nieuwsbrief #4 - APRIL 2017                                        inhoud
 • Te hoge concentraties N en P in landbouwwater: NuReDrain zoekt oplossingen
 • Vijfde Call Interreg Noord-West Europa biedt opportuniteiten voor bedrijven
 • Export Vlaamse watertechnologie: trends en uitdagingen
 • 'Vlakwa on tour': Vlaamse knowhow in de kijker op Wereldwaterdag
 • VLAREM kan soelaas bieden bij te hoge concentraties bij afvalwaterhergebruik
 • Presenteer je nieuwe cleantech-idee bij ClimateLaunchpad
   
AGENDA 
 • 17 april - Springschool Capillairen - Eurometropool Kortrijk-Doornik-Rijsel
 • 20 april - Studieavond Waterbehandeling in de zorgsector
 • 20 april - Smart @ Sea
 • 4 mei  -  Energie- en Klimaatdag voor lokale besturen
 • 11 mei - Watertrends Conference: The Digital Future of Water
 • 16 mei - B-IWA Nocturnal 2017

Meer info op onze kalender 


save
 
Ondanks preventieve maatregelen en een streng beleid stelt men in regio's met intensieve landbouw nog steeds te hoge concentraties van stikstof (N) en fosfor (P) vast in het oppervlaktewater. De toepassing van filtertechnologie op landbouwkundige waterstromen (o.a. op spui en drainage water) kan soelaas bieden. Dat is het opzet van het Europese NuReDrain (Nutrient Recovery from Drainage water) project. Lees verder.
  

wie

Van 18 april tot 24 mei kan men projectvoorstellen voor de realisatie van innovatieve watergerelateerde projecten indienen bij Interreg North-West Europe. Naast het brede thema innovatie kan voor watergerelateerde projecten ingezet worden op lage koolstofemissie en op efficiëntie van resources. Op een infomoment in Luxemburg ontdekte Vlakwa interessante mogelijkheden voor watergerelateerde projecten. Lees verder.


weuEXPORT VLAAMSE WATERTECHNOLOGIE: TRENDS EN UITDAGINGEN
  
Op 28 maart vond in Brussel de eerste 'Water Market Europe' plaats. Dit nieuwe evenement op de kalender van WssTP biedt een unieke gelegenheid voor uitwisselingen tussen leveranciers van waterinnovaties en de industrie. Tijdens de verschillende sessies ging men dieper in op de verwachte ontwikkelingen op de wereldmarkt, de succesvolle integratie van innovatieve technologie en  hardnekkige struikelblokken voor nutsmaatschappijen en overheden. Lees verder.essenVLAKWA ON TOUR: VLAAMSE KNOWHOW IN DE KIJKER OP WERELD-WATERDAG
 
Vlakwa was naar aanleiding van Wereldwaterdag op meerdere evenementen actief aanwezig. Charlotte Boeckaert was een van de sprekers tijdens de inspiratiedag 'Water in en om de Haven van Antwerpen' , Dirk Halet trok naar Frankrijk om het project rond rationeel waterbeheer bij gemeenten te promoten en Bastiaan Notebaert bezocht het evenement van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling in Gent. Lees meer. 
 

VLAREM KAN SOELAAS BIEDEN VOOR TE HOGE CONCENTRATIES BIJ AFVALWATERHERGEBRUIK

 

Bij recente contacten, onder andere op de Wereldwaterdag, gaf de bedrijfswereld regelmatig aan dat projecten rond afvalwaterhergebruik problemen opleveren met de vergunningsvoorwaarden door een opconcentratie van de parameters. Binnen VLAREM is er nochtans een kader dat soelaas kan bieden. Lees verder.PRESENTEER JE NIEUWE CLEANTECH-IDEE BIJ CLIMATELAUNCHPAD EN PAK MEE DE KLIMAATVERANDERING AAN

 

Europa's grootste innovatieve cleantechcompetitie vindt ook dit jaar weer plaats. VITO verzamelt dit jaar de beste ideeën en organiseert de wedstrijd voor België. De inschrijving voor ClimateLaunchpad 2017 is geopend. Studenten, start-ups, ondernemers, onderzoekers en werknemers die dromen van een eigen zaak worden uitgenodigd om hun cleantech-idee in te dienen. 
Vlaams Kenniscentrum Water
Graaf Karel de Goedelaan 34 * 8500 Kortrijk * Belgium
T +32 (0)56 24 12 61 * F +32 (0)56 24 12 80 * info@vlakwa.be