December 2018
IBLCE dołącza do Global Breastfeeding Collective i kontynuuje wzmacnianie zaangażowania w przestrzeganie kodeksu WHO
Jak informowaliśmy w poprzednich wydaniach Podsumowania IBLCE (Sierpień 2020 r. oraz Luty 2018 r.), Międzynarodowa Rada Egzaminatorów Konsultantów Laktacyjnych® nadal wzmacnia swoje zaangażowanie w Międzynarodowy Kodeks Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (Kodeks WHO) i późniejsze rezolucje.
 
IBLCE ostatnio pogłębiła swoje zaangażowanie w przestrzeganie Kodeksu WHO, stając się członkiem wpływowego Global Breastfeeding Collective (Światowy Związek ds. Karmienia Piersią). Misją związku jest:
„Pobudzenie wsparcia politycznego, finansowego i społecznego w celu zwiększenia skali programów dotyczących karmienia piersią i zachęcenie do przyjęcia wspierających instrumentów prawnych i polityk na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym w ramach szerszych programów rozwoju, programów humanitarnych i dotyczących praw człowieka, a tym samym przyspieszenie postępu w celu osiągnięcia lub przekroczenia globalnego celu WHA wzywającego do zwiększenia wskaźnika całkowitego karmienia piersią do co najmniej 50 procent do 2025 r.”
IBLCE ma zaszczyt zostać członkiem tej wysoko postawionej i wpływowej grupy kierowanej przez Światową Organizację Zdrowia i UNICEF, w skład której wchodzą między innymi  Save the Children i Bank Światowy. 
 
Wśród wielu innych działań, związek prowadzi kartę wyników Global Breastfeeding Scorecard, która śledzi siedem działań politycznych i praktyki karmienia piersią w poszczególnych krajach i na poziomie globalnym.
 
IBLCE ma nadzieję podzielić się aktualizacjami na temat pracy Global Breastfeeding Collective w przyszłych wydaniach Podsumowania IBLCE i na stronie internetowej IBLCE.
 
Więcej na temat postępów IBLCE w zakresie jej własnych prac na rzecz Kodeksu WHO można przeczytać w poniższym artykule!
Punkty Uznania Ustawicznej Edukacji (CERP)
Aktualizacja programu dostawcy usług egzaminacyjnych
IBLCE nadal w znacznym stopniu koncentruje się na sposobach realizacji celów Kodeksu WHO i kolejnych rezolucji. Jak ogłoszono w Podsumowaniu IBLCE z sierpnia 2020 r. a następnie zaktualizowano przez wydanie  Opinii doradczej na temat kształcenia w celu spełnienia wymagań IBCLC dla Kwalifikacji i Recertyfikacji 11 lutego 2021 r., IBLCE aktualizuje swoje wymagania dotyczące kwalifikacji i recertyfikacji, aby wzmocnić zaangażowanie IBLCE w przestrzeganie Kodeksu WHO. Począwszy od 2022 r., IBLCE nie będzie akceptować żadnych punktów zaliczeniowych zdobytych od tego czasu w celu uzyskania certyfikacji/recertyfikacji od firm, których produkty wchodzą w zakres Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (np. preparaty do początkowego żywienia niemowląt, butelki i smoczki). 
 
Jak zostało to również omówione w tym przeglądzie, IBLCE dokonuje przeglądu swojego Programu kształcenia egzaminacyjnych Punktów Uznania Ustawicznej Edukacji (CERP) pod kątem tych nowych wymogów i w najbliższych miesiącach dostarczy dalszych informacji i wskazówek dotyczących wpływu na ten program.
 
Aby zmienić program dostawcy punktów CERP w ciągu najbliższych kilku miesięcy, IBLCE poprosi wszystkich dostawców szkoleń CERP krótko- i długoterminowych, którzy są aktywni na dzień 1 stycznia 2022 roku, o potwierdzenie swojego poparcia dla Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i kolejnych rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA). W ciągu najbliższych kilku miesięcy pojawią się bardziej szczegółowe informacje dotyczące tej zmiany.
 
