Nieuwsbrief juli
Onder de aandacht
Onze diensten nu ook voor werkzoekende uitzendkrachten!
Onze regelingen zijn vanaf 1 juli tot en met 31 december 2020 ook voor werkzoekende uitzendkrachten beschikbaar!

Uitzendkrachten die in week 10 of daarna hun uitzendbaan zijn verloren door de coronamaatregelen, kunnen nu ook gebruik maken van onze regelingen.

De Van werk naar werk vouchers waren al beschikbaar voor werkzoekende uitzendkrachten. Wij zijn mede daarom ook erg verheugd om aan te kondigen dat er vanaf 1 juli wederom Van werk naar werk vouchers aangevraagd kunnen worden.

Naast de Van werk naar werk vouchers zijn de Scholingsvouchers en het traject Alles-in-1 nu ook beschikbaar voor werkzoekende uitzendkrachten. Let op: dit geldt voor uitzendkrachten die vanaf week 10 of later door de coronamaatregelen hun uitzendbaan zijn verloren.

Het hele artikel vind je uiteraard op onze website.
Praktijkverklaring
Voor mensen die nog nooit een diploma hebben gehaald, is de ‘ praktijkverklaring’ een enorme opsteker. En soms een stimulans om tóch verder te leren.

De overgang naar werk versoepelen en de kans op blijvend werk vergroten. Daarvoor organiseert SBB de pilots praktijkleren en daar doen wij graag aan mee. De uitzendkrachten behalen hun praktijkverklaring gewoon tijdens het werk. Dus zonder naar school te hoeven of examen te doen.

Adriana Stel, directeur van DOORZAAM, geeft aan dat ze nog nooit een ‘diploma-uitreiking’ heeft meegemaakt waar mensen zo trots zijn op wat ze hebben bereikt. “De praktijkverklaring is vaak het eerste ‘diploma’ dat deze mensen hebben behaald. Het mooie is dat mensen ineens beseffen: ik kan echt wel wat en misschien kan ik wel meer!"

Ook interesse in de Praktijkverklaring? Stuur een mail naar info@doorzaam.nl.
Keurmerk
Sinds een aantal jaren heeft DOORZAAM het Keurmerk voor leerwerk-intermediairs. Dit Keurmerk staat voor kwaliteit van opleiden, maar ook om als branche bij partijen als het Ministerie van OCW, S-BB en de MBO raad als serieuze opleidende werkgevers te worden gezien.
 
Een belangrijk onderdeel van het Keurmerk is de Mentorovereenkomst. Daarin maken jullie afspraken met de uitzendkracht over wie welke taken binnen de beroepspraktijkvorming vervuld. Wat doen jullie qua begeleiding, wat de school en wat het erkend leerbedrijf.
 
Omdat DOORZAAM financiële middelen besteed aan het Mentorschap heeft het Bestuur besloten dat vanaf 1 januari 2021 alle uitzendwerkgevers die mentorvergoeding ontvangen ook over het Keurmerk moeten beschikken.

Op onze website vind je alle informatie, waaronder de checklist waarin staat waar je aan moet voldoen.
Nieuwe ronde Scholingsvoucher
Houd onze social media kanalen en website in de gaten want in september komt er weer een nieuwe ronde Scholingsvouchers!
In verband met alle coronamaatregelen en het gefaseerd opstarten van evenementen hebben ook wij besloten om ons congres van september te verplaatsen.

De nieuwe datum voor ons congres is vrijdag 23 april 2021. Mis het niet en zet het alvast in je agenda!
En verder...
Zoals onlangs bekend gemaakt, wordt er in NOW 2.0 gesproken over de inspanningsverplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en/of scholing voor behoud van werk. We bieden twee passende trajecten die hierop aansluiten.

Eerste hulp bij geldzorgen is een nieuwe pilot die we zijn gestart. Dit is een pilot voor uitzendkrachten die zich zorgen maken om de financiële situatie.

In een serie artikelen geven we het woord aan uitzenders en hoe zij het thuiswerken ervaren. Afgelopen weken kwamen Kees Maas, Geesje Leijenaar en Noor Treffers aan het woord. In de voorgaande weken lieten Natascha van der Laan-Meurs en Walter Gietman weten hoe het tijdelijke thuiswerken eruit ervaren.