December 2018
Novo Podrobno kazalo za
program IBCLC v letu 2023
Napovedali smo že, da novo Podrobno kazalo za certifikacijski program International Board Certified Lactation Consultant® (mednarodni certificirani svetovalec za laktacijo) začne veljati z letom 2023. Novo Podrobno kazalo je plod intenzivnega procesa analize praks, pri katerem so vsebinski strokovnjaki IBCLC® sodelovali s svetovalci strokovnega psihometričnega podjetja pri pripravi ankete o praksah, s katero smo zbrali na tisoče odgovorov članov in članic skupnosti IBCLC. Revidirano Podrobno kazalo predstavlja podlago za izpit IBCLC, ki se bo izvajal v letu 2023 in do nadaljnjega, dokler ne bomo izvedli nove raziskave analize praks v prihodnosti.
 
Zaradi uvedbe revidiranega Podrobnega kazala v letu 2023 smo posodobili tudi samoocenjevanje nadaljnjega izobraževanja (NI) za vse, ki se bodo v letu 2023 recertificirali s točkami CERP, da bo usklajeno z novim Podrobnim kazalom.
 
Kot smo že napovedali, se z letom 2022 svetovalcem IBCLC vsakih deset let ne bo več treba recertificirati z izpitom.
 
Vsi svetovalci IBCLC, ki se želijo recertificirati s točkami CERP, morajo opraviti samoocenjevanje NI kot usmeritev pri nadaljnjem izobraževanju. Samoocenjevanje NI je brezplačno ocenjevanje na daljavo, ki traja dve uri in zajema približno 70 vprašanj izbirnega tipa, ki spodbujajo samopremislek o strokovnem znanju in pomagajo opredeliti področja za nadaljnje učenje. Svetovalec IBCLC bo takoj po opravljenem samoocenjevanju NI prejel povratne informacije v obliki personaliziranega načrta poklicnega razvoja.
 
Od 7. 11. 2022 je samoocenjevanje NI na voljo svetovalcem IBCLC, ki se morajo recertificirati v letu 2023, v vseh jezikih IBLCE.
 
Ko svetovalec IBCLC, ki mora obnoviti certifikat v letu 2023, izpolnjuje vse zahteve za recertifikacijo, vključno z zahtevanimi točkami CERP po personaliziranem načrtu poklicnega razvoja, mora vložiti prijavo za recertifikacijo s točkami CERP in poravnati prijavnino do 30. 9. 2023.
Kandidatom, ki se morajo recertificirati v obdobju 2024–2026, bo samoocenjevanje NI na voljo v začetku leta 2023. 
Čestitamo najnovejšim svetovalcem IBCLC!
Pridružilo se nam je več kot 2.500 novih svetovalcev IBCLC! IBLCE je v tem tednu začel prek spletnega sistema za upravljanje strokovnih nazivov obveščati kandidate o rezultatih izpitov! Pridobitev naziva IBCLC je pomemben dosežek in IBLCE čestita vsem kandidatom, ki ste si zanj prizadevali in ste predani delu z doječimi družinami ter strokovnemu izpopolnjevanju za opravljanje poklica svetovalca za laktacijo.
Nove funkcionarke in članice Odbora IBLCE
IBLCE ima novo prostovoljno vodstveno ekipo! V skladu s statutom IBLCE je Mona Sakr, MBBS, MSc, IBCLC, ki izhaja iz Egipta, v zadnjem času pa živi in dela v Severni Karolini v ZDA, z mesta novoizvoljene predsednice prevzela vlogo trenutne predsednice.  
Novoizvoljena predsednica je Brooke Gilliam, BSN, RN, IBCLC iz Severne Karoline v ZDA. Annabelle Mackenzie, MA (Cantab), IBCLC iz Suffolka v Združenem kraljestvu je po uspešnem letu predsedovanja zdaj zadnja prejšnja predsednica. Javna članica Kristi Salisbury, CDM, CFPP, RD iz Minnesote v ZDA je bila znova izvoljena za blagajničarko, Agnes Kamau, MA MFT iz Nairobija v Keniji pa je bila znova izvoljena za višjo članico Odbora. IBLCE se zahvaljuje vsaki posebej, ker so prevzele ključne vodstvene položaje!  
IBLCE z veseljem sporoča, da sta se Upravnemu odboru IBLCE pridružili dve na novo izvoljeni in živahni članici! IBLCE izreka prisrčno dobrodošlico Hairin Anisa Binti Tajuddin in Neelam Jawad, ki sta bili izvoljeni v Odbor IBLCE.
Hairin Anisa Binti Tajuddin, magistra pediatrije in IBCLC, dela kot svetovalna pediatrinja in IBCLC v Maleziji. Na Univerzi v Malaji je pridobila diplomo iz medicine in kirurgije (MBBS) ter magisterij iz pediatrije. Poleg tega je bila dejavna kot certificirana nacionalna revizorka pobude Novorojencem prijazna porodnišnica. Zaradi svojih prizadevanj, da materam zagotovi pomoč za uspešno dojenje v svoji ordinaciji in v okviru mreže svetovalcev za dojenje BCNP Malezija, je prejela nagrado IBCLC Care Award za obdobje 2020–2022.
Neelam Jawad, MBBS, MCPS, IBCLC, je porodničarka in ginekologinja. Izhaja iz Pakistana, deset let pa je delala kot ginekologinja in porodničarka v Dubaju s posebnim poudarkom na zdravju mater in otrok ter dojenju. Naziv IBCLC je pridobila leta 2021, bila pa je prva svetovalka IBCLC v svoji bolnišnici. Trenutno živi in dela v Teksasu v ZDA.
IBLCE se iz srca zahvaljuje Christini (Christy) Porucznik, dr. sc., MSPH, ki je nedavno zaključila mandat kot članica Odbora IBLCE.
 
