via onze vergoedingenportal.
Alles-in-1
Zoals eerder aangekondigd kun je als uitzendorganisatie van 4 t/m 29 januari je interesse tonen voor het Alles-in-1 traject.

Graag wijzen we je op de voornaamste wijzigingen die wij hebben doorgevoerd in het traject:
  • We starten Alles-in-1 door eenmalig een intake formulier samen in te vullen. (uitzendorganisatie en DOORZAAM)
  • Je kunt nadat je akkoord hebt gekregen op je interesse de uitzendkracht via de vergoedingenportal aanmelden.
  • Na aanmelding van je uitzendkracht heeft die 6 maanden de tijd om het traject te starten.
  • Je dient de declaratie binnen 6 maanden in, in het vergoedingenportal
  • De factuur kan niet (meer) rechtstreeks naar ons. De factuur declareer je via de vergoedingenportal.
  • De interventie hoeft niet binnen de zes maanden te zijn afgerond

Alle informatie vind je op onze website.
Webinars
Ook in 2021 gaan we door met het organiseren van webinars.

Voor de maand januari staan de volgende webinars gepland:


Totaal overzicht webinars. Heb jij je al aangemeld voor een van onze webinars?
Financieel fit kalender
Een goede financiële gezondheid is belangrijk voor iedereen. Soms is dit echter niet het geval en krijgt iemand te maken met loonbeslag of schulden. 
Als werkgever is het dan de vraag wat je kan doen om de medewerker te helpen.

Daarom hebben we een jaarkalender gemaakt waarin per maand een onderwerp met betrekking tot financiële gezondheid wordt behandeld.

Trots op onze resultaten 2020
Duidelijkheid over niveau kwalificaties
Een uitdaging voor alle HR-managers is het vinden van de juiste mensen voor een functie. Dit start bij het selectieproces. Maar hoe doorgrond je kwalificaties, nationaal of internationaal behaald, informele of non-formele opleidingen, cursussen en trainingen die genoemd staan op een CV? Het NLQF kan hierbij handvatten bieden zo stelt Maaike van Rijswijck, HR-manager bij CINOP in Den Bosch.

‘Tegenwoordig zijn er naast alle kwalificaties die door de overheid gereguleerd worden ook veel kwalificaties die door branches zelf worden aangeboden. Het is dan heel fijn als je een kader hebt waarmee je niveaus met elkaar kunt vergelijken. Maar ook wanneer er sprake is van internationale organisaties waarbij er veel mensen met verschillende achtergronden in dienst zijn is het NLQF als betrouwbaar kader erg waardevol.’ aldus Maaike.

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties vastleggen. Het NLQF telt acht niveaus, van basiskwalificatie tot universitair niveau en beschrijft per niveau de bijbehorende kennis en vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid (BRON NLQF)
En verder...

Tot en met 28 februari 2021 is het weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Uitzendkracht aan het woord. Dit keer Jeffrey van Sark.

Aangepaste protocollen uitzendbranche. De corona-protocollen voor uitzendkrachten en eigen medewerkers zijn aangepast aan de hand van de wijzigingen rond de mondkapjes-plicht en met tips voor thuiswerken.

20% van de flexkrachten heeft geen financiele buffer. In totaal hebben 379.000 flexkrachten geen financiële buffer om tijdelijk verlies van inkomen op te vangen. Terwijl uitzend- en oproepkrachten dit juist het hardst nodig hebben.