22.3. 2018 došlo k oficiálnímu sloučení spolků EMCC Czech Republic a ČAKO, což bylo odsouhlaseno výročními sněmy obou spolků.
Nástupnickou organizací se stalo EMCC Czech Republic. Byla zvolena i nová rada spolku ve složení:

Roman Chudoba
Vladimír Dvořák
Radomíra Gilarová
Dana Kodešová
Přemysl Líbal