December 2018
Samoocenjevanje nadaljnjega izobraževanja:
spodbujanje znanj in poklicnega razvoja IBCLC
Kot smo že napovedali, se zdaj vsem svetovalcem IBCLC, ki se morajo recertificirati v letu 2022 ali pozneje, vsakih deset let ne bo več treba recertificirati z izpitom!
Za vsako petletno obdobje recertifikacije imate zdaj dve možnosti:
 
  1. recertifikacijo z izpitom ALI
  2. recertifikacijo s točkami CERP s samoocenjevanjem nadaljnjega izobraževanja (NI).
 
Samoocenjevanje NI je zasnovano tako, da spodbuja samorefleksijo ter pomaga opredeliti kompetence in področja, na katera naj se posameznik osredotoči pri nadaljnjem izobraževanju na podlagi Podrobnega kazala IBCLC. Samoocenjevanje NI sledi »mešanemu pristopu« k nadaljnjemu izobraževanju in poklicnemu razvoju, ki svetovalcem IBCLC omogoča, da se strokovno razvijajo v skladu s svojimi temeljnimi znanji, hkrati pa jim omogoča prilagodljivost pri izbiri nadaljnjega izobraževanja, ki ustreza njihovi poklicni poti, okolju, v katerem opravljajo prakso, ali interesnim področjem.
 
Samoocenjevanje NI je brezplačno računalniško podprto ocenjevanje na daljavo, ki zajema približno 70 vprašanj izbirnega tipa za pripravo personaliziranega načrta poklicnega razvoja.
 
Leto 2022 predstavlja začetek prehodnega obdobja za to novo možnost. Svetovalci IBCLC, ki se morajo recertificirati v letu 2022, bodo morali v skladu s personaliziranim načrtom poklicnega razvoja pridobiti le 7 točk CERP (10 %) od skupno 75 točk CERP. Svetovalci IBCLC, ki se morajo recertificirati v letu 2022, že imajo dostop do samoocenjevanja NI.
 
Število točk CERP, zahtevanih na podlagi števila doseženih točk pri samoocenjevanju NI, se bo leta 2023 povečalo na 20 točk CERP (30 %), z letom 2024 pa na 34 točk CERP (50 %). Kmalu bomo objavili več podrobnosti o tem, kdaj bodo dostop do samoocenjevanja NI dobili svetovalci IBCLC, ki se morajo recertificirali v letu 2023 in pozneje.
Sprejemamo že prijave na izpit IBCLC v marcu/aprilu 2022!
Ali poznate koga, ki želi pridobiti naziv IBCLC, zlati standard na področju laktacije? Prijave na izpit IBCLC v marcu/aprilu 2022 sprejemamo vse do 7. 12. 2021.
Rok za prijavo: 7. 12. 2021
Opravljanje izpita: 23. 3.–1. 4. 2022

(Če že imate račun, ne ustvarjajte novega. Najprej ponastavite geslo in se nato obrnite na pisarno v svoji regiji, če potrebujete dodatno pomoč.)
Upoštevajte, da je izpit v marcu/aprilu 2022 na voljo samo v angleščini.

Prijave na izpit IBCLC v septembru 2022, ki bo na voljo v vseh jezikih IBLCE, sprejemamo aprila.
Iščete načine, kako bi lahko ostali povezani s skupnostjo IBCLC tudi po upokojitvi?
Zdaj je na voljo tudi status v pokoju
Status IBCLC v pokoju je novost, ki smo jo uvedli z letom 2021 in priznava dolgoletno podporo, ki so jo doječim družinam nudili svetovalci IBCLC. Predstavlja tudi možnost, da upokojeni svetovalci IBCLC ostanejo v stikih!
 
Za pridobitev tega novega statusa se lahko prijavijo nekdanji svetovalci IBCLC, ki jim je certifikat že potekel. Ta enkratna omejena izjema je zdaj na voljo vsem, ki jim je certifikat potekel med letoma 2010 in 2020.
 
Svetovalci IBCLC z veljavnim certifikatom morajo vlogo za status IBCLC v pokoju oddati v letu, v katerem jim poteče certifikat.
 
