Persbericht                                      

Ontmoeting met EU Commissaris Carlos Moedas voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie


 

Vanaf links: Carlos Moedas, EU Commissaris Onderzoek, Wetenschap en Innovatie; Esther de Lange, Voorzitter EP Water Group; Dirk Van der Stede, Gedelegeerd bestuurder Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa)

 

 

Tijdens de bijeenkomst met EU commissaris Carlos MOEDAS (Onderzoek, wetenschap en innovatie), leden van het Europees Parlement en de belangrijkste vertegenwoordigers van de Europese watersector heeft Dirk Van der Stede (Vlaams Kenniscentrum Water - Vlakwa) mee de Vlaamse wateruitdagingen aangebracht. "Voor Vlaanderen, waar 1 op 6 werknemers tewerkgesteld is in een water intensieve sector, zijn volgens die sectoren waterbeschikbaarheid, kostprijs, lozingsnormen en een integrale benadering de Vlaamse waterprioriteiten."

 

Commissaris Moedas startte met te stellen dat 'water, energie, voeding en gezondheid' de 4 thema's zijn die essentieel zijn voor onze toekomst. "Water onderscheidt zich in het bijzonder omdat het geconnecteerd is met een brede diversiteit van beleidsdomeinen ?n mensen (die water gebruiken, er afhankelijk van zijn en kwaliteit ervan be?nvloeden)".

Commissaris Moedas vraagt naar de toekomst te kijken. "De wateruitdagingen, die zelf ook evolueren, kunnen niet opgelost worden op enkele jaren tijd. We moeten de maatschappelijke en economische trends aangrijpen en ze integreren in de oplossingen. In het Horizon 2020 werkprogramma 2014-2015 zijn 163 miljoen euro geoormerkt voor water-onderzoek en -innovatie (ook voor KMO's). Grootschalige demonstratieprojecten moeten ge?ntegreerde projecten met systemische benaderingen en oplossingen over verschillende disciplines en economische sectoren heen mogelijk maken".

Dirk Van der Stede: "De EU is tijdens een door het Vlaams Kenniscentrum Water georganiseerd werkbezoek op hoogte gebracht van realisaties die toonaangevend zijn voor water hergebruik en grondstoffenrecuperatie[1]. Via het European Technology Platform WssTP en overleg met de Vlaamse overheid heeft Vlakwa nu ook thema's aangebracht voor o.a. "Werkprogramma's 2016-2017 Maatschappelijke Uitdaging 2". Ze cre?ren kansen voor Vlaamse bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders om uitdagingen van de water intensieve sectoren effici?nt en effectief aan te pakken."

 

De bijeenkomst werd op maandag 20 april georganiseerd door Europarlementslid Esther De Lange in haar hoedanigheid van voorzitter van de EP Water group.

Lees de volledige speech van Commissaris Moedas[1] (zie http://www.vlakwa.be/publicaties/nieuws/nieuwsbericht/news/vlakwa-organiseert-studiebezoek-in-vlaanderen-voor-europese-commissie/)


Voor vragen, contacteer Dirk Van der Stede of Charlotte Boeckaert (Horizon2020)
Vlaams Kenniscentrum Water
Graaf Karel de Goedelaan 34 * 8500 Kortrijk * Belgium
T +32 (0)56 24 12 61 * F +32 (0)56 24 12 80 * info@vlakwa.be