December 2018
IBLCE se pridružuje združenju Global Breastfeeding Collective in še naprej krepi predanost kodeksu SZO
Kot smo poročali v prejšnjih obvestilih IBLCE (avgusta 2020 in februarja 2018), Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo IBLCE® še naprej krepi predanost Mednarodnemu kodeksu o trženju nadomestkov materinega mleka (kodeks SZO) in nadaljnjim resolucijam.
 
IBLCE je pred kratkim še okrepil predanost kodeksu SZO, saj se je včlanil v vplivno mednarodno združenje za dojenje Global Breastfeeding Collective. Poslanstvo združenja je:
»Spodbuditi politično, finančno in družbeno podporo za razširitev programov dojenja ter spodbuditi sprejemanje podpornih pravnih instrumentov in politik na svetovni, regionalni in državni ravni v širšem okviru razvojnih in humanitarnih aktivnosti ter dejavnosti na področju človekovih pravic, s čimer bi pospešili napredek pri doseganju ali preseganju globalnega cilja Generalne skupščine SZO, ki poziva k povečanju izključnega dojenja na vsaj 50 odstotkov do leta 2025.«
IBLCE se je z veseljem pridružil tej odmevni in vplivni skupini, ki jo vodita Svetovna zdravstvena organizacija in UNICEF ter vključuje Save the Children, Svetovno banko in druge organizacije.
 
Združenje poleg številnih drugih aktivnosti vodi ocenjevalni list o dojenju po svetu (Global Breastfeeding Scorecard), s katerim spremlja sedem političnih ukrepov in praks dojenja po državah in na svetovni ravni.
 
Pri IBLCE se veselimo, da bomo lahko v naslednjih obvestilih IBLCE in na spletni strani IBLCE z vami delili novosti glede združenja Global Breastfeeding Collective in njegovem delu.
 
Več informacij o tem, kako IBLCE pri svojem delu podpira kodeks SZO, najdete v naslednjem članku!
Točke nadaljnjega izobraževanja (CERP)
Posodobljeni program ponudnikov
IBLCE se še naprej zavzeto posveča načinom za spodbujanje ciljev kodeksa SZO in nadaljnjih resolucij. Kot smo napovedali avgusta 2020 v obvestilu IBLCE in nato 11. 2. 2021 ažurirali z objavo Svetovalnega mnenja o izobraževanjih za izpolnitev zahtev in recertifikacijo IBCLC, bo IBLCE posodobil zahteve za izpolnjevanje pogojev in recertifikacijo ter tako okrepil predanost IBLCE kodeksu SZO. IBLCE od leta 2022 ne bo več priznal nobenih kreditnih točk za izobraževanja za pridobitev certifikata ali za nadaljnja izobraževanja zaradi recertifikacije, opravljena pri podjetjih, katerih izdelke pokriva Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka (mlečna formula za dojenčke, stekleničke in cuclji).
 
Kot smo omenili v obvestilu, IBLCE preučuje program ponudnikov točk nadaljnjega izobraževanja (CERP) glede na te nove zahteve in bo v prihodnjih mesecih objavil dodatne informacije in smernice o tem, kako bodo zahteve vplivale na ta program.
 
Zaradi prehoda programa ponudnikov točk CERP bo IBLCE v naslednjih mesecih od kratkoročnih in dolgoročnih ponudnikov točk CERP z dnem 1. 1. 2022 zahteval, naj vsak ponudnik točk CERP potrdi, da podpira Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in nadaljnjih resolucij generalne skupščine SZO. Podrobnejše informacije o tem prehodu bodo na voljo v naslednjih nekaj mesecih.
 
Poleg tega je IBLCE na spletno stran dodal več odgovorov na pogosta vprašanja, da kandidatom olajša izpolnitev te zahteve, vključno z naslednjimi:
Najdete jih tudi v vseh jezikih, v katerih je na voljo spletna stran IBLCE, in sicer v dokumentu Pogosta vprašanja.
Zdravje in varnost med covidom-19
Pri IBLCE se zavedamo, da imate svetovalci IBCLC ključno vlogo pri izboljševanju zdravja po vsem svetu, še posebej v teh težkih časih. Čeprav se je pandemija ponekod deloma umirila, covid-19 še vedno povzroča težave po vsem svetu in razmere ostajajo spremenljive. IBLCE svetovalcem IBCLC priporoča, naj redno upoštevajo lokalne smernice in previdnostne ukrepe zdravstvenih oblasti v zvezi s covidom-19.
Prijave za status IBCLC v pokoju začnemo sprejemati septembra
Iščete načine, kako bi lahko ostali povezani s skupnostjo IBCLC® tudi po upokojitvi? Status IBCLC v pokoju je nov naziv, ki od leta 2021 dalje upokojenim svetovalcem IBCLC omogoča, da lahko ostanejo povezani z IBLCE in jim priznava leta opravljanja poklica svetovalca IBCLC. Prijave za ta novi status bomo začeli sprejemati septembra 2021.
 
Tudi nekdanji svetovalci IBCLC, ki jim je certifikat že potekel, se bodo lahko prijavili za pridobitev tega novega statusa. Ta status bo na voljo vsem, ki jim je certifikat potekel med letoma 2010 in 2020 kot uglednim svetovalcem. 
 
Več informacij najdete tukaj, in če vas to morebiti zanima, ne spreglejte prijave v septembru.
Kandidati za izpit IBCLC septembra 2021:
ne spreglejte teh virov na spletni strani IBLCE!
IBLCE je na spletni strani objavil vire, da lahko v teh nenehno spreminjajočih se razmerah laže pretehtate možnosti v zvezi z izpitom IBCLC. Ti viri so zasnovani tako, da si lahko z njimi pomagate in sprejmete najboljšo odločitev glede na vaše osebne okoliščine.
 
