December 2018
Samoocena Kształcenia Ustawicznego:
Promowanie wiedzy i rozwoju zawodowego Konsultanta IBCLC
Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem, począwszy od Konsultantów IBCLC przystępujących do recertyfikacji w 2022 r., nie jest wymagane przystępowanie do procesu recertyfikacji konsultanta IBCLC w drodze egzaminu co dziesięć lat! Obecnie istnieją dwie opcje recertyfikacji w każdym pięcioletnim cyklu:
 
  1. Recertyfikacja w drodze egzaminu LUB
  2. Recertyfikacja przez punkty CERP wraz z Samooceną Kształcenia Ustawicznego (CE)
 
Samoocena CE została zaprojektowana, aby zachęcić do autorefleksji i zidentyfikować kompetencje i obszary, na których należy się skupić w ramach ustawicznego kształcenia w oparciu o aktualny Szczegółowy Zarys Treści IBCLC. Samoocena CE przyjmuje „mieszane podejście” do kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego, pozwalając Konsultantowi IBCLC na rozwój zawodowy w odniesieniu do wiedzy podstawowej, ale także na elastyczność w wyborze kształcenia ustawicznego dopasowanego do własnej ścieżki kariery, praktyki lub obszarów zainteresowań.
 
Samoocena CE jest bezpłatną, zdalną, komputerową oceną zawierającą około 70 pytań wielokrotnego wyboru, które służą do stworzenia Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego.
 
Rok 2022 jest początkiem okresu przejściowego dla tej nowej opcji. Konsultanci IBCLC przystępujący do recertyfikacji w 2022 roku, z łącznej ilości wymaganych punktów CERP będą musieli uzyskać tylko 7 CERP (10%) w oparciu o Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego. Konsultanci IBCLC przystępujący do recertyfikacji w 2022 roku otrzymali dostęp do samooceny CE.
 
Liczba punktów CERP wymaganych na podstawie wyników samooceny CE wzrośnie do 20 punktów CERP (30%) w 2023 roku i 34 punktów CERP (50%) w 2024 i kolejnych latach. Więcej szczegółów na temat tego, kiedy Konsultanci IBCLC przystępujący do recertyfikacji w 2023 roku i później, będą mogli uzyskać dostęp do Samooceny CE, pojawi się wkrótce.
Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o przystąpienie do egzaminu IBCLC w marcu/kwietniu 2022 r. !
Czy znasz kogoś, kto chce zdobyć tytuł Konsultanta IBCLC, który stanowi złoty standard w zakresie opieki laktacyjnej? Wnioski o przystąpienie do egzaminu IBCLC w marcu/kwietniu 2022 r. można składać do 7 grudnia 2021 r.
Termin składania wniosków: 7 grudnia 2021 r.
Sesja egzaminacyjna: 23 marca - 1 kwietnia, 2022 r.

(Jeśli mają Państwo już konto, prosimy aby nie zakładać nowego. Prosimy rozpocząć od zresetowania hasła, a następnie skontaktować się z regionalnym oddziałem, jeśli potrzebna jest dodatkowa pomoc).
Należy pamiętać, że egzamin w marcu/kwietniu 2022 r. jest organizowany tylko w języku angielskim.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu IBCLC we wrześniu 2022 roku, dostępnego we wszystkich językach IBLCE, będą przyjmowane od kwietnia.
Szukasz sposobu, aby pozostać w kontakcie ze
społecznością IBCLC po przejściu na emeryturę?
Status Konsultanta w stanie spoczynku jest już dostępny
Status Konsultanta IBCLC w stanie spoczynku jest nowością od 2021 roku i uznaje lata wcześniejszej, oddanej służby rodzinom karmiącym piersią jako Konsultant IBCLC. To także sposób dla emerytowanych konsultantów IBCLC na pozostanie w kontakcie ze społecznością!
 
Dotychczasowi konsultanci IBCLC, których certyfikacja już wygasła, mają możliwość ubiegania się o ten nowy status. Ten jednorazowy wyjątek jest teraz dostępny dla osób, których certyfikacja wygasła między 2010 a 2020 rokiem.
 
Dla Konsultantów IBCLC, którzy są obecnie certyfikowani, wniosek o status Konsultanta IBCLC w stanie spoczynku musi być złożony w roku, w którym wygasa ich certyfikacja.
 
