IBLCE uvaja novo globalno humanitarno štipendijo

Vsi se dobro zavedamo, da so časi trenutno težki, saj se po vsem svetu nenehno pojavljajo humanitarne krize kot posledica različnih vzrokov, kot so podnebne spremembe, geopolitične razmere in naravne nesreče. Te številne in pogosto nenadne krize otežujejo pridobivanje strokovnih nazivov. Še posebej žalostno je, če kandidat, ki želi pridobiti naziv IBCLC, izpolnjuje vse pogoje in mora le še uspešno opraviti strokovni izpit, vendar tega ne more storiti zaradi nepredvidenih okoliščin, ki s seboj prinesejo velike finančne posledice.


Kot odgovor na vse pogostejše krize, zaradi katerih strokovnjaki za laktacijo ne morejo dokončati zadnjega koraka, ki je ključen za pridobitev certifikata, je Mednarodna izpitna komisija za svetovalce za laktacijo (The International Board of Lactation Consultant Examiners® ali IBLCE®) uvedla globalno humanitarno štipendijo – IBLCE Global Humanitarian Scholarship. IBLCE bo vsako leto zagotovil finančna sredstva za več globalnih humanitarnih štipendij, s katerimi bo upravljal sklad Denarna investicija v certificiranje svetovalcev za dojenje (Monetary Investment in Lactation Consultant Certification® ali MILCC®).


MILCC je vodilna svetovna organizacija, ki podeljuje štipendije za naziv mednarodno certificirani svetovalec za laktacijo ali International Board Certified Lactation Consultant® (IBCLC®), ki po vsem svetu velja za zlati standard strokovne podpore pri dojenju. Sklad MILCC je od ustanovitve leta 1987 podelil že 725 štipendij pomoči potrebnim kandidatom v 60 državah!


Novo štipendijo, ki jo je vzpostavil IBLCE, bo upravljal sklad MILCC. Na voljo bo več sredstev, ki bodo prek MILCC med drugim na voljo ravno posameznikom in območjem, ki jih najbolj potrebujejo. Poleg te nove štipendije izvaja MILCC še več drugih obstoječih štipendijskih programov, med katerimi so:

 

  • Splošna štipendija MILCC. Vsako leto se podeljuje posameznikom, ki želijo pridobiti certifikat IBCLC ali ga obnoviti z recertifikacijo. Glavno merilo pri izbiri štipendistov je finančna potreba, prednost pa imajo kandidati, ki delajo s prebivalstvom, ki nima dostopa do specializiranih storitev IBCLC.

 

  • Štipendija JoAnne W. Scott. Vsako leto se podeljuje kandidatom, ki izpit IBCLC opravljajo prvič ali opravljajo recertifikacijo in izhajajo iz skupin za medvrstniško podporo pri dojenju.

 

  • Štipendijo Emerging Leaders in Lactation je IBLCE vpeljal v duhu spodbujanja raznolikosti, enakopravnosti in vključenosti med kandidati IBCLC® in bodočimi vodjami. Štipendija je občasno na voljo ambicioznim certificirancem IBCLC, ki izkazujejo vodstveni potencial in spadajo v skupino posameznikov, ki so bili v preteklosti nezadostno zastopani v poklicu in vodstvu ter si sicer morda ne bi mogli prizadevati za pridobitev naziva IBCLC.

 

  • Štipendija dr. Cliftona J. Kenona, Jr. za pravičnost na področju zdravja. Vsako leto se podeljuje z namenom odpravljanja razlik na področju zdravja prek certificiranja strokovnjakov, ki nudijo podporo pri dojenju zlasti afroameriški skupnosti, pri čemer imajo prednost kandidati, ki prvič opravljajo izpit IBCLC.

 


Samo v zadnjih petih letih je MILCC podelil 397 štipendij v skupnem znesku več kot 140.000 ameriških dolarjev. S to novo štipendijo želi IBLCE pomagati posameznikom po vsem svetu, ki si kljub nepredvidenim in težkim okoliščinam prizadevajo uresničiti svoj cilj in pridobiti strokovni naziv, da lahko pomagajo družinam, ki v težavnih okoljih nujno potrebujejo strokovno podporo pri dojenju. Za več informacij obiščite spletno stran www.milcc.org.

