Nieuwsbrief voor leerlingen
31 augustus 2021
Beste leerlingen,

We kijken uit naar jullie komst morgen op school en zijn blij dat we weer op school les kunnen geven. Samen met jullie gaan we ons inzetten om de school zo normaal mogeljik te laten draaien.
Rooster
Het rooster staat nu op SOMtoday. Heb je vanochtendvroeg al even gekeken? Check dan nog even voor de zekerheid dat er geen veranderingen meer zijn doorgevoerd.
Nieuwe lokalen
Tijdens de zomervakantie zijn er extra lokalen neergezet.
Hoofdgebouw: lokaal 1 t/m 11
Mall (naast de zij-ingang): lokaal 13 en 14
Klein geel gebouw; lokaal 20, 21 en 22
Nieuwe lokalen (naast de gazebo): lokaal 30 t/m 35
Ben op tijd
De school gaat om 07.00 uur open. De eerste lessen starten om 7.30 uur.
Van onze leerlingen verwachten we dat ze tijdig op school zijn. Dit betekent minimaal 5 minuten voor aanvang van de lessen.

 • Vanaf 07.00 uur kun je worden afgezet bij de zijgang (tegenover Save More).
 • Leerlingen die les hebben in het kleine gele gebouw bij de ingang mogen ook daar worden afgezet.
 • Ophalen bij voorkeur via de zij-ingang. Kies je toch voor de rotonde. LET OP: De rotonde wordt intensief gebruikt voor de basisschool tussen 7.30 uur en 08.00 uur en 12.45 uur en 13.30 uur.
 • Voorkom dat je lang moet wachten op school en vraag aan je ouders om je op tijd op te halen. Spreek ook af waar je opgehaald wordt (bij de rotonde of zij-ingang).
Afstand belangrijk
Het is belangrijk dat je probeert 1.5 meter afstand te houden tot andere leerlingen en de docenten.

Eenrichtingsverkeer:
In het hoofdgebouw en bij de lokalen 30 t/m 35 is er eenrichtingsverkeer voor leerlingen. Volg de pijlen.
Mondkapjes
 • Binnen in de gebouwen draag je altijd een mondkapje.
 • Buiten hoef je geen mondkapje op.
Smaken verschillen
Ook wat kleding betreft. Je mag dus naar school aantrekken wat je leuk vindt, zolang dit maar niet aanstootgevend, discriminerend of beledigend is.

Omdat de meningen hiervoor kunnen verschillen is er een kledingprotocol vastgesteld waaraan iedereen zich houdt.
Geen telefoons binnen
Vorig jaar hebben we een proef gedraaid met geen telefoons op school.
Nu zetten we de volgende stap:

Gebruiken mag, maar alleen buiten. Zodra je de drempel overstapt en onze schoolgebouwen binnen gaat zien we geen telefoons. 

Als we een telefoon zien, dan nemen we de telefoon in (ook al gebruik je de telefoon op dat moment niet). Alleen in opdracht van een docent kan de telefoon als hulpmiddel worden gebruikt tijdens de les. Beeld- en geluidsopnamen mogen vanwege privacy nooit gemaakt worden. Er zijn consequenties als je je niet aan de richtlijnen houdt.

In noodgevallen kun je onder schooltijd gebruik maken van de telefoon op school. Voor urgente zaken kunnen ouders telefonisch contact opnemen met het secretariaat.
Doeltaal is voertaal
Op Aruba zijn we gewend in veel verschillende talen met elkaar te communiceren.
In de les spreken we allemaal de voor dat vak vastgestelde doeltaal.
Dat is belangrijk voor goede schoolresultaten.
Tijdens de pauzes mag je een taal naar keuze spreken, maar zorgen we er wel voor dat niemand zich buitengesloten voelt.
COVID-19 maatregel: zieke leerlingen niet op school
 • Als je zichtbaar ziek bent (ook bij milde klachten) kunnen we je de toegang tot school weigeren. We nemen contact op met je ouders om je direct te komen ophalen en te laten testen.
 • Als je gedurende de dag klachten ontwikkelt nemen we ook meteen contact op met je ouders om je op te halen en te laten testen.
 • Als de PCR-test negatief is wordt je weer toegelaten tot school.

Je bent ziek als je één of meer van de volgende klachten hebt:
 • verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts.
Voorkomen onnodige quarantaine
In het geval van een positieve test van een leerling/klasgenoot/docent wordt je NIET in quarantaine geplaatst als de school van je ouders/verzorgers ontvangt:

 • een kopie van het vaccinatiebewijs in de vorm van het Digtial Corona Certificate voor vaccinatie of het certificaat van de Aruba Health App
 • of een bewijs van een positieve PCR-testuitslag niet ouder dan 6 maanden.