Noutăți EaSI. Fonduri europene dedicate ocupării și inovării sociale

Decembrie 2023|

Newsletter #4

Apel dedicat dezvoltării de soluții de finanțare pentru întreprinderile sociale

Apelul vizează mobilizarea partenerilor-cheie (investitori potențiali, intermediari financiari, organizații de sprijin și părți interesate) pentru a coopera în vederea creării unui instrument financiar concret și a unui program de pregătire pentru investiții, destinat întreprinderilor sociale care au nevoie de investiții mai mici de 500.000 euro.

Detalii

Apel de proiecte dedicat perfecționării tinerilor vulnerabili

Finanțarea va fi acordată pentru proiecte care au ca scop promovarea dezvoltării sau extinderea unor metode/practici inovatoare care s-au dovedit a fi de succes în alte contexte, în alte țări sau regiuni sau în cadrul unor experimente anterioare.


Bugetul estimat este de 9 milioane de euro, iar valoarea orientativă a granturilor este estimată a fi cuprinsă între 200.000 euro și 700.000 euro.

Detalii

Rezultatele selecției în cadrul primului apel ALMA. România are două proiecte finanțate!

Proiectele vizează mobilitatea europeană și incluziunea socială a tinerilor dezavantajați care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ sau o formare profesională (NEETs).Detalii

A fost adoptat Programul de lucru pentru anul 2024 pe componenta EaSI. Oportunități de finanțare în valoare de peste 120 de milioane de euro

În 2024, componenta EaSI va avea următoarele priorități:

- Consolidarea ocupării forței de muncă și asigurarea unei mobilități echitabile a forței de muncă, precum și a unor condiții de muncă sigure și echitabile;

- Promovarea educației și a competențelor;

- Îmbunătățirea protecției și incluziunii sociale.

Detalii

European Social Enterprise Monitor: Sondaj dedicat antreprenorilor sociali

Euclid Network, rețea europeană care sprijină organizațiile orientate spre impact social, a lansat sondajul European Social Enterprise Monitor 2023 (ESEM).

Detalii

Know-how

Ghiduri privind inovarea socială - variantele traduse în limba română

Vă invităm să descoperiți variantele în limba română ale unor ghiduri pe tema inovării sociale elaborate de Comisia Europeană și alte organizații relevante. Traducerea a fost realizată prin grija Punctului de Contact Național. Secțiunea va fi actualizată periodic.

Detalii