Posodobljene začasne smernice za uporabo tehnologije zaradi izpolnjevanja zahtev glede klinične prakse pri 1., 2. in 3. načinu prijave po novem veljajo vse do 30. 9. 2023

Ker pandemija covida-19 še vedno vpliva na ves svet, bo IBLCE dovolil kandidatom, da ure klinične prakse, kar je ena od zahtev za certificiranje, pridobijo s pomočjo tehnologije vse do 30. 9. 2023.Kandidati, ki bodo 1., 2. in 3. način prijave izbrali prvič, in njihovi nadrejeni/mentorji lahko podrobnejše informacije o načinih, kako lahko izpolnijo zahteve glede pridobivanja ur klinične prakse s pomočjo tehnologije, preberejo v Posodobljenih začasnih smernicah za uporabo tehnologije zaradi izpolnjevanja zahtev glede klinične prakse pri 1., 2. in 3. načinu prijave, objavljenih junija 2022, prvič izdanih maja in aprila 2020 ter ponovno izdanih oktobra 2020 in avgusta 2021.

Več o tem preberite tukaj

IBCLC in priznanje Magnet: dodana vrednost za zdravstvene poklice in ustanove

Kakovost storitev, ki jih zagotavljajo strokovnjaki, bolnišnice, zdravstveni domovi in druge ustanove, je izredno pomembna za zaščito javnosti in se z njo z zanimanjem ukvarjajo tudi drugi subjekti, kot so vlade, nevladne organizacije (NVO) in druge strokovne organizacije. Podobno kot vam in javnosti naziv novorojencem prijazna ustanova (BFHI) vliva zaupanje v obravnavo, ki jo zagotavlja doječim družinam, tudi zunanja potrditev, ki jo pogosto imenujemo akreditacija, služi kot simbol izpolnjevanja strogih zahtev in kakovosti. Družine, ki so deležne podpore, in strokovnjaki, ki jim jo nudijo v bolnišnicah ali drugih ustanovah, akreditiranih s strani organizacij, kot je Baby-Friendly, se lahko zanesejo na to, da ustanova pri zagotavljanju oskrbe upošteva stroge standarde in najboljše prakse.


Podobno želijo tudi javnost in vsi, ki želijo pridobiti ali imajo naziv, imeti zagotovilo, da so ti nazivi visokokakovostni in omogočajo strokovno obravnavo. V ta namen je program IBCLC že dolgo akreditiran s strani Nacionalne komisije za certifikacijske organe (NCCA), akreditacijske enote Inštituta za odličnost pri podeljevanju nazivov (I.C.E.). Pravzaprav je to eden prvih programov, ki je prejel in neprekinjeno ohranja to ugledno akreditacijo. Prestižno neodvisno akreditacijo ima že 35 let, od leta 1987. Standardi za akreditacijo certifikacijskih programov NCCA so splošno priznani kot merilo kakovosti in odličnosti certifikacijskih programov, zlasti pri certificiranju v zdravstvu, ta akreditacija pa kandidatom, certificirancem, delodajalcem in širši javnosti zagotavlja zunanjo potrditev, da program IBCLC izpolnjuje stroge standarde, ki veljajo na področju podeljevanja nazivov. Akreditacija odraža vrednost naziva in dejstvo, da so imetniki certifikata IBCLC izurjeni, poučeni in usposobljeni strokovnjaki.


Pridobljena akreditacija NCCA pomeni dodatno prednost, saj smo v okviru programa priznanj Magnet (Magnet Recognition Program®) ameriškega centra za podeljevanje nazivov medicinskim sestram (American Nurses Credentialing Center, ANCC®) za certifikat pridobili priznanje Magnet. Program Magnet nudi akreditacijo zdravstvenim organizacijam, ki izpolnjujejo najvišje standarde odličnosti na področju zdravstvene nege. Ko zdravstvena organizacija pridobi status Magnet, javnosti s tem sporoča, da se zaveda neprecenljivega potenciala medicinskih sester za vpeljevanje sprememb v zdravstvo.

ANCC računa na akreditacijo kot merilo za odobritev certificiranja. Zaradi pridobitve in ohranjanja akreditacije NCCA je naziv IBCLC zato še naprej odobren kot priznan strokoven certifikat odbora, ki zdravstvenim organizacijam omogoča, da se potegujejo za prestižno priznanje Magnet. Čeprav se priznanje Magnet centra ANCC uporablja samo za ustanove v ZDA, obstajajo v mnogih državah podobne organizacije in programi, ki ponujajo priznanje za izpolnjevanje strogih standardov prakse v zdravstvu, k čemur lahko prispeva tudi takšen naziv, kot je IBCLC.


