Nieuwsbrief november
Onder de aandacht
Budgetcoaching
We zoeken jouw samenwerking. Het doel van budgetcoaching is om de uitzendkracht zelfredzaam te maken op financieel gebied en ook op de lange termijn de financiën op de rit te houden.
 
62% van de werkgevers heeft te maken met medewerkers met geldproblemen.
Eén werknemer met financiële problemen kost de werkgever per jaar:
  • €13.000,
  • 20% productieafname,
  • 3 uur verwerken loonbeslag
  • 7 dagen toename van het ziekteverzuim (bron Nibud)
 
In onze pilot Alles-in-1 voor uitzendkrachten (2018) werd de uitzendkrachten gevraagd een enquête in te vullen. 68 uitzendkrachten hebben destijds deze enquête ingevuld en maar liefst 75% geeft aan niet tevreden te zijn over hun financiële situatie. Een enorm hoog percentage waardoor wij besloten een pilot budgetcoaching te starten. Wij geloven dat om duurzaam inzetbaar te zijn, het belangrijk is om belemmeringen weg te nemen dan wel te verminderen. En dat is dan ook wat we willen testen in deze pilot.
 
Maar daar hebben we jouw samenwerking bij nodig!
 
Er zijn momenteel 4 partijen die meedoen aan onze pilot en dit aantal zien wij graag groter zodat wij de pilot goed kunnen evalueren. Om vervolgens gericht vervolgstappen te nemen en te kunnen informeren en adviseren.
 
 Per uitzendorganisatie willen we 10-15 kandidaten mee laten doen.
 
De uitzendkrachten krijgen maximaal 5 gesprekken om inzicht te krijgen in hun situatie en ontvangen ze advies op maat.
 
Indien nodig worden ze na of tijdens het traject verwezen naar een voor hen geschikt vervolg, bijvoorbeeld schuldhulpverlening of een vrijwilliger.
 
Wil jij deelnemen aan deze pilot? Neem dan contact op met ons om te horen wat de mogelijkheden zijn. We zijn bereikbaar op 020 655 82 16 of via info@doorzaam.nl
Heb jij de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor je uitzendkracht wel gecheckt?
Ja? Super. Dan ben jij vast één van de personen die één van onze arbochecklists heeft gedownload. Van al de documenten die je op onze site kunt downloaden is de top 5 gevuld met arbochecklists downloads. Mis je nu toch een bepaalde arbochecklist of een arbochecklist in een specifieke taal? Dan horen wij dit graag. Bij voldoende vraag zullen wij overwegen om deze te ontwikkelen. Stuur je verzoek naar onze redactie .
 
Nee? Lees dan snel waarom het wel belangrijk is. De arbochecklist geeft de opdrachtgever aan met welke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een uitzendkracht te maken kan krijgen.
Er wordt ook direct vermeld welke maatregelen in het bedrijf zijn genomen om de risico’s te beperken. Dat moet duidelijk zijn voordat de uitzendkracht aan de slag gaat. De arbochecklists zijn er voor verschillende branches en in verschillende talen.
 “Geef mensen de kans het verschil te maken en ze komen in beweging"
Diplomaroute | dit jaar vergoeden we 100%
Heb je uitzendkrachten die al veel ervaring hebben opgedaan, maar nog geen diploma op zak hebben? Dan is de diplomaroute een goede manier om alsnog een officieel erkend MBO-niveau2-diploma te halen. En dit jaar vergoeden we 100%!

Een diplomaroute is iets anders dan een opleiding. Het is een traject waarbij de uitzendkracht meteen examen doet en daarmee een mbo-diploma op niveau 2 kan behalen zonder dat er een opleiding aan verbonden is. De uitzendkracht volgt dus geen lessen. De diplomaroute betekent dat de ervaring en kennis omgezet kan worden naar een officieel erkend mbo-diploma. Je leest hier alle informatie over de  diplomaroute .

Als je als uitzendorganisatie interesse hebt om één of meerdere uitzendkrachten aan te melden en daarbij de tegemoetkoming wil ontvangen van 100% per diplomaroute, neem dan contact met ons op via  info@doorzaam.nl .
Eén van de consultants zal dan contact met je opnemen en de procedure verder toelichten.
Animatie Alles-in-1 uitleg voor de uitzendkracht


We hebben een animatie voor het traject Alles-in-1 nu ook gericht aan de uitzendkracht.

Je kunt deze zo doorsturen naar je uitzendkracht mocht deze nog een zetje nodig hebben.
En verder...

Uitzendorganisaties mogen ook de lage WW-premie toepassen wanneer zij BBL-leerlingen uitzenden. Dit antwoord ontvingen wij na overleg Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat is natuurlijk goed nieuws wat we graag met jullie delen!

Je wilt meer zicht krijgen in jouw loopbaan(mogelijkheden), gezondheid, veiligheid en werkplezier? Ofwel ‘jouw duurzame inzetbaarheid’. Vanaf vandaag is de DIS ook in het Engels. Handig voor je niet-Nederlands sprekende uitzendkrachten.

Ondanks alle inspanningen en preventieve maatregelen, is verzuim nooit helemaal te voorkomen. Als een uitzendkracht ziek is, moet hij dit melden bij zijn direct leidinggevende én bij de intercedent van de uitzendorganisatie. 

Rian Vissers: een perfect voorbeeld van een talent dat (helaas) al lange tijd op zoek was naar een nieuwe uitdaging op werkgebied. Afwijzing naar afwijzing volgde (ook binnen de zorgsector) maar nog altijd even gemotiveerd om aan de slag te gaan. Haar werd de diplomaroute aangeboden.

80 procent van de bedrijfsongevallen wordt veroorzaakt door onveilig gedrag. Toch blijft het elkaar aanspreken op gedrag het moeilijkste middel om meer veiligheid op het werk te krijgen. Dat zegt Esther de Kleuver, ‎directeur Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW.