Kevät on toivoa täynnä!
Kevät on todellakin toivoa täynnä. Suuri osa paikalla olevista seurakuntalaisista on saanut molemmat rokotteet ja toivomme, että tervettä järkeä ja varovaisuutta noudattaen voimme pikkuhiljaa palata kirkkokahvien ja muiden kaivattujen tilaisuuksien pitoon.

Toivoa antaa myös ahkeran ja osaavan Ettasen pariskunnan palautuminen keskuuteemme. Sami alkaa jo kevään ja kesän aikana kantamaan täällä osan pastorin vastuista ja odottelemme parhaillaan tarvittavia lupia synodimme piispalta. Askel kerrallaan kohti parempia aikoja.

Helmikuun viimeisenä päivänä pidimme viimeisen valtuuston kokouksen Pietarisen Pertin johdolla. Valtuustotyöskentely viimeisen kolme vuoden ajan Pertin alaisuudessa on ollut tehokasta ja tuloksellista. Pertti on oivallisesti huolehtinut seurakunnan sääntöjen noudattamisesta ja pitänyt kokouksissa helposti rönsyilemään lähtevän keskustelun kurissa. Valtuuston henki on ollut hyvä. Tilaa on ollut eriäville mielipiteille, eikä jäsenten keskinäinen arvostus ole kärsinyt kiivaistakaan keskusteluista. Lämmin kiitos Pertille ahkeruudesta ja ammattitaitoisesta puheenjohtajakaudesta koko seurakunnan ja aivan erityiseti itseni sekä valtuustomme jäsenten puolesta!