Nieuwsbrief juni
Onder de aandacht
Protocol 'Samen veilig doorwerken voor de uitzendbranche'
Samen met FNV, CNV, de Unie, LBV, ABU en NBBU hebben we een protocol opgesteld voor de uitzendbranche. Dit protocol geeft duidelijkheid aan uitzendkrachten, uitzendorganisaties en opdrachtgevers over veilig werken in de anderhalvemeter-economie.
Duidelijkheid over wie op welk moment verantwoordelijk is voor het verstrekken en naleven van de informatie over coronamaatregelen.

Op de website vind je het volledige protocol, een flyer voor je uitzendkracht, poster voor de uitzendbranche, de gegevens van de helpdesk en de animatie ( nu ook in het Engels!). De animatie vind je ook verder op in deze nieuwsbrief.

Het protocol en de flyer bieden we ook aan in het Engels, Pools en Roemeens.
De animatie vertaald naar het Pools volgt zo spoedig mogelijk.
In verband met alle coronamaatregelen en het gefaseerd opstarten van evenementen hebben ook wij besloten om ons congres van september te verplaatsen.

De nieuwe datum voor ons congres is vrijdag 23 april 2021. Mis het niet en zet het alvast in je agenda!
Samen veilig doorwerken
Het uitzendprotocol 'Samen veilig doorwerken voor de uitzendbranche' nu ook in een mooie animatie vastgelegd.
Jaarcijfers 2019
2019 is het jaar dat DOORZAAM het licht zag. Wat een jaar! We hebben de jaarcijfers af over ons eerste DOORZAAM jaar. Daarin zie je uitleg over het gevoerde beleid en de bereikte resultaten. Deze jaarcijfers vind je terug op onze website.

Later dit jaar vertalen we de cijfers naar een infographic.
En verder...
Coronamaatregelen die we getroffen hebben om de administratie wat makkelijker te maken vind je hier.

Eerste hulp bij geldzorgen is een nieuwe pilot die we zijn gestart. Dit is een pilot voor uitzendkrachten die zich zorgen maken om de financiële situatie.

In een serie artikelen geven we het woord aan uitzenders en hoe zij het thuiswerken ervaren. In het eerste artikel is Franciska van Pinxteren aan het woord en in het tweede artikel Natascha van der Laan-Meurs. Afgelopen vrijdag liet Walter Gietman weten hoe zijn tijdelijke werkplek er uit ziet. Houd onze website in de gaten voor de andere gesprekken.