Prijave sprejemamo do 30. 9. 2022.
IBLCE in IBCLC: novosti v zvezi s Kodeksom SZO in nazivom IBCLC
Kot smo že razkrili v obvestilih IBLCE julija 2021 in avgusta 2020, se IBLCE še naprej trudi posodobiti svoje pravilnike in postopke, da okrepi svojo predanost ciljem Mednarodnega kodeksa o trženju nadomestkov materinega mleka (Kodeks SZO) in nadaljnjih resolucij generalne skupščine SZO ter da ravna v skladu z najboljšimi praksami certificiranja.
 
Tako kot številne druge organizacije je moral IBLCE zaradi nepričakovanega pojava pandemije covida-19 svoje glavne dejavnosti prilagoditi močno spremenjenim okoliščinam in deležnikom zagotoviti nove informacije, kot so začasne smernice o uporabi tehnologije v zvezi z izpolnjevanjem zahtev glede ur klinične prakse.
 
Tem pomembnim pobudam je IBLCE je še vedno predan in si prizadeva za njihovo izvajanje po temeljiti analizi, ki je zaradi kompleksnosti globalnega programa certificiranja ključnega pomena.
 
IBLCE je do zdaj v okviru svojega časovnega načrta izvedel naslednje:
 
  • Upravni odbor in osebje IBLCE so opravili usposabljanje o Kodeksu SZO in nadaljnjih resolucijah. To izobraževanje je zdaj vključeno v proces uvajanja novih članov upravnega odbora in osebja.
  • IBLCE od 1. 1. 2022 ne bo več priznaval kreditnih točk za izobraževanja za pridobitev certifikata ali recertifikacijo, ki jih izvajajo podjetja, katerih izdelke pokriva Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka (mlečna formula za dojenčke, stekleničke in cuclji).
  • IBLCE bo v okviru programa ponudnikov točk CERP v letu 2022 zahteval, naj ponudniki točk CERP potrdijo, da podpirajo Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in nadaljnjih resolucij generalne skupščine SZO. Ponudnikom točk CERP bomo kmalu poslali podrobnejše informacije.
  • IBLCE ponudnike in udeležence izobraževalnih programov spodbuja, naj dobro razmislijo o sodelovanju s subjekti, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti po Kodeksu SZO (npr. proizvajalci, distributerji in prodajalci mlečnih formul za dojenčke, stekleničk in cucljev). Kot pomoč svetovalcem IBCLC, da lažje presodijo, ali je program skladen s Kodeksom SZO, je IBLCE na svoji spletni strani dopolnil pogosta vprašanja glede certificiranja in pogosta vprašanja glede recertifikacije.
  • Kot smo že omenili, je IBLCE oktobra 2021 uvedel »status v pokoju« za aktivne svetovalce IBCLC, ki se nameravajo upokojiti in tega poklica ne bodo več opravljali.
 
IBLCE še naprej razvija naslednje pomembne pobude, ki jim je spremenil časovni okvir izvajanja:
 
  • V letu 2022 bo IBLCE vse leto posvetil celovitemu pregledu in izboljšanju programa ponudnikov točk CERP v več fazah. IBLCE se zaveda kompleksnosti, ki jih prinaša globalni izobraževalni prostor na področju laktacije, zato si prizadeva oblikovati smernice za svetovalce IBCLC in ponudnike točk CERP o izobraževanjih, ki so skladna in izpolnjujejo različne potrebe svetovalcev IBCLC.
  • Za že napovedano zahtevo glede usposabljanja o Kodeksu SZO za kandidate, ki prvič pristopajo k izpitu IBCLC, in svetovalce IBCLC, ki se želijo recertificirati, bomo spremenili datum začetka uveljavitve, ki ga bomo objavili leta 2023.
  • Etična in disciplinska komisija IBLCE bo po posvetovanju s pravniki leta 2022 pregledala in revidirala Kodeks profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo (IBCLC) (KPR) in vanj vključila določbe Kodeksa SZO. Spremenjeni datum začetka veljavnosti bomo objavili leta 2023. 


Kot smo napovedali aprila 2021, je IBLCE na leto 2022 preložil datum uvedbe neaktivnega statusa, ki bo nadomestil pretečeni status. Več podrobnosti bomo sporočili naknadno.
 
