Е-вести/E-news
Распоред Богослужења зa наредну недељу:

Субота, 19. јануар - Богојављење - Литургија у 9 ч
Вечерње - 18 ч
Недеља, 20. јануар - Јовандан - Литургија у 9 ујутру (Благосиљање славских колача након Литургије)
Субота, 26. јануар - Вечерње - 18 ч
Литургија недељом је у редовно време у 9 ујутру.


Schedule of Services for the next week:

Saturday, January 19th - Epiphany - Liturgy at 9 am
Vespers - 6 pm
Sunday, January 20th - St. John the Baptist - Liturgy at 9 am (Blessing of slava kolach after the Liturgy)
Saturday, January 26th - Vespers - 6 pm
Every Sunday Liturgy is served at 9 am.
***Сутра***
Тамо Далеко: 1918-2018
Изложба о Великом Рату
Субота, 19. јануар у 18:30 ч
Позивамо све парохијане и пријатеље на отварање путујуће панел изложбе о Великом Рату, ''Тамо Далеко: 1918-2018''. Изложба је на српском језику, а за посетиоце који не разумеју српски језик, постоје преводи на линковима који се могу прочитати преко телефона и преко кода који се налази на панелима. Поред 12 панела, изложбу прати неколико књига, чија се тематика базира на догађајима из Првог светског рата.
***Tomorrow***
There, Far Away: 1918-2018
The Great War Exhibition
Saturday, January 19th at 6:30 pm
Dear parishioners and friends,
We invite you to the opening of the Great War traveling panel exhibition, "There, Far Away: 1918-2018". The exhibition is in Serbian, and for visitors who do not understand the Serbian language, there are translations on the links that can be read over the phone and via the code on the panels.
In addition to the 12 panels, the exhibition is accompanied by several books, with the theme based on the events of the First World War.
Песмице за Савиндан 2019.
Подсетник за родитеље:

  1. Уколико нисте до сада то учинили, рок за одабир песмице је недеља, 20. јануар, 2019. (Погледајте упутства испод);
  2. Генерална проба за прославу Савиндана је субота, 26. јануар, 2019., од 16 до 18 ч;
  3. Прослава Савиндана је у недељу, 27. јануара, 2019., од 9 ујутру када почиње Св. Литургија, а приредба у подне. Програм траје око сат времена. Ручак почиње у 11 ујутру, одмах након Литургије. Сва деца која рецитују у програму треба да буду близу позорнице око 11:45. Деца која такође играју на прослави ће бити посебно обавештена где и када треба да се појаве. Очекујемо да сва деца која учествују у програму такође узму учешћа на Светој Литургији и ломљењу Славског колача у част Св. Саве.
Драги парохијани,

Уколико желите, сада можете да изаберете песмицу коју би ваше дете да рецитује на прослави Савиндана у  недељу, 27. јануара, 2019. , са почетком у  12 ч , у Храму Светог Саве у Кембриџу. Сва деца су добродошла да учествују.
Рок за одабир песама је  недеља, 20. јануар, 2019.

Молимо вас, погледајте приложену листу песама: https://docs.google.com/document/d/1VZxWPa-149TxwJvS2z4CeI0PkmYPpGkw5UIkO4b1d_k/edit#

Када изаберете песмицу, молимо вас, упишите име и презиме и годиште вашег детета поред песмице коју сте одабрали помоћу следећег линка: https://www.signupgenius.com/go/20f044aafaa2ea6f58-savindan

НАПОМЕНА: Имајте на уму да се редослед песама не подудара са стварним редоследом извођења током прославе Савиндана.

Молим вас да пријавите ваше дете на време, да бисте били сигурни да ће да рецитује песмицу по вашем избору.

За сва питања у вези са пријавном листом или ако ваше дете жели да рецитује песму која није на овој листи, молимо вас да контактирате Сашу Лекића на  a.s.lekic@gmail.com .

