Swedish American Chambers of Commerce

E-Currents

December 2023

This newsletter contains news, updates and relevant information from the Swedish American Chambers of Commerce Inc.

WORD FROM OUR EXECUTIVE DIRECTOR

Dear Friends, 

 

We hope that the December edition of e-Currents finds you well although it is hard to add the “and in good spirits” with the dire geopolitical outlook and atrocities paying out in Gaza; images that cannot be undone or surgically removed even if our remit is commerce and investment. 

 

In another part of the world, the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit, in Woodside, California, U.S., on November 15 appears to have achieved an easing of bilateral tensions with U.S. policy concessions to China in exchange for promises of cooperation (primarily on stemming the flow of fentanyl to the United States) which does allow for more focus on economic growth. 

 

Meanwhile in the US, the forecasters predict that the economy will expand at 1.3 percent this quarter and that GDP will increase 2.4 percent in real terms in 2023 but only 1.7 percent in 2024. 

 

Well, money is not all… as they say. Thanksgiving is around the corner and is an opportunity like any to organize to innovate, a celebration style where the Thanksgiving host just like any leader or CEO opens up the plan to see what happens when individuals are allowed to be creative. Bring in as many ideas and people your tent can hold, would be my humble Thanksgiving tip for a compelling yet achievable Thanksgiving. 

 

Yours, 

Karin Hammar

NEWS FROM SACC-USA

SAVE THE DATE - EXECUTIVE FORUM

THE FUTURE IS NOW - NAVIGATING THE TWIN TRANSITION

 

We find ourselves in an era marked by two pivotal transitions: the green transition and the digital transition. These twin transitions bring both challenges and opportunities, and the 2024 Executive Forum will explore how to navigate the intricate landscape of sustainability, digitalization, and their interplay in the business world across different verticals. The future is no longer on the horizon; the Future is Now.


Read more and here!

SIREUS - Study in Sweden Events


During November 2023, twelve Swedish universities traveled to three locations across the United States to meet with American students. Study in Sweden events were held in New York State at SACC-NY, in Washington State at the WSU Pullman campus and in California at Chapman University.
Read more about all Study in Sweden events here

AZBVH's Transatlantic Trade Delegation


In a dynamic collaboration, SACC-USA and the regional chambers of Arizona, Florida, and Texas recently played host to AstraZeneca BioVentureHub (AZBVH) and Business Region Gothenburg (BRG) for a transformative trade program from October 10 to 21. 


Read more about the program here

Happy Thanksgiving from the SACC-USA Trainees!


Wishing you a joyful Thanksgiving from the SACC-USA interns! Grateful for the opportunities and connections that have enriched our time here. May your celebration be filled with warmth and happiness. Happy Thanksgiving! For some festive tips and a glimpse into this year's "Pardoning the Thanksgiving Turkey" event, don't miss out—check it out and join in the holiday cheer!Thanksgiving offer - click to read more!

NEWS

Gothenburg Tops List of Most Sustainable Cities – 7th Year in a Row! 


We are thrilled to share that Gothenburg, Sweden, has secured the #1 spot in the top 20 most sustainable cities for the seventh consecutive time, according to Conde Nast Traveler. The city's pioneering Gothenburg Green City Zone, aiming for emission-free status by 2030, played a key role. Kudos to Gothenburg for leading the charge in sustainability! 


Read more about the list on Condé Nast Traveler website here.

Biden-Harris Administration Invests $2 Billion in Green Construction


The Biden-Harris Administration is investing $2 billion through the U.S. General Services Administration (GSA) in 150 construction projects across 39 states, prioritizing cleaner "low-embodied carbon" (LEC) materials. This supports the Buy Clean Initiative, aiming to tackle the climate crisis, foster innovation, and create jobs. The funding from the Inflation Reduction Act promotes the production of low carbon asphalt, concrete, glass, and steel. GSA Administrator Robin Carnahan and White House Senior Advisor John Podesta announced the investment in Topeka, Kansas. The Inflation Reduction Act, the largest climate investment in history, allocates $3.375 billion to GSA for carbon emission reduction in federal buildings, encouraging sustainability and job growth in industries producing eco-friendly materials.


Read more here.

Janerik Larsson on American Trade Policy

Janerik is a Swedish journalist, author, and consultant. He has been awarded the Swedish Pulitzer Prize for Journalism and was a Professional Journalism Fellow at Stanford University. He has previously been Deputy CEO of Kinnevik and the Confederation of Swedish Enterprise and played a crucial role in Sweden's entry into the EU. He is a former board member of Timbro, a pro-market think tank. Since the fall of 2010, he is a senior consultant at Prime PR and works as an advisor to Free Enterprise Foundation. He has published more than 20 books, most of them on political, social and economics topics

The following article is in Swedish


Den isolationistiska handelspolitik som bedrevs av president Trump har nu fortsatt om än i modifierad form av president Biden.Om man talar med experter på handelspolitik från EU-länder som besökt Washington DC får man höra att deras samtalspartner i huvudsak är ganska ointresserade av allt utom att tala om hotet från Kina.