Dodatkowo, IBLCE dodało do swojej strony internetowej kilka często zadawanych pytań, lub FAQ, aby pomóc kandydatom spełnić ten wymóg, w tym:
Można je również znaleźć we wszystkich językach IBLCE w dokumencie Często zadawane pytania na stronie w Państwa języku.
Zdrowie i bezpieczeństwo podczas COVID-19
IBLCE docenia, że konsultanci IBCLC odgrywają kluczową rolę w rozwoju globalnego zdrowia, szczególnie w tym trudnym czasie. Chociaż pandemia częściowo ustąpiła w niektórych miejscach, COVID-19 nadal stanowi problem na całym świecie, a sytuacja pozostaje dynamiczna. IBLCE zaleca konsultantom IBCLC śledzenie na bieżąco lokalnych wytycznych organów służby zdrowia w zakresie środków ostrożności dotyczących COVID-19.
Składanie wniosków o przydzielenie statusu konsultanta IBCLC w stanie spoczynku rozpoczyna się we wrześniu
Szukasz sposobu, aby pozostać związanym ze społecznością IBCLC® po przejściu na emeryturę? Status konsultanta IBCLC w stanie spoczynku jest nowym oznaczeniem, które od 2021 roku pozwala emerytowanym konsultantom IBCLC pozostać związanym z IBLCE i uznać ich lata profesjonalnej służby jako konsultantów IBCLC. Składanie wniosków o przyznanie tego nowego statusu rozpoczyna się we wrześniu 2021 roku.
 
Dotychczasowi konsultanci IBCLC, których certyfikacja już wygasła, będą mieli również możliwość ubiegania się o ten nowy status. Status ten będzie dostępny dla osób, których certyfikacja wygasła w latach 2010-2020 i które pozostają w dobrej kondycji. 
 
Więcej informacji można znaleźć tutaj. Osoby zainteresowane uzyskaniem statusu zachęcamy do śledzenia informacji o rozpoczęciu składania wniosków.
Kandydaci na egzamin IBCLC we wrześniu 2021 roku
Nie przegap tych zasobów na stronie IBLCE!
Aby pomóc kandydatom w poruszaniu się po opcjach w odniesieniu do egzaminu IBCLC w tych dynamicznie zmieniających się czasach, IBLCE udostępnia zasoby na stronie internetowej. Zasoby te mają na celu pomóc kandydatom w podjęciu najlepszych decyzji w odniesieniu do indywidualnych sytuacji.
 
Osoby planujące uzyskanie certyfikatu w 2021 roku lub zamierzające przystąpić do recertyfikacji poprzez egzamin w 2021 roku, prosimy o uważne zapoznanie się z tymi zasobami.
Dlaczego własność intelektualna jest tak ważna dla konsultantów IBCLC?
Własność intelektualna jest zwykle definiowana jako pomysł, dzieło lub proces wywodzący się z intelektu.
 
Dlaczego jest to ważne? Istnieje wiele powodów, dla których własność intelektualna jest ważna, ale przede wszystkim jest ona ważna, ponieważ ma znaczenie zdefiniowane przez jej twórcę i z nim związane.
 
Jak wiecie, IBLCE posiada własność intelektualną, w tym, przede wszystkim, swoje znaki towarowe i egzamin IBCLC. Znak towarowy to słowo, wyrażenie, wzór lub połączenie takich elementów, które identyfikują towary lub usługi, odróżniają je od towarów lub usług innych osób i wskazują na źródło pochodzenia towarów lub usług.
 
Oznaczenia International Board Certified Lactation Consultant i IBCLC są znakami towarowymi należącymi do IBLCE. Terminy te oznaczają doskonałość w opiece nad karmieniem piersią, w powiązaniu z IBLCE i zgodnie z definicją IBLCE w zakresie kompleksowych wymagań kwalifikacyjnych, profesjonalnego egzaminu certyfikacyjnego, rygorystycznych wymagań recertyfikacyjnych i przestrzegania kodeksu postępowania zawodowego programu IBCLC. IBLCE starannie definiuje, w jaki sposób te terminy mogą być używane, aby chronić zarówno konsumentów, którzy kojarzą te terminy z wysoko wykwalifikowaną opieką laktacyjną, jak i specjalistów laktacyjnych, którzy spełnili obiektywne i rygorystyczne wymagania, aby uzyskać kwalifikacje. IBLCE dokonuje inwestycji finansowych w celu wsparcia swoich praw do tych terminów i robi to w celu ochrony ich integralności i wartości ich znaczenia.
 