Več informacij o Odboru IBLCE najdete na spletni strani IBLCE.
V središču: organizacija MILCC – Denarna investicija v certificiranje svetovalcev za dojenje
Verjetno ste že slišali za Denarno investicijo v certificiranje svetovalcev za dojenje (Monetary Investment for Lactation Consultant Certification, MILCC), pa morda ne veste, kako zelo vpliva na skupnost IBCLC – na posameznike, ki želijo pridobiti naziv IBCLC, in na posameznike, ki ga trenutno imajo. Ali ste vedeli, da je MILCC samo v zadnjem desetletju več kot 660 posameznikom v 60 državah dodelil sredstva v višini skoraj četrt milijona ameriških dolarjev? MILCC je pomemben dejavnik za podporo pri dojenju!
 
MILCC je ločena podporna pravna oseba IBLCE, ki ima vizijo, »da bi bile vse družine sveta deležne kulturno sprejemljive oblike podpore s strani svetovalcev IBCLC«, in poslanstvo, »da odpravi finančne ovire za dostop do naziva IBCLC s hitrejšim vključevanjem, spodbujanjem filantropije in osveščanjem javnosti o pomenu naziva IBCLC«.
 
MILCC zagotavlja vrsto štipendij posameznikom, ki želijo pridobiti naziv IBCLC ali ga že imajo, ter na ta način podpira vizijo in poslanstvo IBLCE. MILCC podeljuje več štipendij:
 
  • splošno štipendijo MILCC za posameznike, ki želijo pridobiti naziv IBCLC ali ga obnoviti z recertifikacijo;
 
  • štipendijo JoAnne W. Scott, ki se imenuje po glavni ustanoviteljici IBLCE in se podeljuje vsem, ki izhajajo iz skupin za medvrstniško podporo pri dojenju;
 
  • štipendijo dr. Cliftona J. Kenona, Jr. za pravičnost na področju zdravja, ki jo je IBLCE vpeljal in poimenoval po uglednem nekdanjem članu Upravnega odbora IBLCE z namenom odpravljanja razlik na področju zdravja;
 
  • štipendijo Emerging Leaders in Lactation (EEL), ki je občasno na voljo, IBLCE pa jo je vpeljal v duhu spodbujanja raznolikosti, enakopravnosti in vključenosti v skupnosti za kandidate, ki želijo pridobiti naziv IBCLC, in bodoče vodje;

  • globalno humanitarno štipendijo, ki jo je IBLCE uvedel kot najnovejšo in o kateri sledi več informacij, zagotavlja pa finančno podporo prizadetim v humanitarnih krizah zaradi podnebnih sprememb, geopolitičnih razmer in naravnih nesreč. 

V preteklih letih je štipendijo MILCC prejemalo veliko prepoznavnih imen in obrazov v skupnosti IBCLC, sklad MILCC pa je imel ključno vlogo pri rasti in večanju raznolikosti na področju dojenja ter pri zagotavljanju finančne podpore številnim strokovnjakom za laktacijo, ki želijo pridobiti naziv IBCLC ter na ta način pridobiti priznanje stroke in napredovati na svoji karierni poti.
 
MILCC se skuša izogniti navzkrižju interesov, zato skrbno preverja vse donacije, da niso nezdružljive z Mednarodnim kodeksom o trženju nadomestkov materinega mleka Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), na vlogah za štipendije pa zakriva imena kandidatov, da jih prostovoljni vodje, ki vloge pregledujejo in odločajo o štipendijah, ne vidijo. Odločitve o štipendijah sprejemajo neodvisno, in čeprav so lahko donacije namenjene določenim štipendijskim skladom, ne smejo biti namenjene določenim posameznikom, saj o štipendijah odločajo prostovoljni člani Upravnega odbora na podlagi opredeljenih meril za dodelitev štipendije.
 
