Universiteit Antwerpen (UA) is op zoek naar industriële partners met een biologische zuivering met behulp van actief slib.
Met dit project wil UA innovatieve strategieën ontwikkelen om de structuur en de bezinkings-eigenschappen van actief slib te optimaliseren.
Het project is gericht naar bedrijven uit de voedingsindustrie en chemie, maar ook andere sectoren alsook ontwerpers, bouwers en beheerders van waterzuiveringen en milieuadviesburo’s zijn welkom om tot de projectgroep toe te treden.