”Tietäkää: Herra tekee omilleen ihmeellisiä tekoja. Hän kuulee minua, kun huudan häntä avuksi... Rauhassa menen levolle ja nukahdan. Sinä, Herra, sinä yksin olet minun suojani, minä saan elää turvassa.” (Ps. 4: 4, 9)

”Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju”, sanoo Herra.
(Jes. 54:10)

Missä ikinä oletkin, tuokoon Jumalan sana sinulle rauhaa ja turvaa. Harras toiveeni myös on, että sinä ja minä voimme omalta osaltamme olla jakamassa tuota rauhaa muillekin tässä haastavassa tilanteessa.
 
Me kaikki olemme enemmän tai vähemmän suljettuja neljän seinän sisään, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö Kristuksen valo meissä voisi saavuttaa lähimmäistä. Jeesus on itse läsnä jokaisessa puhelinkeskustelussa, jonka käymme. Hän on läsnä jokaisessa sähköpostissa tai sosiaalisen median viestissä, jonka lähetämme. Hän on läsnä jokaisessa julkaisemassamme kuvassa. Meille annetaan joka päivä useita mahdollisuuksia joko kirkastaa häntä tai olla kirkastamatta.
Nyt on aika julistaa Jumalan valtakuntaa sanoin ja teoin. Saat siihen rauhan ja tarvitsemasi rohkeuden rukouksen kautta. 
Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” (Fil. 4:5-7)

Kun rukoilet, ylistä Jumalaa hänen kaikkivoipaisuudestaan, hänen uskollisuudestaan, hänen rakkaudestaan, joka on meille näytetty Jeesuksessa. Kiitä siitä, että Jeesuksessa meille annetaan rauha ja lepo. (Matt. 11:29; Joh. 14:19). Kiitä kärsivällisyydestä, kestävyydestä, rohkeudesta, rakkaudesta ja voimasta, jonka hän itse meille antaa.

Kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesukssa kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa. Vähän aikaa kärsittyänne hän itse varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Hänen on valta ianakaikkisesti. Aamen .” (1. Piet. 5:10-11).

Lämpimin ja siunaavin ajatuksin,
Pastor Mia