Właściwe użycie terminów jest regulowane przez politykę IBLCE Polityka Korzystania ze Znaków Firmowych i Kodeks postępowania zawodowego dla konsultantów IBCLC.
 
W odpowiedzi na zapytania, poniżej przedstawiamy kilka przykładów właściwego i niewłaściwego użycia znaków.
Przykład 1:
Nazwisko, IBCLC
Jest to poprawne użycie nazwy dla osoby, która posiada certyfikat konsultanta IBCLC cieszącego się dobrą opinią.
Przykład 2:
Praktyka Laktacyjna Stanford, IBCLC
[Nazwa fikcyjna]
Jest to nieprawidłowe użycie tej nazwy. Termin IBCLC może być używany tylko w odniesieniu do osób.
Przykład 3:
www.breastsareusibclc.com
[Nazwa fikcyjna]
Jest to nieprawidłowe użycie tej nazwy pod dwoma względami. Po pierwsze, nie jest on związany z osobą fizyczną, a po drugie, użycie terminu w domenie nie jest właściwe, ponieważ „Breasts Are Us” nie jest właścicielem nazwy IBCLC.
Przykład 4:
Grupa w mediach społecznościowych używa nazwy „Future IBCLCs of _____ City”
Jest to nieprawidłowe użycie tej nazwy. Polityka znaku towarowego IBLCE przewiduje, że tylko te osoby, które spełniły wymagania kwalifikacyjne IBLCE, zdały egzamin IBCLC i utrzymały certyfikat IBCLC mogą używać znaków towarowych.
Przykład 5:
Obecny konsultant IBCLC używa tego logo jako dodatek do swojego nazwiska na wizytówce.
Jest to poprawne użycie zgodnie z Polityka Korzystania ze Znaków Firmowych IBCLC.
Przykład 6:
Obecny konsultant IBCLC używa następującego oznaczenia jako dodatek do swojego nazwiska na wizytówce.
Jest to nieprawidłowe użycie logo IBLCE, ponieważ jest to logo korporacyjne IBLCE i nie może być używane przez strony trzecie bez wyraźnej pisemnej zgody IBLCE.
IBLCE zamieściło na swojej stronie internetowej nowe przykłady dotyczące używania znaków towarowych IBLCE i będzie dostarczać okresowe aktualizacje dotyczące tego zagadnienia.  
Jeżeli chcesz dotrzeć do konsultantów IBCLC,
skontaktuj się z nami w sprawie możliwości reklamowych
Z ponad 33,400 konsultantami IBCLC w 125 krajach, IBLCE posiada największą globalną listę specjalistów w dziedzinie laktacji! Jeśli organizujesz konferencję, która może mieć istotne znaczenie dla konsultantów IBCLC i którą chciałbyś promować, IBLCE przyjmuje teraz wybrane zapytania o reklamę i działania marketingowe. Prosimy o kontakt ze Starszym menedżerem ds. marki i komunikacji IBLCE aby dowiedzieć się więcej o opcjach dotyczących newslettera (według regionów/krajów) i opłatach. Proszę pamiętać, że IBLCE nie będzie udostępniać informacji o konsultantach IBCLC stronom trzecim. IBLCE będzie jedynie rozpowszechniać informacje potencjalnie interesujące dla konsultantów IBCLC.
 
Wszyscy potencjalni reklamodawcy będą musieli zaświadczyć o przestrzeganiu Kodeksu WHO i kolejnych rezolucji WHA.
 
Konsultanci IBCLC mają możliwość zrezygnowania z tej komunikacji stron trzecich rozpowszechnianej przez IBLCE. Niektóre obszary geograficzne, gdzie wymagane jest od odbiorców wyrażenia zgody, mogą nie być jeszcze dostępne dla komunikacji reklamowej.
Zachęcamy do śledzenia IBLCE na portalach społecznościowych