December 2018
Število svetovalcev IBCLC po svetu narašča še naprej!
1. 1. 2022 smo imeli več kot 34.000 svetovalcev IBCLC v 129 državah – kar je 30-% povečanje v zadnjem desetletju! Vsem svetovalcem IBCLC po vsem svetu se zahvaljujemo za vaše neverjetno delo, s katerim doječim družinam predano nudite podporo in izboljšujete javno zdravje po svetu!
IBLCE se zavzema za javno zdravje, pravičnost in spremembe v globalni panogi strokovnega preverjanja
IBLCE na področju podeljevanja strokovnih nazivov in v globalni panogi strokovnega preverjanja usmerja razpravo o tem, kako ključen je dostop do ustreznih prilagoditev med laktacijo pri opravljanju strokovnega izpita za pridobitev certifikata.
 
To temo je IBLCE pred nedavnim predstavil s člankom v vplivni spletni reviji Credentialing Insights, ki jo izdaja Institute for Credentialing Excellence (I.C.E.). Vsebine v reviji Credentialing Insights v prvi vrsti predstavljajo najboljše prakse pri podeljevanju nazivov in trende na tem področju.
 
Z revijo sodeluje 6.000 strokovnjakov z omenjenega področja, vključno z vodjami vplivnih zdravniških in zdravstvenih certifikacijskih organov, med katerimi so tudi odbori za babištvo, specializacije na področju zdravstvene nege (vključno s porodništvom, ginekologijo in neonatologijo), specializacije zdravnikov, dietetiki in nutricionisti, logopedi, klinični raziskovalci, zdravniki pomočniki in medicinski tehnologi, pa tudi svetovni ponudniki preverjanj.
 
IBLCE v članku poudarja neštete koristi dojenja za zdravje in se zavzema za to, da bi ustrezne prilagoditve med laktacijo postale bistven element izkušnje pri opravljanju izpita, kar bi pripomoglo k izboljšanju javnega zdravja. V članku tudi poudarja, da ženske predstavljajo pomemben – in vse večji – odstotek posameznikov, ki opravljajo strokovne certifikacijske izpite, torej je tukaj tudi govora o enakosti. 
 
IBLCE se bo še naprej zavzemal za ustrezne prilagoditve med laktacijo po vsem svetu za vse, ki želijo pridobiti certifikat s strokovnim izpitom. 
Številni načini pridobivanja točk nadaljnjega izobraževanja (CERP)
Za pridobivanje točk nadaljnjega izobraževanja (CERP) zaradi recertifikacije imate na voljo več načinov, pri katerih se vam ni treba udeleževati tečajev!
 
Če iščete drugačne načine pridobivanja točk CERP, imate pri učnih dejavnostih na voljo več alternativnih možnosti. Ali ste vedeli, da lahko za te dejavnosti pridobite točke CERP, če jih pokriva Podrobno kazalo IBCLC in izpolnjujejo zahteve v zvezi s tem?
 
 • Izobraževanje, ki ga organizira delodajalec
 • Članek, izvleček ali poglavje, objavljeno v recenzirani reviji ali pregledani knjigi (prvi avtor ali soavtor)
 • Predstavitev plakata
 • Izobraževalni video za zdravstvene delavce
 • Izviren in dokončno oblikovan bolnišnični protokol ali pravila (prvi avtor ali soavtor)
 • Prostovoljno delo
 • Mentorstvo pri 3. načinu prijave
 
V Priročniku za individualne točke CERP najdete pomembne podrobnejše informacije o tem, kako lahko s temi dejavnostmi pridobite točke CERP in kako te ure izračunati.
Posodobljeno Podrobno kazalo IBCLC, ki začne veljati z letom 2023
Če nameravate pridobiti naziv IBCLC v letu 2023 ali pozneje, je na spletni strani IBLCE zdaj na voljo posodobljeno Podrobno kazalo (začne veljati z letom 2023). Podrobno kazalo predstavlja osnovo certifikacijskega programa IBCLC, vključno s strokovnim izpitom.
 
To posodobljeno Podrobno kazalo je plod večletnega dela področnih strokovnjakov, ki so se posvetovali s poklicnimi psihometriki, ter prispevkov skupnosti IBCLC. IBLCE je izvedel anketo o analizi opravljanja poklica IBCLC, ki jo je poslal leta 2020 in jo je izpolnilo več kot 4000 svetovalcev IBCLC, saj je želel ugotoviti, katera področja znanja, spretnosti in sposobnosti so potrebna za uspešno opravljanje vloge svetovalca IBCLC. Preberite več o posodobljeni analizi opravljanja poklica IBCLC.
 