Wnioski można składać do 30 września 2022 r.
IBLCE i IBCLC: Aktualne informacje na temat Kodeksu WHO i uprawnieniach Konsultanta IBCLC  
Jak podano w Podsumowaniu IBLCE Lipca 2021 r. oraz Sierpnia 2020 r., IBLCE kontynuuje prace nad aktualizacją swoich polityk i procedur, aby wzmocnić swoje zaangażowanie w realizację celów Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece(Kodeks WHO) i kolejnych rezolucji Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA), a także w zapewnienie zgodności z najlepszymi praktykami certyfikacji.
 
Biorąc pod uwagę nieoczekiwany początek pandemii COVID-19, IBLCE, podobnie jak wiele innych organizacji, musiało dokonać zmiany kierunku, aby dostosować swoje podstawowe działania do zupełnie innych okoliczności i przekazać zainteresowanym stronom nowe informacje, takie jak tymczasowe wytyczne dotyczące wykorzystania technologii w celu spełnienia wymagań kwalifikacyjnych dotyczących godzin klinicznych.
 
IBLCE nadal angażuje się w te ważne inicjatywy i ich wdrożenie po dokładnej analizie, co jest niezwykle istotne, biorąc pod uwagę złożoność globalnego programu certyfikacji.
 
Do tej pory IBLCE wdrożyła następujące elementy ze swojego planu działania :

  • Zarząd i pracownicy IBLCE przeszli szkolenie na temat Kodeksu WHO i kolejnych rezolucji. Edukacja ta jest obecnie częścią procesu wprowadzania nowych członków zarządu i pracowników.
  • Począwszy od 1 stycznia 2022 r., IBLCE nie będzie akceptować żadnych punktów zaliczeniowych zdobytych w celu uzyskania certyfikacji lub recertyfikacji od firm, których produkty wchodzą w zakres Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece (np. preparaty do początkowego żywienia niemowląt, butelki i smoczki).
  • IBLCE będzie wymagać od dostawców punktów CERP potwierdzenia poparcia dla Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz kolejnych rezolucji w ramach Programu egzaminacyjnych punktów CERP na rok 2022. Więcej szczegółowych informacji zostanie wkrótce przesłanych do dostawców punktów CERP.
  • IBLCE zachęca zarówno organizatorów, jak i uczestników programów edukacyjnych do uważnego rozważenia zaangażowania podmiotów, które nie wypełniają swoich zobowiązań zgodnie z Kodeksem WHO (np. producentów, dystrybutorów i sprzedawców preparatów do początkowego żywienia niemowląt, butelek i smoczków). Aby pomóc Konsultantom IBLC w określeniu, czy program jest zgodny z Kodeksem WHO, IBLCE umieściło kilka często zadawanych pytań Najczęściej zadawane pytania dotyczące certyfikacji oraz Najczęściej zadawane pytania dotyczące recertyfikacji na naszej stronie internetowej.
  • Jak wspomniano powyżej w 2021 r. IBLCE wprowadziła status Konsultanta w stanie spoczynku dla aktywnych Konsultantów IBCLC, którzy zamierzają przejść na emeryturę i nie prowadzą praktyki.
 
IBLCE kontynuuje prace nad następującymi ważnymi inicjatywami, ze zmienionymi terminami realizacji:
 
  • Przez cały rok 2022 rok IBLCE będzie angażować się w kompleksowy, wielofazowy przegląd i udoskonalanie Programu dostawców punktów CERP. IBLCE dostrzega złożoność globalnej przestrzeni edukacji laktacyjnej i jest zaangażowana w opracowanie wytycznych dla Konsultantów IBCLC i dostawców punktów CERP z zakresu zgodnej edukacji, która zaspokaja różnorodne potrzeby Konsultantów IBCLC.
  • Wcześniej ogłoszone wymagania szkoleniowe Kodeksu WHO dla kandydatów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu IBCLC i konsultantów IBCLC będą miały zmienioną datę wejścia w życie, która zostanie ogłoszona w 2023 r.
  • Komitet Etyki i Dyscypliny IBLCE dokona przeglądu i rewizji Kodeksu postępowania zawodowego dla konsultantów IBCLC (CPC), aby włączyć przepisy Kodeksu WHO do CPC w porozumieniu z radcą prawnym w 2022 roku, ze zmienioną datą wejścia w życie, która zostanie ogłoszona w 2023 roku.
 
