Е-вести/E-news
Распоред Богослужења зa наредну недељу:

Субота, 26. јануар - Вечерње - 18 ч
Недеља, 27. јануар - Свети Сава - Литургија у 9 ујутру
Субота, 2. фебруар - Вечерње - 18 ч
Литургија недељом је у редовно време у 9 ујутру.


Schedule of Services for the next week:

Saturday, January 26th - Vespers - 6 pm
Sunday, January 27th - St. Sava - Liturgy at 9 am
Saturday, February 2nd - Vespers - 6 pm
Every Sunday Liturgy is served at 9 am.
Годишњи парастос за Славка Стојанов
Породица пок. Славка Стојанов позива све парохијане на годишњи парастос који ћемо служити у нашем храму у суботу, 26. јануара 2019. у подне.
Memorial Service for
 Slavko Stojanov
Family of Slavko Stojanov invites you to join them in prayer for One year Memorial Service for Slavko Stojanov on Saturday, January 26th, 2019 at noon.
Срдачно вас позивамо
на прославу славе
Светог Саве
Домаћини славе:
Породица Катанзано
Недеља, 27. јануар,2019. године
Литургија са почетком у 9 сати
Свечани ручак у 11 сати
Програм у 12 сати
We cordially invite you
to the celebration of our
Patron Saint Day, Saint Sava
Hosted by family Catanzano
Date: Sunday, October 27th, 2019
Liturgy: 9:00 am
Festive Luncheon: 11:00 am
Program: 12:00 pm
Годишња скупштина
Наша парохија планира Годишњу скупштину за 3. фебруар, 2019. у 11:30 пре подне . Позивамо све старатеље да узму активног учешћа на Скупштини. Уколико желите да предложите некога за црквени одбор, јавите се оцу Александру или Крису Техлириан.  
Annual Assembly
St. Sava Boston Parish will hold its Annual Assembly on Sunday, February 3rd, 2019, at 11:30 am .  We are inviting you to join us and take an active part in this important meeting.
If you would like to nominate someone for Church board, please notify Fr. Aleksandar or Chris Tehlirian.
Недеља 35. по Духовима
О слепом

А кад се приближи к Јерихону, један слепац сеђаше крај пута просећи. А кад чу народ где пролази запита: Шта је то? И казаше му да Исус Назарећанин пролази. И повика говорећи: Исусе, сине Давидов! Помилуј ме. И прећаху му они што иђаху напред да ућути; а он још више викаше: Сине Давидов! Помилуј ме. И Исус стаде и заповеди да Му га доведу; а кад Му се приближи, запита га Говорећи: Шта хоћеш да ти учиним? А он рече: Господе! Да прогледам. А Исус рече: Прогледај; вера твоја поможе ти. И одмах прогледа, и пође за Њим хвалећи Бога. И сви људи који видеше хваљаху Бога.
35th Sunday after Pentecost
Blind man

As he drew near to Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging.   And hearing a crowd going by, he inquired what this meant.   They told him, “Jesus of Nazareth is passing by.”   And he cried out, “Jesus, Son of David, have mercy on me!”   And those who were in front rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, “Son of David, have mercy on me!”   And Jesus stopped and commanded him to be brought to him. And when he came near, he asked him,   “What do you want me to do for you?” He said, “Lord, let me recover my sight.”   And Jesus said to him, “Recover your sight; your faith has made you well.”   And immediately he recovered his sight and followed him, glorifying God. And all the people, when they saw it, gave praise to God.
617-674-4035
  Fr. Aleksandar Vlajkovic -  fatheraco@stsavaboston.org
Christopher Tehlirian -  president@stsavaboston.org
Stanislava Ristanovic -  parishoffice@stsavaboston.org