Trenutno Podrobno kazalo velja do konca leta 2022. Kandidati za izpit IBCLC v letu 2022 še naprej uporabljajte trenutno različico.
Spremembe pri recertifikaciji IBCLC:
razumevanje recertifikacije s točkami CERP s samoocenjevanjem nadaljnjega izobraževanja (NI)
Samoocenjevanje nadaljnjega izobraževanja (NI), ki smo ga uvedli oktobra 2021 v angleščini in novembra 2021 v 16 jezikih IBLCE, je brezplačno spletno ocenjevanje, ki traja 120 minut in zajema približno 70 vprašanj izbirnega tipa, ki izhajajo iz dokumenta Podrobno kazalo IBCLC. Dostop do samoocenjevanja NI imajo trenutno samo svetovalci IBCLC, ki se morajo recertificirati v letu 2022. Do zdaj je ocenjevanje v vseh 17 jezikih IBLCE opravilo več kot 1.100 svetovalcev IBCLC.
 
Takoj po opravljenem samoocenjevanju NI boste prejeli povratne informacije v obliki personaliziranega načrta poklicnega razvoja. V tem načrtu bodo predstavljena tematska področja Podrobnega kazala IBCLC, na katera se morate osredotočiti pri nadaljnjem izobraževanju.
 
Leto 2022 predstavlja začetek prehodnega obdobja. Pri svetovalcih IBCLC, ki se morajo recertificirati v letu 2022, bo od vseh 75 točk CERP samo 7 točk CERP (10 %) temeljilo na njihovem personaliziranem načrtu poklicnega razvoja. 
Svetovalcem IBCLC, ki se morajo recertificirati v letu 2022, so na spletni strani IBLCE na voljo različni viri z več informacijami o recertifikaciji s točkami CERP s samoocenjevanjem NI:
Za vse, ki se morajo recertificirati v letu 2023 in pozneje, bo v prihodnjih mesecih na voljo več informacij o prehodnem načrtu. Najnovejše informacije bomo objavili na spletni strani IBLCE in delili prek družbenih omrežij Facebook, Twitter in Instagram, kjer lahko sledite IBLCE.
IBLCE: spreminjanje organizacijske strukture
 za večjo zmogljivost in prepoznavnost
Na koncu leta 2021 je IBLCE napovedal nov strateški načrt, ki prinaša pomembne spremembe v njegovi organizacijski strukturi.
 
 • Ključni del te nove strategije je, da bo prešla v komisijo svetovalcev IBCLC, ki sledi najboljšim praksam in akreditacijskim standardom. Komisija bo lahko neodvisno odločala o bistvenih dejavnostih certificiranja IBCLC, s to spremembo pa bo pripomogla k večji organizacijski zmogljivosti, tako da se bo upravni odbor IBLCE lahko strateško usmeril širše, komisija pa bo prevzela pomembnejšo in vidnejšo vlogo v svetovni skupnosti IBCLC.

 • Ob prehodu IBLCE v novo strukturo bo komisijo sestavljalo približno šest svetovalcev IBCLC in predstavnik javnosti, ki bo zastopal interese širše javnosti, ki ji služi skupnost IBCLC.

 • Podobno kot pri upravnemu odboru bodo člani komisije običajno opravljali delo v postopnih večletnih mandatih, kar zagotavlja dosledno vodenje v daljšem časovnem obdobju in nadzor nad vsemi bistvenimi dejavnostmi certificiranja, kar ohranja kakovost in natančnost naziva IBCLC.

 • S spremenjeno strukturo bomo izboljšali učinkovitost, povečali agilnost in omogočili IBLCE, da skupaj z vodstvom odbora naredi več in hkrati ohranja nadaljnjo integriteto naziva IBCLC.

 • Čeprav bo ta struktura prinesla spremembe pri vodenju IBLCE, predstavlja komisija za certificiranje (včasih jo imenujemo tudi odbor za certificiranje) običajno strukturo v številnih organizacijah za podeljevanje nazivov, vključno s takšnimi, ki imajo akreditacijo tretjega organa in sledijo najboljšim praksam. Če za primer vzamemo več uglednih programov certificiranja v zdravstvu in zdravstveni negi, kot so organizacije Lamaze International (s strani Lamaze certificirani porodni učitelj, angl. Lamaze Certified Childbirth Educator ali LCCE), Competency & Credentialing Institute (certificirana operacijska medicinska sestra, angl. Certified Perioperative Nurse ali CNOR) in Ameriško združenje za govor, jezik in sluh (certifikati s področja logopedije in avdiologije, CCC-SLP in CCC-A), imajo vse v svoji organizaciji certifikacijski organ, ki je pristojen za nadzor nad njenimi strokovnimi programi certificiranja.

 • Na začetku bodo v sestavi komisije vodje, ki so prostovoljno sodelovali pri pripravi izpita IBCLC, na primer v pododboru za pripravo izpita, pododboru za pisanje izpitnih vprašanj ali v delovni skupini za analizo opravljanja poklica. Ko bo komisija enkrat ustanovljena, se bo njena sestava nato določala z javnimi razpisi za prostovoljne funkcije, tako kot pri upravnem odboru IBLCE.
 