Vse pohvale skladu MILCC in predanim prostovoljnim vodjam za uresničevanje vizije, da bodo vse družine sveta deležne kulturno sprejemljive oblike podpore s strani svetovalcev IBCLC!
Preverite novosti na spletni strani IBLCE!
IBLCE želi izboljšati uporabniško izkušnjo, zato je v zadnjih mesecih uvedel več uporabnikom prijaznih izboljšav. Te izboljšave so:
Register IBCLC
Register IBCLC na spletni strani IBLCE se zdaj samodejno posodobi kmalu po tem, ko se pojavijo spremembe v sistemu za upravljanje strokovnih nazivov. Pred to tehnološko nadgradnjo so vse posodobitve registra potekale ročno, zato je bil posodobljen le dvakrat na leto – julija in januarja, ko so se certificirali novi svetovalci IBCLC. Nova tehnologija prikaže posodobitve kmalu po tem, ko se spremembe pojavijo v spletnih računih. V to so zajeti trenutni datumi veljavnosti certifikatov za svetovalce IBCLC, ki so uspešno opravili recertifikacijo, ter odobrene spremembe imen.
 
Za najnovejše svetovalce IBCLC, ki ste opravili izpit septembra 2022, velja, da vam certifikat začne veljati 1. 1. 2023, zato pred omenjenim datumom začetka veljavnosti ne boste vpisani v register IBCLC (IBLCE bo uspešnim kandidatom in svetovalcem IBCLC, ki bodo uspešno opravili recertifikacijo s točkami CERP, do konca leta 2022 poslal še uradno potrditev certifikata po e-pošti).
 
Svetovalci IBCLC, stranke in/ali delodajalci lahko iščejo svetovalce IBCLC po imenu, vključno z imenom v vašem glavnem jeziku, če ste to informacijo navedli v svojem profilu, ali po številki vašega certifikata (L-#).
 
Novi register je koristno orodje za vse, ki želijo preveriti certifikat svetovalca IBCLC. Imate kakšno vprašanje? Obrnite se na pisarno IBLCE v svoji regiji.
Posodobljene podstrani v drugih jezikih
Prej je IBLCE na spletni strani objavljal ključne informacije v 16 jezikih. Ker želimo izboljšati spletno izkušnjo kandidatov, ki ne govorijo angleško, je IBLCE pred nedavnim osvežil stran v drugih jezikih. Zdaj nudi naslednje izboljšave:
 
  • hitre povezave do pomembnih informacij na vrhu strani,
  • drsnik z izpostavljenimi novicami IBLCE,
  • dokumenti so združeni po temah.
 
Pri IBLCE upamo, da bodo deležnikom te izboljšave uporabne in vizualno všeč.
 
Poiščite informacije v svojem jeziku na posodobljenih podstraneh!
Nov kontaktni obrazec
IBLCE je zaradi izboljšanja kibernetske varnosti in občutnega povečanja vsiljenih množičnih digitalnih sporočil (neželene pošte) uvedel nov kontaktni obrazec. Ta obrazec bo vaše vprašanje posredoval neposredno članu osebja, ki bo znal nanj najbolje odgovoriti.
 
Brez skrbi, neposreden e-poštni naslov službe za pomoč strankam v vaši regiji je še vedno na voljo na strani Vprašanja in podpora. Služba za pomoč strankam IBLCE vam je še naprej na voljo za vsa vprašanja v zvezi s certifikacijo in recertifikacijo.
Izpostavljeno
Svetovalka IBLCE Sara Blair Lake, J.D., CAE je bila pred nedavnim izvoljena za predsednico upravnega odbora Inštituta za odličnost pri podeljevanju nazivov (The Institute for Credentialing Excellence, I.C.E.). Organizacija je vodilna strokovna članska organizacija, ki zagotavlja izobraževanje, mreženje in druge vire skupnosti za podeljevanje nazivov. I.C.E. je povezan z Nacionalno komisijo za certifikacijske organe (National Commission for Certifying Agencies , NCCA), ki je izjemno cenjen organ za akreditiranje programov certificiranja v zdravstvu, vključno z IBCLC. V preteklosti je gospa Lake opravila dva mandata kot komisarka NCCA, med drugim tudi kot njena predsednica.
Voščilo IBLCE
Vam in vašim bližnjim želimo prijetne praznike in vse najboljše v novem letu!
Sledite IBLCE na družbenih omrežjih