Miksi seurakunta on olemassa? Mika on seurakunnan perustehtävä? Miksi seurakunnassa pitää keskittyä perustehtävän toteuttamiseen? Mitä tapahtuu, jos seurakunta ei toteuta sille annettua perustehtävää? Millainen haaste seurakunnan johdolle on huolehtia perustehtävätasolla pysymisestä?
Yritysmaailmassa perus tehtävä-sanaa vastaavat liikeidea, Corporate Mission tai Business Mission. Termeillä pyritään valottamaan liiketoiminnan kokonaisuutta ja toiminnan tarkoitusta sekä Henkilöstölle että toiminta ympäristölle. Liikemaailmassa pidetään tärkeänä, että liikeidea tai missio on yksinkertaisesti määriteltävissä ja helposti kommunikoitavissa.

Paavali kirjoittaa (Room. 14:17—18), että seurakunnan tehtävä on edustaa Jumalan tahdon mukaista kristillisyyttä, joka on vanhurskautta, iloa ja rauhaa, jotka Pyha Henki antaa. Perustehtäväänsä keskittyvä seurakunta palvelee Kristusta siten, että sen toiminta miellyttää Jumalaa ja seurakuntalaiset ansaitsevat ihmistenkin arvonannon. Seurakunnan olemassaolon oikeutusta ja tarkoitusta eli perustehtävää voi perustella myös Jeesuksen antamalla lähetyskäskyllä (Matt. 28:19—20), hänen jäähyväisrukouksellaan (Joh. 17:20—23) sekä Paavalin kirjeillä seurakunnille (Ap.t.6:3—7).

Niistä nähdään, että seurakunnan perustehtävä koostuu kolmesta tehtäväalueesta:
- julistuksesta, kerygma (Matt. 28:19—20)
- Yhteydesta, Koinonia (Joh. 14—15:7)
- palvelusta, diakonia (Ap.t. 6: 1—7, 1. Tim. 3: 8—1 3).

Julistus tarkoittaa tässä yhteydessä evankelioivaa ja opetuksellista viestintää. Yhteys tarkoittaa puolestaan Kristuksen mielenmukaista yksimielisyyttä ja yhteyttä ja sen vaalimista ja palvelu toisten ihmisten auttamista heidän tarpeissaan. Paavali osoittaa, että yhteys perustuu lähinnä kolmeen kristittyjä yhdistävään tekijään: syntisyyteemme (Room. 3:23), Jumalan rakkauteen syntistä ihmistä kohtaan (Room. 5:8) ja Jumalan pelastavaan armoon (Tiit. 2:11)

Toisin kuin joidenkin muiden yhteisöjen missiot, seurakunnan
perustehtävän tulee pysyä aina samana, silla ihminen on perus
olemukseltaan sama siitä huolimatta, että jokainen aikakausi ja
erilaiset kulttuurit nostavat ihmisistä esiin erilaisia ominaisuuksia, arvostuksia ja käyttäytymistapoja.

Lähteet: E. Olavi Salminen —Teuvo Toivanen
PALVELEVA JOHTAJUUS - MITEN JOHDAN ITSEANI JA MUITA