 

I den amerikanska politiska diskussionen har rädslan för Asien varit ett återkommande fenomen.

 

Under 1970- och 80-talen fanns en utbredd Japan-skräck i USA som delvis berodde på Japans ekonomiska framgångar. Argumenten är inte olika de som i dag hörs om Kina. 

 

Efter att den svenske journalisten och Japan-kännaren Håkan Hedbergs bok ”Japans revansch” publicerades kom den snabbt att översättas till engelska. ”Japan’s revenge” gavs ut i USA 1972. Omslaget som fortfarande kan studeras på Amazons hemsida visar en segerpall med Japan på förstaplatsen. Japanen klappar Uncle Sam på huvudet men denne ser inte alls nöjd ut på plats två. Än mer obegripligt ur dagens perspektiv är att man på tredjeplatsen finner, inte EU, utan Storbritannien – britterna gick med i EU först året därpå. 

 

Jag bodde i USA några år på 1970- och 1980-talen och minns väl den skräck som fanns i amerikansk debatt över det faktum att landet höll på att både köpas upp och utkonkurreras av japanska företag. 

 

Den fråga man i dag kan ställa sig är om USA:s aktuella Kina-skräck är en sentida variant av samma omotiverade fenomen. 

 

Det gäller att lära av historien. För oss svenskar har det varit nödvändigt. Vi har visserligen gjort misslyckade försök med subventioner (så kallad industripolitik) men vi har inte ens med EU-medlemskapet fått tillgång till den lobbyistindustri som finns i Washington DC. Där har man under Joe Bidens tid i Vita huset sett hur vissa näringslivsbranscher tillskansar sig fördelar som i praktiken kommit att betalas av amerikanska konsumenter.

 

I Sverige har realismen fått råda i långt högre utsträckning. Marknadsekonomin respekteras både till vänster och till höger. Fokus har varit på utbildning och en generell politik som underlättat omställning.

 

Förlorade fabriksjobb beror inte på import, utan på att landet klättrar i värdekedjan. Det gäller både USA och Sverige.

 

Industriproduktionen har nästan fördubblats i Sverige och USA sedan 1980. Om varje arbetare producerade en konstant mängd hade vi alltså behövt fördubbla antalet industriarbetare sedan dess. Men vi har förstås blivit mycket mer produktiva. Det är maskinerna som tar jobben, inte japaner eller kineser. 

 

Öppenhet för konkurrens är inte någon slags uppoffring, utan ett sätt att göra oss själva starkare. Den gamla maoistiska planekonomin i Kina avskaffades efter Maos död 1976. Det var därefter under Deng Xiaoping som frisläppta gräsrotskapitalister och entreprenörer skapade den kinesiska framgångsväg vi känner till idag. 

 

Men dagens kinesiska regim har glömt bort de lärdomarna och den kinesiska ekonomin har därför nu snabbt växande problem. Bilden av det kinesiska hotet ska ses i det perspektivet.

 

Den japanska framgången hade en stabilare och mer långsiktig grund. Det var inte var statliga planer, utan skickliga företag som byggde det japanska välståndet. 

 

2023 är helt fel ögonblick för västvärlden att förlora självförtroendet och överge sin tradition av öppenhet och frihandel av missriktad tro på kommandoekonomins överlägsenhet. 

 

Ett sådant historiskt misstag skulle nog vara det enda som skulle kunna realisera Xi Jinpings bisarra dröm om att västerlandet är på dekis. Varför har USA glömt vad man kan lära sig av Japan/USA-relationen på 70- och 80-talen? 

 

Det finns flera förklaringar till detta. Protektionismen var stark i USA före andra världskriget och den återkom på 70-talet. Oljepriskriserna är en förklaring till känslan av otrygghet, men misslyckade krig – Vietnam, Afghanistan, Irak – hör definitivt till det som framkallat den ängslighet som gjorde Donald Trump till president. 

 

Precis som i fallet USA–Japan är det dock populistisk okunnighet om ekonomi som är den verkliga förklaringen till USA:s räddhågsenhet inför dagens Kina. Japan hade sedan 1950-talet ökat produktiviteten, inte minst i bilindustrin, och efter oljeembargot 1973 samt den iranska revolutionen 1979 hade de stora amerikanska bilarna blivit mindre attraktiva på hemmamarknaden. Mellan 1975 och 1982 ökade den japanska andelen av den amerikanska bilmarknaden från 9,4 procent till 22,6 procent. 

 

Detta blev en del av ett växande amerikanskt handelsunderskott. Resultatet blev att det japanska dollarinnehavet växte och för dessa köpte japanska företag bland annat en rad kända byggnader i USA – exempelvis Rockefeller Center. 

 

Underskottet i handelsbalansen ersattes därför av ett överskott i betalningsbalansen. Detta tycks vara helt omöjligt att förklara i en amerikansk politisk debatt som enögt stirrat på handelsbalansen och inte förmått se uppsidan med betalningsöverskottet. 

 

Andra faktorer som den breda debatten undviker inkluderar det amerikanska överskottet i tjänstehandeln. 