 • Tako kot pri vsaki sestavi komisije za pripravo izpita je bistveno, da komisija odraža raznolikost skupnosti IBCLC, vključno z geografsko lokacijo, okoljem opravljanja prakse, izobrazbo in poklicnimi izkušnjami.
 
Pri IBLCE smo navdušeni nad naslednjim korakom, kajti IBLCE raste in se razvija še naprej ter lahko tako še bolje koristi skupnosti IBCLC! Več informacij bomo objavljali skupaj z napredkom IBLCE pri tem prehodu.
Novo o načrtovanih aktivnostih IBLCE
v zvezi s Kodeksom SZO 
Kot smo že razkrili v obvestilu IBLCE novembra 2021, si IBLCE še naprej prizadeva posodobiti svoje pravilnike in postopke, da krepi predanost Mednarodnemu kodeksu o trženju nadomestkov materinega mleka (Kodeks SZO) in nadaljnjim resolucijam generalne skupščine SZO.
 
IBLCE je od novembra 2021 iz načrtovanih aktivnosti v zvezi s Kodeksom SZO izvedel naslednje:
 
 • IBLCE od 1. 1. 2022 ne priznava več kreditnih točk za izobraževanja za pridobitev certifikata ali recertifikacijo, ki jih izvajajo podjetja, katerih izdelke pokriva Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka (mlečna formula za dojenčke, stekleničke in cuclji).

 • IBLCE je za program ponudnikov točk CERP IBLCE® sprejel Pogoje in določila, v skladu s katerimi morajo vsi ponudniki točk CERP potrditi, da podpirajo Mednarodni kodeks o trženju nadomestkov materinega mleka Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in nadaljnjih resolucij generalne skupščine SZO. Z dnem 1. 1. 2022 morajo vsi ponudniki točk CERP v evidencah hraniti podpisan dokument s Pogoji in določili za dodeljevanje točk CERP.
 
Kot smo že napovedali, se bo IBLCE po posvetovanju s pravniki leta 2022 oziroma 2023 ukvarjal s pregledom in revidiranjem Kodeksa profesionalnega ravnanja mednarodno certificiranih svetovalcev za laktacijo (IBCLC) (KPR) ter vanj vključil določbe Kodeksa SZO. Kot smo tudi že napovedali, se bo IBLCE v letu 2022 posvetil celovitemu pregledu in izboljšanju programa ponudnikov točk CERP v več fazah.
 
IBLCE se veseli, da pri uveljavljanju Kodeksa SZO še naprej sodeluje s svojimi deležniki!
Register svetovalcev IBCLC je zdaj posodobljen
Posodobljeni javni register IBLCE zdaj vključuje pridobljene in obnovljene certifikate z izpitom IBCLC septembra 2021 in recertifikacijo s točkami CERP do 1. 1. 2022.
 
Uporabo tega vira priporočamo svetovalcem IBCLC, ki potrebujejo potrditev certifikata za delodajalca ali druge deležnike, ki želijo preveriti svetovalce IBCLC. Delodajalec se lahko prepriča, da imate veljaven certifikat, če mu posredujete povezavo in številko certifikata (L-#). Lahko tudi natisnete stran in jo predložite delodajalcu.
Za varno pošiljanje pritožb uporabite ShareFile
Odbor za pritožbe IBLCE, ki ga sestavljajo prostovoljne vodje IBCLC, odloča o pritožbah v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za certificiranje in recertifikacijo ter zoper rezultat izpita. Postopek je zasnovan tako, da je pravičen, uravnotežen in da upošteva poklicne standarde certificiranja.
 
Zaradi varstva podatkov certificirancev IBCLC in kandidatov ter zaradi spoštovanja Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) – predpisov o zasebnosti, ki se uporabljajo za posameznike v Evropskem gospodarskem prostoru – IBLCE ne sprejema pritožb po elektronski pošti, pošti ali telefaksu.
 
IBLCE namesto tega uporablja varno platformo za izmenjavo datotek, ki svetovalcem IBCLC in kandidatom omogoča preprosto in varno izmenjavo dokumentov z IBLCE. Pritožbe naložite neposredno na varno platformo za izmenjavo datotek, ki je dostopna prek spletne strani IBLCE. Vse pritožbe in gradivo v zvezi s tem morate predložiti tukaj prek storitve ShareFile.
 
Posamezniki, ki so vključeni v pritožbeni postopek, lahko dokumente naložijo komisiji IBLCE in si prenesejo sporočila IBLCE. Ta sistem načeloma omogoča hitrejše in varno reševanje pritožb. 
 
Pravilih glede pritožb zoper odločitve o izpolnjevani pogojev ali recertifikaciji in Pravilih glede pritožb na rezultate izpita IBLCE so opredeljeni postopki preverjanja negativnih odločitev o certificiranju. Več o tem preberite v rubriki Informacije IBCLC na naši spletni strani.
Follow IBLCE on Social Media