IBLCE ponosno izvaja enega najstarejših programov certificiranja, akreditiranih s strani NCCA, in ostaja zavezan k nenehnemu izpolnjevanju najvišjih standardov, ki veljajo na področju podeljevanja nazivov.

Izpitna vprašanja IBCLC s slikami

Vsi, ki ste že opravljali izpit IBCLC ali se nanj pripravljate, veste, da je približno polovica izpitnih vprašanj s slikami. Pri teh vprašanjih mora udeleženec izpita analizirati sliko, preden izbere pravilen odgovor. Svetovalec IBCLC se mora pri delu večinoma zanašati na vizualno ocenjevanje starša in/ali dojenčka ali otroka, izpitna vprašanja s slikami pa povečujejo rigoroznost izpitnega programa, saj zahtevajo uporabo znanja.


IBLCE močno podpira raznolikost skupnosti in družin, ki jim nudijo podporo svetovalci IBCLC po vsem svetu, in se zaveda, kako pomembno je, da je na izpitu IBCLC zastopana raznolikost sveta. Med prednostnimi nalogami IBLCE je čedalje večja raznolikost na slikah na izpitu. Zaradi zaupne narave izpitnih vsebin ter potrebe po zaščiti in neoporečnosti izpita izpit IBCLC ne sme zajemati slik, ki so javno dostopne ali za katere IBLCE nima vseh pravic do uporabe. Zato bo IBLCE priskrbel dodatne ekskluzivne slike, ki še bolje odražajo raznolikost skupnosti, v katerih svetovalci delujejo. To predstavlja stalno prednostno nalogo, zato lahko udeleženci izpita v letu 2023 pričakujejo še več raznolikih slik na izpitu.

Spremenjena pravila o jezikih na izpitu IBCLC

V okviru strateškega načrtovanja je IBLCE izvedel obsežno preverjanje okolja. V zvezi s tem obsežnim procesom preverjanja okolja velja omeniti, da ima Svetovna zdravstvena organizacija šest uradnih jezikov.

 

Kot smo vam že sporočili, v posodobljenem strateškem načrtu IBLCE razmišljamo o jezikovnem okviru zaradi hitrega razvoja tehnologij in virtualnega dela, pri čemer je globalna pandemija te spremembe samo še pospešila. Revidirani strateški načrt tudi poudarja finančno vzdržnost in trajnostnost.

 

Ob upoštevanju revidiranega strateškega načrta in v skladu z dobrim vodenjem je IBLCE analiziral, do katere točke je opravljanje izpita IBCLC v več jezikih še stroškovno nevtralno.

 

Kot smo že napovedali, se z letom 2022 svetovalcem IBCLC ne bo več treba redno recertificirati z izpitom. Iz podatkov je namreč razvidno, da se je od uvedbe te spremembe odstotek svetovalcev, ki se recertificirajo z izpitom, med letoma 2021 in 2022 zmanjšal za kar 82 %. Samoocenjevanje nadaljnjega izobraževanja, ki je potrebno za recertifikacijo in bo tako ostalo tudi v prihodnje, je voljo v 17 jezikih.

 

Kot smo že omenili v obvestilu IBLCE marca 2022, obstaja več različnih domiselnih in gospodarnih načinov za pridobivanje točk nadaljnjega izobraževanja (CERP), in sicer prek zaposlitve ali nekaterih priložnosti za prostovoljno delo, s pisanjem člankov ali mentorstvom.

 

Ob upoštevanju teh dejstev je IBLCE analiziral število kandidatov, ki so opravljali izpit za pridobitev naziva po jezikih in ugotovil, da v zadnjih nekaj letih pri sedmih jezikih ni bil dosežen prag trajnostnosti (stroškovna nevtralnost), pri nekaterih od teh jezikov pa je bilo število udeležencev, ki so izpit opravljali prvič, izredno majhno – v nekaterih primerih je bilo celo enomestno.

 

Zato je Odbor IBLCE po temeljitem premisleku in na podlagi podatkov odločil, da bo zaradi organizacijske pravičnosti in poštenosti ter finančne vzdržnosti za organizacijo najbolje, če v tem trenutku svoja prizadevanja usmeri v deset jezikov, v katerih se izpit opravlja najpogosteje.