Jak ogłoszono w kwietniu 2021 r., IBLCE opóźniło datę wdrożenia statusu Konsultanta nieaktywnego w miejsce statusu Wygasłej Certyfikacji. Nowy status zostanie wdrożony w 2022 roku. Dalsze szczegóły zostaną podane wkrótce.
 
IBLCE ma nadzieję na współpracę z zainteresowanymi stronami w tych ważnych kwestiach.
Zmiany w strukturze kierowniczej IBLCE
IBLCE ma przyjemność ogłosić wybór dwóch nowych, energicznych liderów do Zarządu IBLCE! IBLCE serdecznie wita Brooke Gilliam i Emily Walden w Zarządzie IBLCE.
Brooke Gilliam, BSN, RN, IBCLC
Brooke Gilliam pochodzi z Greensboro w Północnej Karolinie, gdzie służy swojej społeczności jako konsultantka laktacyjna w szpitalu Moses Cone, a także poprzez opiekę domową w prywatnej praktyce położniczej. Jest właścicielem i zarządcą Mother's Finest Birth & Lactation, PLLC i posiada ponad 10 lat doświadczenia w pielęgniarstwie położniczym. Brooke uzyskała tytuł licencjata pielęgniarstwa (BSN) na Uniwersytecie Karoliny Północnej, przeszła szkolenie laktacyjne w ramach programu Mary Rose Tully Training Initiative na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill i jest kandydatką do tytułu magistra pielęgniarstwa (MSN) na uniwersytecie Western Governors. Pasją Brooke jest edukacja i wspierania rodzin poprzez model karmienia piersią, który najlepiej pasuje do ich stylu życia. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na wysiłkach zmierzających do poprawy wskaźników rozpoczęcia i trwania karmienia piersią wśród czarnoskórych kobiet. Wierzy również, że zróżnicowanie obszaru laktacji przy pomocy kompetentnych profesjonalistów będzie miało pozytywny wpływ na wskaźniki karmienia piersią, przy jednoczesnym zmniejszeniu śmiertelności niemowląt i dysproporcjom w opiece zdrowotnej dzieci różnych narodowości. 
Emily B. Walden MSN/Ed., CNM, C-EFM, IBCLC
Emily Walden pracuje z kobietami i noworodkami od ponad 10 lat: najpierw jako pielęgniarka rejestrująca (RN), potem jako nauczycielka pielęgniarstwa, a obecnie jako dyplomowana położna (CNM) w stanie Wisconsin, USA. Szybko dążyła do uzyskania tytułu Konsultanta IBCLC – marząc o tym, by otworzyć klinikę laktacyjną dla wszystkich, którzy potrzebują wsparcia laktacyjnego – i została konsultantką IBCLC w 2018 roku. Emily ukończyła Uniwersytet w Toledo z tytułem magistra pielęgniarstwa oraz nauczyciela pielęgniarstwa na Uniwersytecie w Toledo. Posiada również kwalifikacje Pielęgniarki Położnej z tytułem zawodowym magistra. Przez cały okres kariery zawodowej, laktacja i promocja mleka ludzkiego były zawsze wplecione w jej różne role w służbie zdrowia. 
IBLCE ma teraz także nowy zespół wolontariuszy- liderów! Zgodnie z regulaminem IBLCE, Annabelle Mackenzie, MA, IBCLC z Suffolk, UK przeszła z roli Prezesa-Elekta na stanowisko Prezesa. Nowym Prezesem-Elektem jest Mona Sakr, MBBS, MSc, IBCLC. Mona pochodzi z Egiptu, ale mieszkała już w w Ajman, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a teraz w Północnej Karolinie, USA. Marin Skariah, MSN, FNP-BC, RNC-MNN, C-EFM, IBCLC z Connecticut, USA pełni obecnie funkcję Dotychczasowego Prezesa po udanym, ale pełnym wyzwań roku pełnienia funkcji Prezesa podczas globalnej pandemii. Kristi Salisbury, CDM, CFPP, RD z Minnesoty, USA została wybrana na stanowisko Skarbnika, a Agnes Wangui Kamau, BA z Nairobi w Keniizostała wybrana na stanowisko Starszego Członka Zarządu. IBLCE dziękuje każdej z tych osób za przyjęcie kluczowych ról kierowniczych!
Na koniec IBLCE składa serdeczne podziękowania Normie Escobar, IBCLC, RLC, Kelly Valceanu , DNP, MA, MSN, CNM, IBCLC, i Roberto Isslerowi, MD, IBCLC, którzy niedawno zakończyli swoją służbę w Zarządzie IBLCE! IBLCE docenia ich przywództwo i życzy im wszystkiego najlepszego!
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat Zarządu IBLCE zapraszamy na stronę IBLCE.
Przedstawienie członków Zarządu IBLCE
Nowy koordynator ds. Ameryki Środkowej
IBLCE ma przyjemność powitać nowego koordynatora IBLCE w swojej globalnej sieci, dr Ilinichnę Lizeth Alzamorę Madrid. Dr Alzamora będzie pełnić funkcję Koordynatora ds. Ameryki Środkowej. 
Rodzina dr Ilinichny Alzamory w Panamie zainspirowała ją do poświęcenia swojego życia opiece nad dziećmi. Jej wartości rodzinne sprawiły, że została lekarzem pediatrą i neonatologiem. W trakcie swojej kariery została mamą dziewczynki. Jak wiele matek w tym czasie w jej kraju, otrzymała bardzo niewielką pomoc w karmieniu piersią.
 