IBLCE se veseli, da pri teh pomembnih izboljšavah sodeluje s svojimi deležniki.
Menjava vodstva IBLCE
IBLCE z veseljem najavlja izvolitev dveh novih vodij v upravni odbor IBLCE! IBLCE izreka toplo dobrodošlico Brooke Gilliam in Emily Walden v odbor IBLCE.
Brooke Gilliam, BSN, DMS, IBCLC
Brooke Gilliam živi v kraju Greensboro v Severni Karolini, kjer svoji skupnosti pomaga kot svetovalka za laktacijo v bolnišnici Moses Cone in nudi oskrbo na domu v okviru lokalne zasebne babiške prakse. Je lastnica in direktorica podjetja Mother's Finest Birth & Lactation, PLLC z več kot 10 let izkušenj na področju zagotavljanja zdravstvene nege materam. Brooke je diplomirala iz zdravstvene nege (BSN) na Osrednji univerzi v Severni Karolini, v kraju Chapel Hill opravila usposabljanje na področju laktacije v okviru programa pobud za izobraževanje Mary Rose Tully na Univerzi v Severni Karolini in bo kmalu pridobila naziv magistrice zdravstvene nege (MSN) na univerzi Western Governors. Brooke se zavzema za podporo in izobraževanje družin po modelu dojenja, ki najbolje ustreza njihovemu življenjskemu slogu. Njeni raziskovalni interesi v prvi vrsti pokrivajo prizadevanja za boljše uvajanje in daljše dojenje pri temnopoltih ženskah. Verjame tudi, da bi večja raznolikost usposobljenih strokovnjakov na področju laktacije v veliki meri prispevala k večji razširjenosti dojenja ter zmanjšanju umrljivosti dojenčkov in zdravstvenih neenakosti pri temnopoltih otrocih. 
Emily B. Walden MSN/Ed., CNM, C-EFM, IBCLC
Emily Walden že več kot 10 let dela z ženskami in novorojenčki. Najprej je z njimi delala kot medicinska sestra, nato kot predavateljica zdravstvene nege, trenutno pa skrbi za zdravje na podeželju kot diplomirana medicinska sestra babica (CNM) v Wisconsinu v ZDA. Kaj kmalu je želela postati svetovalka IBCLC – z neizmerno željo, da odpre ambulanto za laktacijo in tako nudi podporo pri laktaciji vsem, ki jo potrebujejo – in leta 2018 postala svetovalka IBCLC. Emily je magistrirala iz zdravstvene nege na Univerzi v Toledu, kjer je diplomirala tudi kot predavateljica zdravstvene nege. Na podiplomski ravni je tudi zaključila izobraževanje za medicinsko sestro babico. Zavzemanje za laktacijo in materino mleko se je na njeni poklicni poti vedno prepletalo z njenim delom na različnih delovnih mestih v zdravstvu. 
Vodstveni ekipi IBLCE so se pridružile nove prostovoljke! V skladu s statutom IBLCE je novoizvoljena predsednica Annabelle Mackenzie, MA, IBCLC iz Suffolka v Združenem kraljestvu tudi uradno prevzela vlogo predsednice. Njena naslednica na položaju novoizvoljene predsednice je Mona Sakr, MBBS, MSc, IBCLC, ki je prvotno iz Egipta, v zadnjem času pa je delala v Ajmanu v Združenih arabskih emiratih in v Severni Karolini v ZDA. Dozdajšnja predsednica Marin Skariah, MSN, FNP-BC, RNC-MNN, C-EFM, IBCLC iz Connecticuta v ZDA se je zdaj upokojila po uspešnem, a zahtevnem letu predsedovanja v času svetovne pandemije. Kristi Salisbury, CDM, CFPP, RD iz Minnesote v ZDA je bila izvoljena na položaj blagajničarke, za višjo članico upravnega odbora pa je bil izvoljena Agnes Wangui Kamau, BA iz Nairobija v Keniji. IBLCE se vsaki posebej zahvaljuje, da so zasedle te ključne vodstvene položaje!
IBLCE se neizmerno zahvaljuje tudi Normi Escobar, IBCLC, RLC, Kelly Valceanu, DNP, MA, MSN, CNM, IBCLC in Robertu Isslerju, MD, IBCLC, ki so pred nedavnim zaključili svoje delo v upravnem odboru IBLCE! IBLCE ceni njihovo vodenje in jim želi vse dobro!
 
