Nieuwsbrief maart
WEBINAR Duurzame Inzetbaarheid uitzendkrachten | de resultaten en de toekomst
Graag nodigen we je van harte uit voor ons webinar op vrijdag 23 april over de uitkomsten van het onderzoek duurzame inzetbaarheid onder uitzendkrachten.

Tijdens dit webinar neemt drs. Hedwig Vermeulen van KBA je door de resultaten van het onderzoek duurzame inzetbaarheid onder uitzendkrachten. Wim Davidse van Dzjeng neemt ons mee naar wat ons te doen staat om als branche te overleven.

Menig werknemer voelt zich onveilig
Veel werknemers zijn bang om corona op te lopen op de werkvloer, met name omdat de 1,5 meter-afstandsmaatregel niet nageleefd kan worden.

Veel werknemers in Nederland (bijna de helft) kunnen niet thuiswerken. Dat zijn werknemers in transport en personenvervoer, de bouw, industrie, (detail)handel, zorg, kinderopvang en (basis)onderwijs. Vakbonden FNV en CNV vroegen aan hen of ze zich veilig voelen op het werk (link naar onderzoeken in het artikel op onze website).

In overleg met FNV, CNV, de Unie, LBV, ABU en NBBU hebben we het protocol 'Samen veilig doorwerken voor de uitzendbranche' opgesteld. Het protocol biedt duidelijkheid aan uitzendkrachten, uitzendorganisaties en opdrachtgevers over veilig werken in de anderhalve-meter-economie.

Het hele artikel, de link naar de onderzoeken van FNV en CNV en de animatie vind je op deze pagina.
Gezocht Best Practices veilig werken
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft naar het delen van goede voorbeelden, het organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van bewustwording, inspiratie en kennisdeling en de ontwikkeling van instrumenten rondom het thema veilig werken.

Om dit goed te doen en meerwaarde te creëren voor de branches, komt het ministerie van SZW graag met zoveel mogelijk bedrijven in contact. Voor de nieuwe campagne voorkomen fysieke belasting zijn ze op zoek naar best practices van wat uitzendorganisaties/opdrachtgevers hebben gedaan wat ten goede komt aan veilig werken.
Heeft jouw organisatie een goede aanpak fysieke belasting, aanpak ter beperking van fysieke belasting of een methode ontwikkeld om fysieke belasting te verminderen?
Of heb je ideeën? Neem dan contact op! Dit kan via de website van SZW
Onduidelijkheid over BBL, lage WW-premie en uitzendbeding
Het is gebleken dat er onduidelijkheid is over het wel of niet mogen toepassen van de lage WW premie bij BBL-overeenkomsten als ook het uitzendbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

De regelgeving hierover is niet helemaal helder en we constateren dat instanties verschillende standpunten hanteren. De ABU en DOORZAAM hebben met het Ministerie SZW en de Belastingdienst hierover overleg gevoerd.

De uitkomst is als volgt. Op dit moment en over het verleden zal een lage WW premie bij BBL en uitzendbeding nog zijn toegestaan, maar naar de toekomst toe verwachten we dat wetgeving hierop aangescherpt zal worden. SZW heeft aangegeven dat het waarschijnlijk vanaf 1 januari 2023 niet meer is toegestaan de lage WW-premie af te dragen voor een BBL-leerling met een overeenkomst waarin een uitzendbeding is opgenomen.

Indien je het uitzendbeding hanteert is het wijs om met dit scenario rekening te houden en, indien mogelijk, contracten met uitzendbeding bij BBL-overeenkomsten te vermijden.
En verder...
Column Chantal Huinder: Met kleine stappen kom je ver.

Scholingsvouchers, uitleg van op=op De winst valt te behalen bij de communicatie met je uitzendkracht over de email die ze goed moeten keuren. Deze email ontvang de uitzendkracht nadat jij de scholingsvoucher op naam hebt gezet.

Uitzendkracht aan het woord. Dit keer Wictoria Kuder.

Ben jij al op weg naar gezond en veilig werken? Wist je ook dat je wettelijk verplicht bent om een arbobeleid te hebben en dat een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hiervoor de basis is? Je leest er hier meer over.