Če se nameravate certificirati v letu 2021 ali morate v letu 2021 opraviti recertifikacijo z izpitom, skrbno preučite te vire.
Zakaj je intelektualna lastnina tako pomembna za svetovalce IBCLC?
Intelektualna lastnina je običajno opredeljena kot zamisel, stvaritev ali postopek, ki izvira iz človekovega intelekta.
 
Zakaj je pomembna? Obstaja več razlogov, zakaj je intelektualna lastnina pomembna, v prvi vrsti pa je intelektualna lastnina pomembna zato, ker ima pomen, kot ga opredeli njen ustvarjalec in s katerim je tudi povezan.
 
Kot veste, ima IBLCE intelektualno lastnino, ki obsega predvsem njegove blagovne znamke in izpit IBCLC. Blagovna znamka je beseda, besedna zveza, oblikovanje ali kombinacija takih elementov, ki označuje blago ali storitve, zaradi katerih se razlikuje od ostalega blaga in storitev ter označuje izvor blaga ali storitev.
 
Naziva International Board Certified Lactation Consultant (mednarodno certificirani svetovalec za laktacijo) in IBCLC sta blagovni znamki v lasti IBLCE. Izraza predstavljata odličnost oskrbe pri dojenju v povezavi z IBLCE in kot jih določa IBLCE v smislu izpolnjevanja obsežnih zahtev, strokovnega certifikacijskega izpita, strogih zahtev za recertifikacijo in spoštovanja kodeksa profesionalnega ravnanja v programu IBCLC. IBLCE uporabo teh izrazov natančno določa, zaradi česar so zaščiteni tako potrošniki, ki te izraze povezujejo z visoko usposobljeno oskrbo na področju laktacije, kot tudi strokovnjaki za laktacijo, ki izpolnjujejo objektivne in stroge zahteve za pridobitev naziva. IBLCE vlaga finančna sredstva v svoje zakonite pravice do teh izrazov, zato da zaščiti njihovo celovitost in vrednost njihovega pomena.
 
 
Kot odgovor na poizvedbe v nadaljevanju navajamo nekaj primerov ustrezne in neustrezne uporabe blagovnih znamk.
Primer 1:
Ime, IBCLC
To je pravilna uporaba izraza za posameznika, ki je ugleden svetovalec IBCLC z veljavnim certifikatom.
Primer 2:
The Stanford Lactation Practice, IBCLC
[Izmišljeno ime]
To je nepravilna uporaba izraza. IBCLC se lahko uporablja samo za posameznike.
Primer 3:
www.breastsareusibclc.com
[Izmišljeno ime]
To je nepravilna uporaba izraza iz dveh vidikov. Prvič naziv ni povezan s posameznikom, drugič pa uporaba izraza v domeni ni primerna, kajti Breast Are Us ni lastnik izraza IBCLC.
Primer 4:
Skupina na družbenem omrežju se imenuje »Bodoči svetovalci IBCLC v mestu _____«
To je nepravilna uporaba izraza. Pravilnik o uporabi blagovne znamke IBLCE določa, da lahko te blagovne znamke uporabljajo samo posamezniki, ki izpolnjujejo zahteve IBLCE, so opravili izpit IBCLC in ohranjajo certifikat IBCLC.
Primer 5:
Svetovalec IBCLC z veljavno licenco na poslovni vizitki uporablja ta logotip skupaj s svojim imenom.
To je pravilna uporaba v skladu s Pravilnikom o uporabi blagovne znamke IBCLC.
Primer 6:
Svetovalec IBCLC z veljavno licenco na poslovni vizitki uporablja naslednje skupaj s svojim imenom.
To je nepravilna uporaba logotipa IBLCE, saj gre za logotip podjetja IBLCE, ki ga tretje osebe ne smejo uporabljati brez izrecnega pisnega dovoljenja IBLCE.
IBLCE je te nove primere uporabe blagovnih znamk IBLCE dodal na svojo spletno stran in jih bo redno posodabljal.
Ali želite vzpostaviti stik s svetovalci IBCLC?
Pišite nam glede možnosti oglaševanja
Pri več kot 33.400 svetovalcih IBCLC v 125 državah ima IBLCE najdaljši svetovni seznam na področju laktacije! Če pripravljate konferenco, ki bi bila pomembna za svetovalce IBCLC in jo želite promovirati, IBLCE zdaj sprejema prošnje za izbrane oglase in trženje. Obrnite se na višjega vodjo za blagovne znamke in komuniciranje z IBLCE, če želite izvedeti več o možnostih e-poštnih seznamov (po regijah/državah) in cenah. Upoštevajte, da IBLCE informacij o svetovalcih IBCLC ne bo delil s tretjimi osebami. IBLCE bo zgolj poskrbel za širjenje informacij, ki bi utegnile zanimati svetovalce IBCLC.
 
Vsi potencialni oglaševalci bodo morali potrditi skladnost s kodeksom SZO in nadaljnjimi resolucijami generalne skupščine SZO.
 
Svetovalci IBCLC se lahko odločijo, da se odjavijo od teh sporočil tretjih oseb, ki jih razpošilja IBLCE. Nekatera geografska območja, kjer se morajo prejemniki obvezno prijaviti, morda še niso na voljo za oglasna sporočila.
Sledite IBLCE na družbenih omrežjih