Е-вести/E-news
Распоред Богослужења зa наредну недељу:

Субота, 2. март - Задушнице - Света Литургија и Парастос - 9 ч
Вечерње - 17 ч
Субота, 9. март - Вечерње - 18 ч
Литургија недељом је у редовно време у 9 ујутру.

Schedule of Services for the next week:

Saturday, March 2nd - Memorial Saturday - Liturgy and Memorial Service - 9 am
Vespers - 5 pm
Saturday, March 9th - Vespers - 6 pm
Every Sunday Liturgy is served at 9 am.
*Tomorrow*
*Seniors and students - $15
Children under 12 - Admission free
*Сутра*
*Пензионери и студенти - $15
За децу млађу од 12 г. - улаз бесплатан
St. Petka
Circle of Sisters
Annual Meeting
March 10th, 2019
The St. Petka Circle of Serbian Sisters will hold its annual meeting on March 10th, 2019 at 11:30 AM . Please complete the stewardship form (download here or by visiting their web page ) and send to Vera Vlajkovic at  vvlajkovic@comcast.net . We will also have stewardship forms at the meeting. In reviewing our stewardship list, there are currently only 16 sisters that completed the form. There are many more sisters that participate regularly in supporting our events and we encourage you to complete the form to be recognized as a steward of Kolo. 
 
If you are not part of Kolo and interested in joining, talk with a Kolo or Kolo Board member and join us at our annual meeting.
 
The meeting agenda and budget will be sent to your email in the coming weeks before the meeting. Be sure to check your email.
 
Looking forward to seeing you at the meeting.
Коло српских сестара
Света Петка
Годишња скупштина
10. март, 2019.
Коло српских сестара Света Петка одржаће свој годишњи састанак 10. марта 2019. године у 11:30 ч . Молимо вас да попуните старатељски образац (можете га преузети овде или са њихове веб странице ) и пошаљите Вери Влајковић на   vvlajkovic@comcast.net . Старатељске обрасце ћемо имати доступне и на састанку. Тренутно имамо само 16 сестара које су попуниле поменути образац. Много више сестара су редовно укључене у организацију наших догађа, и молимо вас да попуните образац да бисте биле признате као старатељке Кола.

Ако нисте део Кола а заинтересоване сте да нам се придружите, разговарајте с чланом одбора Кола или нам се придружите на нашем годишњем састанку.

Дневни ред састанка и буџет ће бити послати електронском поштом у наредних пар недеља, пре састанка. Обавезно проверите е-пошту.

Радујемо се скором виђењу!
St. Sava Cathedral Stewardship
Dear parishioners,

We would like to remind you that our church receives support, financial and otherwise, only from its members. The church is supported through our voluntary contributions of time, talent and treasure. The Stewardship Form is not legally binding in any way, rather it is a pledge of good faith to contribute in any way you can and feel comfortable, and it is absolutely crucial for well-organized functioning of our community, and we kindly ask you to please take some time to fill out one.

The purpose of the Stewardship Form is multi-fold:
  1. Collect basic information (i.e. phone number, mailing address, and email address) from community members.
  2. Identify specific skills, talents, and knowledge that community members possess.
  3. Allow community members to pledge their time and effort (important in organizing events).
  4. Allow members to pledge their financial support (important in planning the yearly budget).

For your convenience, there are three easy ways to fill out the Stewarship form :
1. Online  here ;
2. You can download it in PDF  here and email it to parishoffice@stsavaboston.org or mail it to church address;
3. You can get already printed form in church, by the candles.

Also, you can make your payments online   here  or by mailing a check to church address.

For privacy reasons, the information from the forms will only be accessible to the Church Board Executive Officers, and the Parish administrator. We treat this information with as much discretion as we do the information we receive on the paper forms.

NOTE: 𝐖𝐡𝐢𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐞𝐭𝐚𝐫𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐠𝐫𝐞𝐚𝐭𝐥𝐲 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐚𝐭𝐞𝐝, 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮'𝐝 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐞 𝐭𝐢𝐦𝐞, 𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐰𝐫𝐢𝐭𝐞 "𝟎" 𝐨𝐫 "𝐕𝐨𝐥𝐮𝐧𝐭𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠" 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧. "
Старатељски образац
Драги парохијани,

Желимо да вас подсетимо да наша црква добија сваки облик подршке, финансијски и слично, само од својих чланова. Да би наша заједница наставила да напредује, потребна нам је ваша помоћ, било кроз волонтирање или новчано. Старатељски образац није ни на који начин правно обавезујући, већ је зајам добре воље да можете да доприносите на било који начин који је погодан за вас, а то је апсолутно пресудно за добру организацију и функционисање наше заједнице, и молимо вас да одвојите мало времена да попуните један.