Za več informacij o upravnem odboru IBLCE obiščite spletno stran IBLCE.
Predstavljamo novo
koordinatorko IBLCE za Srednjo Ameriko
IBLCE z veseljem predstavlja najnovejšo koordinatorko IBLCE v svoji globalni mreži, dr. Ilinichno Lizeth Alzamoro Madrid. Dr. Alzamora je nova koordinatorka za Srednjo Ameriko.
Dr. Ilinichno Alzamora je družina v Panami navdihnila, da svoje življenje posveti oskrbi otrok. Zaradi družinskih vrednot je postala pediatrinja in neonatologinja. Med poklicno potjo je postala mati deklici. Tako kot mnoge matere v tistem času v svoji državi ni bila deležna skoraj nobene pomoči pri dojenju.
 
Ti izzivi so jo kot mater in zdravnico spodbudili, da poišče pomoč drugim doječim mamicam, otrokom in družinam. Leta 2015 je ustanovila »Šolo za mamo in očeta«, prvo panamsko šolo za starše, ki se želijo pripraviti na dojenje. Leta 2017 je postala ena izmed prvih certificiranih svetovalk IBCLC v Panami in še naprej skrbi za panamske družine.
 
Svetovalci IBCLC in izpitni kandidati v Srednji Ameriki lahko dr. Alzamori v zvezi s certifikatom IBCLC pišejo na naslov centralamerica@iblce.org.
 
Če vas karkoli zanima o tem, kako pridobiti naziv IBCLC, ali o recertifikaciji, lahko tukaj poiščete koordinatorja za svojo državo/regijo.
IBLCE sodeluje naprej z združenjem
Global Breastfeeding Collective
IBLCE še naprej dejavno sodeluje v mednarodnem združenju za dojenje Global Breastfeeding Collective, odmevni in vplivni skupini, ki jo vodita Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) in UNICEF. Združenje nadaljuje pomembna prizadevanja pri širjenju programov in politik, ki bi povečale delež izključnega dojenja po vsem svetu.

To mednarodno združenje za dojenje ima pomembno vlogo na več področjih, saj se med drugim zavzema za naložbe v dojenje in spodbuja javno podporo dojenju tako pri družinah kot tudi na ravni držav.
 
Poiščite nova orodja v kompletu združenja za zagovorništvo dojenja, ki vključuje nedavno objavljen ocenjevalni list o dojenju po svetu 2021.
Svetovalci IBCLC med prestižnimi člani
Ameriške akademije zdravstvene nege
Ameriška akademija zdravstvene nege je nekdanjega blagajnika in člana Upravnega odbora IBLCE Cliftona J. Kenona, Jr., DNP, MSN, RN, IBCLC, FAAN pred nedavnim imenovala za člana Ameriške akademije zdravstvene nege. Člani Akademije prihajajo iz osemintridesetih držav po vsem svetu in predstavljajo vodilna imena na področju zdravstvene nege pri raziskavah, menedžmentu in izobraževanjih, saj so njimi predsedniki univerz, rektorji in dekani, izvoljeni predstavniki, generalni direktorji bolnišnic in podpredsedniki za zdravstveno nego, vodje združenj, raziskovalci in podjetniki.
 
Člani Akademije imajo ključno vlogo pri izboljšanju zdravja in kakovosti zdravstvene nege, zmanjševanju zdravstvenih neenakosti in razlik ter krepitvi zdravstvene nege in zdravstvenega sistema na nacionalni in mednarodni ravni.
 
Med izbranci in izbrankami so tudi svetovalke IBCLC Kimarie Bugg, DNP, RN, MPH, IBCLC, FAAN, Ifeyinwa Asiodu, PhD, RN, IBCLC, FAAN, in Natalia Villegas Rodriguez, PhD, MSN, RN, IBCLC, FAAN.
 
Vsem svetovalcem IBCLC in novim članom ameriške akademije zdravstvene nege čestitamo za to izjemno čast.
Follow IBLCE on Social Media