Vernieuwingen Schakel College

TTO implementatie:
 • Vakken met doeltaal Engels (ckv (123), M&M (1)
Taalvaardigheid centraal (met Engels nadrukkelijk als 2de sterke taal)
 • Implementatie Engelstalige methode Engels (lj1+lj2), aanvullende methode Engels (lj 3),
 • Introductie ERK als streefniveaus
 • Experimenteer met CLIL elementen in lessen bij alle vakken, gestart met bijscholing/coaching CLIL en taal(externe begeleiding)
 • Opstellen integraal taalbeleid
Zelfstandig leren eigenaarschap bij leerlingen
 • Pilot KeuzeWerkTijd ( lj 1 en lj 2)
 • Vervolg traject leerlingbespreking.nl. Per vak geeft docent gericht feedback aan leerling. We gaan meer in gesprek met de leerling i.p.v. over de leerling.
 • Introductie portfolio bij leerlingen
Vakoverstijgend samenwerken
 • TTO-projectweken (lj 1 en lj 2)
ICT vaardigheden op hoog niveau
 • ICT: Google Classroom verder uitbreiden: vanwege COVID-19 is dit versneld geïmplementeerd. Er zijn afspraken gemaakt over de inrichting van Google Classroom en er is getraind op online lesgeven.
 • SOM docent in gebruik nemen.
 Brede ontwikkeling van kennis en vaardigheden
 • Leren leren: introductiedagen studievaardigheden nieuw schooljaar is vanwege COVID-19 veranderd in workshops gericht op het volgen van online lessen.

Leerlingbetrokkenheid
 • De leerlingraden van de basisschool en het college vergaderen op structurele basis over aandachtspunten op school
 • Interact blijft zichzelf op de kaart zetten. Ook tijdens de covid-pandemie gingen diverse acties (waaronder kerst en valentijn) gewoon door.

Time 2 Play
 • Het naschoolse programma van de Basisschool is verder ontwikkeld en wordt intensief bezocht.