Сврха старатељског обрасца је вишеструка:
  1. Прикупљање основних информација (тј. бројева телефона, поштанске адресе и емаил адресе) од чланова заједнице.
  2. Идентификујте специфичне вештине, таленте и знање које поседују чланови заједнице.
  3. Дозвољава члановима заједнице да обавежу своје време и труд (важно за организовање догађаја).
  4. Омогућије члановима да дају своју финансијску подршку (важно за планирање годишњег буџета).

Постоје три начина на који можете попунити Старатељски завет :
1. Онлајн преко линка  овде ;
2. Можете да попуните формулар за Старатељски завет који можете преузети у ПДФ-у  овде ,  и да га пошаљете електронском поштом на  parishoffice@stsavaboston.org  или поштом на црквену адресу;
3. Преузмите већ одштампан формулар у цркви (поред свећа).
 
Уплате можете вршити преко наше веб странице   овде , или слањем чека на црквену адресу.

С циљем заштите података, информације које нам дате ће бити доступне само одређеним члановима Црквеног одбора и парохијском администратору. На исти начин чувамо податке и са електронског и папирног облика старатељског завета.

НАПОМЕНА: Веома смо захвални за ваше новчане прилоге, али ако само желите да донирате ваше време, молимо вас да у делу за донације напишете "0" или "волонтирање".
Недеља месопусна

А кад дође Син човечији у слави својој и сви свети анђели с Њиме, онда ће сести на престолу славе своје. И сабраће се пред Њим сви народи, и разлучиће их између себе као пастир што разлучује овце од јараца. И поставиће овце с десне стране себи, а јарце с леве. Тада ће рећи цар онима што Му стоје с десне стране: ходите благословени Оца мог; примите царство које вам је приправљено од постања света. Јер огладнех, и дасте ми да једем; ожеднех, и напојисте ме; гост бејах, и примисте ме; Го бејах, и оденусте ме; болестан бејах, и обиђосте ме; у тамници бејах, и дођосте к мени. Тада ће Му одговорити праведници говорећи: Господе! Кад Те видесмо гладна, и нахранисмо? Или жедна, и напојисмо? Кад ли Те видесмо госта, и примисмо? Или гола, и оденусмо? Кад ли Те видесмо болесна или у тамници, и дођосмо к Теби? И одговарајући цар рећи ће им: Заиста вам кажем: кад учинисте једном од ове моје најмање браће, мени учинисте. Тада ће рећи и онима што Му стоје с леве стране: Идите од мене проклети у огањ вечни приправљен ђаволу и анђелима његовим. Јер огладнех, и не дадосте ми да једем; ожеднех, и не напојисте ме; Гост бејах, и не примисте ме; го бејах, и не оденусте ме; болестан и у тамници бејах, и не обиђосте ме. Тада ће Му одговорити и они говорећи: Господе! Кад Те видесмо гладна или жедна, или госта или гола, или болесна или у тамници, и не послужисмо Те? Тада ће им одговорити говорећи: Заиста вам кажем: кад не учинисте једном од ове моје мале браће, ни мени не учинисте. И ови ће отићи у муку вечну, а праведници у живот вечни.
Meatfare Sunday

When the Son of Man comes in His glory, and all the holy angels with Him, then He will sit on the throne of His glory. All the nations will be gathered before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. And He will set the sheep on His right hand, but the goats on the left. Then the King will say to those on His right hand, ‘Come, you blessed of My Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world: for I was hungry and you gave Me food; I was thirsty and you gave Me drink; I was a stranger and you took Me in; I was naked and you clothed Me; I was sick and you visited Me; I was in prison and you came to Me.’ Then the righteous will answer Him, saying, ‘Lord, when did we see You hungry and feed You, or thirsty and give You drink? When did we see You a stranger and take You in, or naked and clothe You? Or when did we see You sick, or in prison, and come to You?’ And the King will answer and say to them, ‘Assuredly, I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these My brethren, you did it to Me.’ Then He will also say to those on the left hand, ‘Depart from Me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels: for I was hungry and you gave Me no food; I was thirsty and you gave Me no drink; I was a stranger and you did not take Me in, naked and you did not clothe Me, sick and in prison and you did not visit Me.’ Then they also will answer Him, saying, ‘Lord, when did we see You hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison, and did not minister to You?’ Then He will answer them, saying, ‘Assuredly, I say to you, inasmuch as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to Me.’ And these will go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life.”
617-674-4035
  Fr. Aleksandar Vlajkovic -  fatheraco@stsavaboston.org
Christopher Tehlirian -  president@stsavaboston.org
Stanislava Ristanovic -  parishoffice@stsavaboston.org