Friends of Israel Scouts, Inc. - Tzofim 
מחנה צבבה
ההרשמה נפתחת!!
The Cow
מה זה מחנה צבבה?

מחנה צבבה הוא מפעל הקיץ של הנהגת צבר! במהלך מחנה צבבה נפגשים חניכי הנהגת צבר עם אלפי חניכים מישראל ומשבטים אחרים בצפון אמריקה. המחנה מורכב מקבוצות חניכים מסיימי כיתות ה'-יב' מצפון אמריקה שעוברות כל אחת פעילות יחודית. הקיץ אנו מצטרפים למחנה הנהגת הצופים של אזור הצפון ביער עופר שבכרמל. המחנה מיועד לחניכי שבטי הנהגת צבר שנמצאים בישראל במהלך הקיץ. מסיימי כיתות ה-ח דוברי עברית, החיים מחוץ לישראל ואינם בשבטים במהלך השנה מוזמנים להצטרף.

 
מסיימי כיתות ה'-ו'
שלושה ימים - 26,27,28 ליולי  עלות $180
חניכי כיתות ה-ו יקימו 'עיר צופים' משלהם ויתנסו בבנייה, עבודת צוות, עמידה באתגרים והיכרות עם הטבע והיער. החניך מתנסה במהלך המחנה בפעילות מגוונת הן במסגרת אישית והן במסגרת הקבוצתית, השבטית והנהגתית. במהלך המחנה יעברו החניכים פעילות משותפת עם חניכי השבטים של הנהגת צפון עימה אנו עורכים את המחנה. תכני המחנה מגוונים ועשירים וכוללים בנייה מחנאית, אמנות ויצירה, א"ש לילה, פעילויות טבע וגיבוש קבוצתיות ועוד. לכל שכבת גיל מותאמת פעילות שונה המתאימה ליכולות הילדים. 
מסיימי כיתות ז'-ח'
חמישה ימים - 24,25,26,27,28 ליולי  עלות $240

חניכי כיתות ז-ח יצטרפו למחנה שהכינו חניכי השכבה הבוגרת ויעברו פעילות חינוכית בנושא המחנה. החניכים יבנו לעצמם מחנה מסנאדות וחבלים בו הם ילונו בזמן שהותם ביער. הפעילות מתקיימת במסגרת קבוצות מעורבות מאותו הגיל משבטי הנהגת צבר. בנוסף יערכו פעיולויות מיוחדות יחד עם שבטי הנהגת צפון. נתארח אצל השבטים של הנהגת צפון לפעילות הכרות ונארח אצלנו בפעילות חניכים מההשבטים השונים ובה יכירו את שבטי הנהגת צבר.

מסיימי כיתות ט'-יב' שכב"ג
שניים עשר ימים 17-28 ליולי        עלות $820 
המחנה של השכבות הבוגרות מורכב משלושה שלבים:
טיול שכב"ג 17,18,19 ליולי 
השנה נטייל על חניכי השכב"ג במסלולים הכוללים הליכה וטבילה במים. את הטיול ידריכו מרכזי שבטים בוגרים בקבוצות מעורבות בהובלת מורה דרך מקצועי. לאורך המסע נעבור הדרכות המתייחסות לטבע, לאוכלוסיה ולאירועים שהתרחשו באיזור. הארוחות מבושלות עם החניכים עצמם והלינה בשקי שינה במקומות מוסדרים עם שירותים ומקלחות.
סמינר הכנה 20,21 ליולי 
בסמינר נכין את המדיריכים והפעילים של החניכים הצעירים. חברי השכב"ג יקבלו תפקידים למחנה ויעברו סדנאות על הדרכה בתנאי מחנה, שימוש בכלי הצופיות וכן הכשרות של בנייה מחנאית ובטיחות. סמינר ההכנה יתקיים באכסניה. ארוחות בחדר האוכל והלינה בחדרים עם מקלחות.
מחנה ביער עופר 22,23,24,25,26,27,28 ליולי
במהלך שני ימי החלוץ חניכי השכבה הבוגרת יקימו ויכינו יחד את מתחם 
מחנה הקיץ ביער עופר לקראת הגעתם של החניכים הצעירים. במהלך החלוץ יערכו פעילויות משותפות עם השבטים השונים של הנהגת חיפה. לאחר ימי החלוץ מצטרפים החניכים הצעירים למחנה.

ביטחון, ביטוח, רפואה ומזון
המחנה יתקיים בשטח מגודר ובו פיקוח מלא על הנכנסים והיוצאים. אבטחת המחנה תתבצע ע"י קב"ט מוסמך לכך בליווי חברת אבטחה פרטית. לא תתאפשר כניסת מבקרים לשטח המחנה. המחנה מאושר ומפוקח ע"י משרד החינוך, משטרת ישראל, קק"ל ומשרד הבריאות. במחנה הקפדה יתרה על נהלי הבטיחות הנהוגים בתנועת הצופים ומשרד החינוך. צוות המחנה עובר הכשרות בתחום הבטיחות ובמהלך המחנה הנושא מפוקח ע"י אחראי בטיחות. במחנה שוהים 24 שעות ביממה- רופא, חובשים, אחראי מרפאה ואמבולנס. צוות זה ישמש את חניכי המחנה וידאג לבריאותם. כל חניך שיוצא למחנה יבוטח בביטוח במטיילים. ניתן לקבל פרטים בנוגע לפוליסת הביטוח במשרדי הצופים. תפריט המחנה עשיר, מגוון ומזין. יוגשו שלוש ארוחות מלאות ביום.
  גם ההורים מוזמנים!

במהלך 7 ימי המחנה 22-28 ליולי בהם אנו נמצאים ביער עופר, נצטרך את עזרתם של הורים מתנדבים במטבח המחנה. יומיים-שלושה או אפילו כל השבוע יעזרו לנו מאוד!