 

Opravljanje izpita v sedmih jezikih, ki niso stroškovno nevtralni, bo v letu 2023 na voljo, z letom 2024 pa ne več, saj število kandidatov, ki izpit opravljajo prvič, ne dosega trenutnega trajnostnega minimuma. Glede na to, da lahko vsi certificiranci opravijo recertifikacijo s samoocenjevanjem (na voljo je v 17 jezikih) in nadaljnjim izobraževanjem, imajo svetovalci IBCLC s trenutno veljavnim certifikatom na voljo še eno možnost.

 

Upoštevajte naslednje:

 

  • Glede na to, da so pogoji Pravilnika IBLCE izpolnjeni in da je število stroškovno nevtralno, bo IBLCE razmislil o prihodnjem opravljanju izpita v teh ali novih jezikih v skladu s časom, potrebnim za omenjeni prevod v tem pravilniku.
  • Spletna stran IBLCE bo še naprej na voljo tudi v teh sedmih jezikih in bo redno ažurirana.
  • IBLCE namerava ohraniti koordinatorje IBLCE, ki certificirancem nudijo storitve v teh jezikih.

 

Za več informacij, vključno z revidiranim Pravilnikom za prevajanje izpita IBCLC v nove jezike in določenimi jeziki, ki se zaenkrat opuščajo zaradi stalno majhnega števila izpitnih kandidatov, ter Pogosta vprašanja glejte spletno stran IBLCE.

Prehodno obdobje za samoocenjevanje nadaljnjega izobraževanja (NI)

Naj spomnimo, da morajo kandidati, ki se želijo recertificirati v letu 2022 in se niso recertificirali z izpitom, do 30. 9. 2022 opraviti zahtevano samoocenjevanje NI in oddati vlogo za recertifikacijo s točkami CERP na podlagi števila doseženih točk po personaliziranem načrtu poklicnega razvoja. Kot smo že napovedali, morate z letom 2022 za recertifikacijo opraviti samoocenjevanje NI skupaj z izobraževanjem o temeljnih postopkih oživljanja in 250 urami plačane ali prostovoljno opravljene prakse svetovanja o laktaciji.


Če se želite recertificirati s točkami CERP, morate kandidati za recertifikacijo izpolniti vse zahteve najpozneje do 30. 9. 2022. Kandidate za recertifikacijo spodbujamo, naj čim prej opravijo samoocenjevanje NI, pregledajo personalizirani načrt poklicnega razvoja in oddajo vlogo za recertifikacijo, da omogočijo vnaprejšnje preverjanje skladnosti z novimi zahtevami pred rokom 30. 9. 2022. Obrnite se na pisarno IBLCE v svoji regiji, če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete pomoč pri recertifikaciji s točkami CERP.

Video je na voljo v angleščini in francoščini:

Razumevanje samoocenjevanja nadaljnjega izobraževanja (NI)

Če vas zanima več o recertifikaciji s točkami CERP s samoocenjevanjem NI, si oglejte omenjeni video. Trenutno je na voljo v angleščini in francoščini; kmalu ga bomo objavili tudi v drugih jezikih.

 

Preverite, kateri videi so na voljo v videoknjižnici IBLCE. 

Izpostavljeno

Čestitamo:

 

Javni članici Odbora IBLCE Christy Porucznik, ki je bila imenovana za prodekanjo medicinske fakultete Univerze v Utahu! Na novem položaju bo Christy vodila in nadzirala urad za fakultetne zadeve na medicinski fakulteti, kot osrednji vir bo zagotavljala smernice in podporo za krepitev uspešnosti fakultete ter imela številne druge odgovornosti, kot so nadziranje postopkov imenovanja, revizija in razvoj fakultete.

 

Višji članici Odbora IBLCE Agnes Kamau, ki je pred kratkim magistrirala iz zakonske in družinske terapije in dela s stanovalci neuradnih naselij v Nairobiju v Keniji.

 

Direktorici oddelka IBLCE za spodbujanje in napredek v Aziji, Pacifiku in Afriki Karolyn Vaughan, ki je bila odlikovana s častnim redom Avstralije v znak priznanja za njen prispevek k zdravstveni negi. 

Spremembe naslova!

Z vami ne moremo ohranjati stikov, če jih vi ne ohranjate z nami! Vaša poklicna odgovornost je, da poskrbite za veljavne kontaktne informacije, vključno z e-poštnim naslovom, kamor vam IBLCE pošilja opomnike z zvezi z vašim certifikatom IBCLC. Bi morda morali na to spomniti še kakšnega vašega kolega ali kolegico? Posredujte jim tole obvestilo.

Follow IBLCE on Social Media
Facebook  Twitter  Instagram