Te wyzwania zachęciły ją, jako matkę i lekarza, do szukania pomocy dla innych matek karmiących piersią, dzieci i rodzin. W 2015 r. założyła pierwszą panamską szkołę „Mom and Dad’s School”, dla rodziców, którzy chcą się przygotować do karmienia piersią. W 2017 roku została jednym z kilku pierwszych certyfikowanych konsultantów IBCLC w Panamie i kontynuuje swoją pracę służąc panamskim rodzinom.
 
Osoby ubiegające się o certyfikację IBCLC i kandydaci do egzaminu w Ameryce Środkowej mogą skontaktować się z dr Alzamorą w sprawie certyfikacji IBCLC pod adresem centralamerica@iblce.org.
 
Jeśli masz pytania dotyczące uzyskania statusu Konsultanta IBCLC lub recertyfikacji, koordynatora dla swojego kraju/regionu znajdziesz tutaj.
IBLCE kontynuuje pracę z
Global Breastfeeding Collective (Światowy Związek ds. Karmienia Piersią)
IBLCE nadal aktywnie uczestniczy w związku Global Breastfeeding Collective, bardzo znanej i wpływowej grupie kierowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i UNICEF. Związek kontynuuje ważne prace nad rozszerzeniem skali programów i polityk dotyczących karmienia piersią w celu zwiększenia liczby przypadków wyłącznego karmienia piersią na całym świecie.
 
Global Breastfeeding Collective odgrywa wiele ważnych ról: zajmuje się orędownictwem na rzecz inwestycji w karmienie piersią i zachęca do publicznego wsparcia dla karmienia piersią zarówno w rodzinach, jak i na poziomie krajowym.
 
Konsultanci IBCLC zostali przyjęci jako prestiżowi członkowie Amerykańskiej Akademii Pielęgniarstwa
Amerykańska Akademia Pielęgniarstwa niedawno powołała byłego skarbnika IBLCE i członka zarządu, Cliftona J. Kenona, Jr.DNP, MSN, RN, IBCLC, FAAN jako członka Amerykańskiej Akademii Pielęgniarstwa. Członkowie Akademii, którzy pochodzą z trzydziestu ośmiu krajów na całym świecie, są liderami w dziedzinie pielęgniarstwa w badaniach, zarządzaniu i edukacji i obejmują rektorów uniwersytetów, kanclerzy i dziekanów, urzędników państwowych, dyrektorów szpitali i wiceprezesów ds. pielęgniarstwa, liderów stowarzyszeń, naukowców i przedsiębiorców.
 
Członkowie Akademii odgrywają kluczową rolę w podnoszeniu jakości zdrowia i pielęgniarstwa, zmniejszaniu różnic i nierówności w zdrowiu oraz wzmacnianiu systemu pielęgniarstwa i opieki zdrowotnej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
 
IBCLC Kimarie Bugg, DNP, RN, MPH, IBCLC, FAAN, Ifeyinwa Asiodu , PhD, RN, IBCLC, FAAN i Natalia Villegas Rodriguez, PhD, MSN, RN, IBCLC, FAAN zostali również wybrani na członków Akademii.
 
Gratulacje dla tych Konsultantów IBCLC i nowych członków Amerykańskiej Akademii Pielęgniarstwa z racji dostąpienia tak niezwykłego zaszczytu.
Follow IBLCE on Social Media