nieuwsbrief #10 - AUGUSTUS 2017                                        inhoud
 • Nieuwe Open Call voor Circulaire Economieprojecten in Vlaanderen
 • VLAREM-trein 2017: nieuwe lozingsnormen, ruimte voor innovatie en nog veel meer..
 • Nieuwe Vlaamse wetgeving rond grondwaterbescherming en -heffingen
 • G-STIC 2017: internationale duurzaamheidsconferentie focust ook op water

  

AGENDA 
 • 7 september - Studiemiddag MicroNOD project in Merelbeke
 • 12-14 september - WATEC Israel: Water Technology & Environment Control
 • 18 september - Workshop Waterzuiveringstechnieken (Project IMPROVED)
 • 19 september - BMG Lustrumviering Colloquium Innovaties in Membraantechnologie
 • 24- 30 september -The 4th European Innovation Partnership on Water Conference
 • 4 oktober - Water Resilient Cities Conferentie in Mechelen
 • 9-10 oktober: Water Reuse Europe Conference in Brugge
 • 19 oktober: Inspiratiedag Waterzuivering in Buitengebied & Robuust Watersysteem
 • 23-25 oktober: G-STIC Conference in Brussel


Nieuwe Open Call voor Circulaire Economie projecten in Vlaanderen
 
Minister van Omgeving Joke Schauvliege maakt 1,7 miljoen euro vrij voor circulaire economie projecten in Vlaanderen.
De open call voor projecten rond 'de circulaire stad' of 'circulair ondernemen' biedt een interessante opportuniteit voor duurzaam watergebruik in bedrijven en andere organisaties.
Vlakwa biedt  daarbij ondersteuning als partner voor watergerelateede thema's bij Vlaanderen Circulair.

VLAREM-trein 2017: nieuwe lozingsnormen, ruimte voor innovatie en nog veel meer...
 
Tot 17 juli 2017 liep er een openbare consultatie van de VLAREM-trein 2017. Deze zogenaamde trein (in één besluit wordt op gestructureerde wijze een hele reeks wijzigingen aangebracht) worden onder andere  de sectorale lozingsnormen aangepast voor een drietal sectoren.
Tegelijk zijn er bepalingen opgenomen rond de werking en onderhoud van koolwaterstofafscheiders.
De meetmethodes voor de beoordeling van de toxiciteit van afvalwaters worden aangepast en men schept een faciliterend kader voor warmterecuperatie uit oppervlaktewater.De Vlaamse overheid legde in een recent aangenomen decreet rond grondwaterbescherming  actie- en waakgebieden vast waar extra inspanningen noodzakelijk zijn.

 
G-STIC 2017: internationale duurzaamheidsconferentie focust ook op water 
Schoon water voor alle mensen en een duurzame watervoorziening zijn twee belangrijke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en SDG's. Tijdens de G-STIC conferentie die van 23 tot 25 oktober plaats vindt in Brussel zullen toonaangevende persoonlijkheden uit de wetenschappen de mogelijkheden van 'Smart Water' en het potentieel van afvalwater als grondstof bespreken. Lees verder.


Traditioneel zijn er in het najaar heel wat belangwekkende evenementen gepland in onze sector. We blikken al even vooruit en verwijzen u naar de uitgebreide agenda op de website van Vlakwa.  Lees verder.

 
 
Vlaams Kenniscentrum Water
Graaf Karel de Goedelaan 34 * 8500 Kortrijk * Belgium
T +32 (0)56 24 12 61 * F +32 (0)56 24 12 80 * info@vlakwa.be