Саша Лекић
Poems for the 2019 St. Sava Celebration
Reminder for parents:

  1. If you have not done it already, the deadline for choosing the poem is Sunday, January 20th, 2019. (See the instructions below);
  2. The general rehearsal for the celebration of St. Sava is on Saturday, January 26th, 2019, from 4 pm to 6 pm;
  3. On Sunday, January 27th, 2019, the celebration of St. Sava begins with Liturgy at 9 am, followed by a ceremony at noon. The program lasts for about an hour. Lunch starts at 11 am, right after the Liturgy. All the children who are reciting in the program should be close to the stage around 11:45. Children who also dance at a celebration will be specifically informed where and when they should appear. We expect all the children participating in the program to take part in the Holy Liturgy and cutting the slava bread in honor of St. Sava.
Dear Parishioners, 

If you so desire, now you can choose a poem for your child to recite during the celebration of St. Sava Day (Savindan), which will take place in our St. Sava Cathedral on  Sunday, January 27, 2019 , starting at  12 pm . All children are welcome to participate.  The deadline for choosing the poem is  Sunday, January 20th, 2019 .


To sign up, go to the link below and choose the poem you are interested in. Put your child's name and age next to the poem you choose.


NOTE: Please be aware that the order of the poems does not correspond to the actual performance order during the Savindan celebration.  

In order to ensure that your child recites the poem you want, please sign up in a timely manner - the signup sheet is on a first come, first served basis. 

For any questions regarding the signup sheet or if your child would like to recite a poem not on this list, please contact Sasha Lekic at  a.s.lekic@gmail.com . 

