Newsletter #14 - 14 december 2017
Enquête: Rationeel waterbeheer in gemeentegebouwen
Subirrigatie biedt landbouw veerkracht tegen klimaatverandering
Project MIDAS zoekt partners voor verbeterde waterzuivering met actief slib
Kalender

  • 15 - 18 januari : International Water Summit -Abu Dhabi
  •  8 februari: Workshop Water Efficiency in process industries - Frankfurt
  • 13 - 15 maart: Aqua Nederland Vakbeurs in Gorenchem
  • 27 maart: VLARIO-dag in Antwerpen
  • 27-31 mei: IWA Leading Edge Conference Water and Wastewater Technology in Nanjing (China)
Vlaamse gemeenten engageren zich
voor rationeel waterverbruik in hun gebouwen
Uit een enquête bij 81 secretarissen van Vlaamse gemeenten blijkt dat 74% van de bevraagde gemeenten de watertellers in hun gebouwen regelmatig noteren. Slechts bij 40% van de gemeenten worden de gegevens echter geanalyseerd - nochtans een noodzaak om verspilling te vermijden.  Lees meer over de enquête rond rationeel waterverbruik in het gemeentelijke gebouwenpatrimonium.
Innovatieve subirrigatie biedt landbouw extra veerkracht tegen klimaatverandering
In het kader van het Interreg Vlaanderen-Nederland project F2AGRI* wordt momenteel peilgestuurde drainage aangelegd bij land- en tuinbouwers in het Nederlandse Lieshout. Deze drainage maakt subirrigatie mogelijk. Subirrigatie, ook wel omgekeerde drainage of ondergrondse beregening genoemd, verhoogt de grondwaterstand en maakt de landbouw minder kwetsbaar bij periodes van lange droogte. Lees hier meer over het principe en de mogelijkheden die dit voor de Vlaamse landbouw kan bieden.
Partners gezocht voor nieuw TETRA-project MIDAS rond verbeterde afvalwaterzuivering met actief slib
Het projectvoorstel kadert in de biologische zuivering van industrieel afvalwater met behulp van actief slib waarbij de slib/water scheiding vaak de zwakste schakel is door slechte bezinkingseigenschappen.

Het project is in handen van de Universiteit Antwerpen en men is op zoek naar bedrijven die problemen ervaren (of vermoeden) met de slibstructuur en slibbezinking. Zowel bedrijven uit de voedingsindustrie, als chemie en andere sectoren komen in aanmerking. Daarnaast wil men ook graag ontwerpers, bouwers en beheerders van zuiveringen en adviesburo’s bij het project betrekken. Meer informatie over TETRA-project MIDAS vind je hier.