Nieuwsbrief oktober
Jaarcijfers 2019
Wat hebben wij samen met jullie veel bereikt in 2019! Dit kun je allemaal nalezen in het document over de jaarcijfers van 2019 op onze website.

Maar beelden zeggen zo veel meer.

Dus hebben we de tekst en cijfers omgezet in een video en infographic!
In één oogopslag bekijken wat wij met zijn allen bereikt hebben in 2019!
En die cijfers liegen er niet om. Je kunt de infographic op onze site bekijken en downloaden!
Hier zijn we trots op!
In 2019 hebben we in samenwerking met de uitzendbranche ruim 10.000 uitzendkrachten kunnen helpen met hun duurzame inzetbaarheid.
Belang van Budgetcoaching voor uitzendkrachten!
Kwetsbare werkenden zoals jongeren, flexwerkers en zelfstandigen, hebben vaker te maken met terugval in inkomen. Men heeft vaak niet voldoende geld achter de hand om twee maanden zonder inkomen te kunnen.

Tijd om mensen met financiële uitdagingen nu pro-actief te benaderen met hulp om te voorkomen dat er nog meer betalingsachterstanden ontstaan.

Een van die mogelijkheden is om je uitzendkracht nu aan te melden voor Budgetcoaching. Dat kan via jou door middel van een aanmeldformulier of de uitzendkracht kan zelf een email sturen naar info@doorzaam.nl. Dus zonder tussenkomst van een uitzendorganisatie of contactpersoon.

Want soms is om hulp vragen al lastig genoeg.
Mentorvergoedingen en KEURMERK
Sinds een aantal jaren heeft DOORZAAM het Keurmerk voor leerwerk-intermediairs. Dit Keurmerk staat voor kwaliteit van opleiden, maar ook om als branche bij partijen als het Ministerie van OCW, S-BB en de MBO raad als serieuze opleidende werkgevers te worden gezien.
 
Een belangrijk onderdeel van het Keurmerk is de Mentorovereenkomst. Daarin maken jullie afspraken met de uitzendkracht over wie welke taken binnen de beroepspraktijkvorming vervuld. Wat doen jullie qua begeleiding, wat de school en wat het erkend leerbedrijf.
 
Omdat DOORZAAM financiële middelen besteed aan het Mentorschap heeft het Bestuur besloten dat vanaf 1 januari 2021 alle uitzendwerkgevers die mentorvergoeding aanvragen ook over het Keurmerk moeten beschikken.

Op onze website vind je alle informatie, waaronder de checklist waarin staat waar je aan moet voldoen.
Arbochecklists
Om veilig en gezond te kunnen werken, moet de uitzendkracht de benodigde kwalificaties hebben. Daarnaast is er informatie nodig over de risico’s die het werken met zich meebrengt. De arbochecklists helpen om dit eenvoudig en toch volledig te doen.
We hebben voor verschillende sectoren passende arbochecklists opgesteld.
Graag horen we van jou welke sector je nog mist die ook wel een arbochecklist kan gebruiken.

Huidige sectoren:
administratie, afvalbewerking, afvalinzameling, algemeen, bouw, goederenvervoer, horeca, land- en tuinbouw, magazijn, medisch, metaal, personenvervoer, productie en schoonmaak. Sommige arbochecklists hebben we ook vertaald in andere talen.

Wij horen graag van jullie of en welke arbochecklist je mist! Stuur een email naar redactie@doorzaam.nl

Wist je niet dat wij de arbochecklists gratis aanbieden? Je vindt de arbochecklists hier.
En verder...
Verruiming gerichte vrijstelling scholingskosten Door de huidige crisis is het belang van scholing nog groter geworden. Het kabinet wil daarom de regeling verruimen.

Goed gesprek met je uitzendkracht. Maar hoe ga je dat gesprek dan aan? Hoe zorg je ervoor dat uitzendkrachten vertellen wat ze nou echt graag willen. We horen wel eens geluiden vanuit het veld dat precies dat gesprek moeilijk gevonden wordt en of we niet wat handvatten hebben.

Het lastige gesprek, zo moeilijk is het niet. Hoe je dit doet? We organiseren een interactief webinar en geven je daar diverse handvatten. We starten met een kleine selecte groep. Dus meld je nu aan.

Bijna twintig procent van de Nederlanders ervaarde in maart een inkomensterugval als gevolg van de coronacrisis. Onder hen zijn met name jongeren, zelfstandigen en flexwerkers. Lees hier de peiling van het NIBUD.
Het Nibud is momenteel bezig met een uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van de veranderende arbeidsmarkt op de inkomsten en uitgaven van mensen. Steeds meer mensen krijgen niet meer iedere maand een vast inkomen. Deze inkomensonzekerheid maakt het voor velen moeilijk om wel alle maandelijkse verplichte lasten te kunnen betalen.
Willen jullie dit onderzoek van het NIBUD verspreiden onder jullie uitzendkrachten:
Wel iedere maand vaste lasten, maar niet iedere maand een vast inkomen? Hoe betaal je dan je rekeningen? Doe mee aan dit grote Nibud-onderzoek. https://q.crowdtech.com/dEQBCOBYGUabxOlP2Fy-rA