 

Därtill kommer produktivitetens centrala roll. Debatten i kongressen är då som nu fylld av vänster- och högerpopulism, vars företrädare på 1980-talet alltså använde formuleringar som att USA hotades av ”ett ekonomiskt Pearl Harbour”. 

 

Just nu är det realistiskt att vara pessimist vad gäller USA:s handelspolitik men för den eftertänksamme finns all anledning att dra lärdomar från den gamla debatten om hotet från Japan.

UPDATES FROM MEMBERS

Introducing Alleima, new member of SACC-USA!

 

We welcome Alleima as a new member of SACC USA. 


With a history dating back to 1862, formerly Sandvik Materials Technology, Alleima advanced industries and applications through materials technology. 


Recently, Alleima celebrated its one-year anniversary as a stand-alone company listed on Nasdaq Stockholm. Today, Alleima is a global manufacturer of high value-added products in advanced stainless steels and special alloys, as well as products for industrial heating. 


With headquarters in Sandviken, Sweden, and revenues of SEK 18.4 billion in 2022, Alleima has approximately 6,000 employees, and customers in more than 90 countries.SACC-USA interviewed Mikael Blazquez, Head of Strategy and Mergers & Acquisitions at Alleima. Read it here!

Internet VikingsInternet Vikings announce the latest successful launch of a leading iGaming technology provider Bragg Gaming Group in Pennsylvania. Internet Vikings is delivering a specialized hosting solution to accommodate Bragg's expansion across the U.S. These solutions form part of their core offerings and support business growth and industry development. 

This is another testimony to Internet Vikings’ enhancing the online gaming and sports betting sector in the United States.


Want to know more about Internet Vikings’ role in the iGaming and sports betting industry?


Discover more here: Website & LinkedIn

SOME OF OUR UPCOMING EVENTS

SACC Event Calendar

TALENT MOBILITY

____________________________________

What are the interns reading?

In this month's edition of E-Currents, we continue to present to you a section featuring book recommendations by SACC-USA trainees! As you read through this section, take a moment to appreciate timeless classics or immerse yourself in the joy of exploring new literary treasures.

It came to me on a whim by Maria Bouroncle (2018)


This magnificently written novel delves into the horrors of mental illness. It is a story told with truth and compassion, taking the reader on a one-of-a-kind historical and psychological journey. The tragic family drama is retold by Ingeborg Andersson's grand-niece, Maria Bouroncle. A compelling and horrifying tale that will captivate true-crime fans as Bouroncle's extensive research and tireless investigation gradually illuminate her family's tightly guarded secret. 

Surrounded by Geniuses by Alan Gregerman (2010) 

 

In Surrounded by Geniuses, Alan Gregerman introduces a revolutionary guide to personal, professional, and organizational success based on two simple ideas: First, genius is hidden in all of us. And second, we are surrounded by a world filled with genius that can be used to transform any team, company, or organization to deliver compelling customer value. This book encourages readers to tap into their creative potential and embrace a more innovative mindset! 

Klara and the sun by Kazuo Ishiguro (2021) 


Klara and the Sun is a masterpiece about life, love and mortality by Kazuo Ishiguro, winner of the Nobel prize in literature. The author has created a novel set in a future world where artificial intelligence has advanced to the point of creating highly lifelike humanoid robots. The story follows Klara, an ‘Artificial Friend', who observes and learns about human emotions and relationships, trying to make sense of humanity

The Goldfinch by Donna Tart (2013) 


"The Goldfinch" is a Pulitzer Prize-winning novel that follows the life of Theo Decker. The story begins with a terrorist attack at the Metropolitan Museum of Art, during which Theo's mother dies. In the chaos, Theo steals a small painting, "The Goldfinch," which becomes a symbol of his loss and connection to his past. Donna Tart has crafted a smartly written literary novel that connects with the heart as well as the mind.  

What are the interns writing?

Green Transition Summit Summary

The Green Transition Summit 2023, hosted by the Green Transition Initiative (GTI), featured inspiring speakers, insightful panels, and a message of hope. The event stressed the importance of transatlantic cooperation in addressing climate challenges and encouraged attendees to maintain optimism and take action

Read the full summary here

AZBVH Trade Delegation

.."The local knowledge, extensive networks, and key contacts provided by SACC proved pivotal in our engagements with executive-level professionals from each region we visited." 


Read the full article here

Q & A - ECAPS

"Traditional rocket fuels, especially hydrazine, are not only environmentally harmful but also pose significant handling challenges due to their toxicity. In stark contrast, ECAPS's rocket fuel, LMP-103S, is non-toxic, marking a revolutionary step forward. Based on Ammonium DiNitramide (ADN), LMP-103S not only delivers superior performance per volume compared to hydrazine but also stands as a testament to ECAPS's commitment to sustainability and safety in space exploration..."


Read the full article here

Learn Swedish now

Learn Swedish now offers virtual Swedish lessons that fit your schedule. Small group classes, private lessons, and more. Sign up for a free trial lesson today!


Reserve your spot

Thank you for reading our December Newsletter!

Facebook  Instagram  Linkedin  


You can find our previous newsletters here