Sasha Lekic
English below
Дечији филм "Злогоње" на Фестивалу дечијег филма у Белмонту
Недеља, 20. јануар, 2019.
15:15 - 16:45
Regent Theater
7 Medford Street
Arlington, MA
За бесплатне карте можете да се обратите Марији Јанковић на mvjankovich@yahoo.com .
"Злогоње" је прича о Јовану, дечаку од десет година, који је рођен са парцијалном церебралном парализом. Цео његов живот је условљен тим стањем и мисли да га сви остали виде кроз њега. Кроз своју машту, Јован бежи у свет фантазија у којима, неспутан својим физичким недостатком, је слободан да уради и буде ко год пожели. Изненада, у његово одељење стиже нова ученица Милица. Милица мало по мало пробија зид који је Јован изградио око себе, да би се сачувао од емотивног повређивања и позива га у авантуру ослобађања њеног оца од његове нове жене, Миличине маћехе, за коју верује да је вештица и да га је зачарала. Јован, због новооткривеног узбуђења и радости коју осећа због сазнања шта то значи имати правог друга, прихвата, али убрзо сазнаје да препреке које се јављају у реалним авантурама није тако лако прескочити као у онима у његовој глави. А за њега, највећа од свих је он сам. Јован долази до кључног тренутка, када мора да прихвати себе таквог какав је и баци се у ту највећу авантуру од свих - живот. Када то учини, пред њим се отвара цео један нови свет, у коме ће, заједно са Милицом, окрити истинску природу вештице и на потпуно неочекиван, али и зрео начин савладати њену претњу. И постати прави херој.
"Злогоње" трејлер - погледајте овде
"The Witch Hunters"
Belmont World Film’s 16th Annual Family Film Festival
 Serbian movie with subtitles
Sunday, January 20th, 2019
3:15 pm - 4:45 pm
Regent Theater
7 Medford Street
Arlington, MA
For free tickets please contact Marija Jankovic at mvjankovich@yahoo.com.
"The Witch Hunters" is a story about Jovan, a ten-year-old boy who was born with partial cerebral palsy. All his life is conditioned by this state and he thinks everyone else sees him through it. Through his imagination, Jovan flees into a fantasy world in which, unhindered by his physical defect, he is free to do and be anyone who wants to be. Suddenly, a new student Milica arrives at his class. Milica is, little by little, penetrating the wall that Jovan had built around him to save himself from being emotionally hurt and inviting him into the adventure of releasing her father from his new wife, Milica's stepmother, whom she believes is a witch and that she is enchanted. Jovan, because of the newly discovered excitement and the joy he feels for knowing what it means to have the true friend, accepts, but soon learns that the obstacles that occur in realistic adventures are not as easily skipped as in those in his head. And for him, the greatest obstacle of all is he himself. Jovan comes to a crucial moment, when he has to accept himself as he is and throw himself into this greatest adventure of all - life. When this is done, a whole new world opens in front of him, in which, together with Milica, he will conceal the true nature of the witch and, in a completely unexpected, but also mature way, overcome her threat. And become a real hero.
"The Witch Hunters" trailer - watch here
Освећење ваших домова/водице
Од понедељка, 21.јануара, 2019., отац Александар ће почети посете парохијанима за освећење ваших домова. Можете му се јавити на 781-771-2030 или електронском поштом на  fatheraco@stsavaboston.org  да закажете термин.
House blessing
Fr. Aleksandar will start house blessing on Monday, January 21st, 2019. You can reach him by phone at
781-771-2030 or by email at fatheraco@stsavaboston.org  to schedule the visit.
Годишњи парастос за Славка Стојанов
Породица пок. Славка Стојанов позива све парохијане на годишњи парастос који ћемо служити у нашем храму у суботу, 26. јануара 2019. у подне.
Memorial Service for
 Slavko Stojanov
Family of Slavko Stojanov invites you to join them in prayer for One year Memorial Service for Slavko Stojanov on Saturday, January 26th, 2019 at noon.
Срдачно вас позивамо
на прославу славе
Светог Саве
Домаћини славе:
Породица Катанзано
Недеља, 27. јануар,2019. године
Литургија са почетком у 9 сати
Свечани ручак у 11 сати
Програм у 12 сати
We cordially invite you
to the celebration of our
Patron Saint Day, Saint Sava
Hosted by family Catanzano
Date: Sunday, October 27th, 2019
Liturgy: 9:00 am
Festive Luncheon: 11:00 am
Program: 12:00 pm
Годишња скупштина
Наша парохија планира Годишњу скупштину за 3. фебруар, 2019. у 11:30 пре подне . Позивамо све старатеље да узму активног учешћа на Скупштини. Уколико желите да предложите некога за црквени одбор, јавите се оцу Александру или Крису Техлириан.  
Annual Assembly
St. Sava Boston Parish will hold its Annual Assembly on Sunday, February 3rd, 2019, at 11:30 am .  We are inviting you to join us and take an active part in this important meeting.
If you would like to nominate someone for Church board, please notify Fr. Aleksandar or Chris Tehlirian.
Недеља 34. по Духовима

А кад чу Исус да је Јован предан, отиде у Галилеју. И оставивши Назарет дође и намести се у Капернауму приморском на међи Завулоновој и Нефталимовој. Да се збуде шта је рекао Исаија пророк говорећи: Земља Завулонова и земља Нефталимова, на путу к мору с оне стране Јордана, Галилеја незнабожачка. Људи који седе у тами, видеше видело велико, и онима што седе на страни и у сену смртном, засветли видело. Отада поче Исус учити и говорити: Покајте се, јер се приближи царство небеско.
34th Sunday after Pentecost

Now when Jesus heard that John had been put in prison, He departed to Galilee. And leaving Nazareth, He came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the regions of Zebulun and Naphtali, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying: “The land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles: The people who sat in darkness have seen a great light, and upon those who sat in the region and shadow of death Light has dawned.” From that time Jesus began to preach and to say, “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.”
617-674-4035
  Fr. Aleksandar Vlajkovic -  fatheraco@stsavaboston.org
Christopher Tehlirian -  president@stsavaboston.org
Stanislava Ristanovic -  parishoffice@stsavaboston.org