coronavirus pandemic // די קאָראָ֜נאַ־ווי֜רוס־פּאַנדעמיע // DI KORÓNA-VÍRUS-PANDÉMYE
(useful sentences at the bottom)
-----
containment zone: די אײַ֜נהאַלט־<אײַ֜נצאַם־>זאָ֜נע, ־ס
[DI ÁYNHALT-<ÁYNTSAM->ZÓNE, -S]

cordon off: אָ֜פּקאָרדאָני֜רן; אײַ֜נקאָרדאָני֜רן; שאַפֿן אַ קאָרדאָ֜ן אַרו֜ם
ÓPKORDONÍRN; ÁYNKORDONÍRN; ShAFN A KORDÓN ARÚM]

deploy the National Guard: צעשטע֜לן <פֿונאַ֜נדערשטעלן> די לאַ֜נדוואַך
[TSEShTÉLN <FUNÁNDERShTELN> DI LÁNDVAKh]

false positive: דער פֿאַ֜לשער פּאָזיטי֜װער (טע֜סט־)⁠רעזולטאַ֜ט
[DER FÁLShER POZITÍVER (TÉST-)REZULTÁT]

flatten the curve: אױ֜ספּלאַטשיקן די (אָ֜נשטעק־)קרו֜מע
[ÓYSPLATShIKN DI (ÓNShTEK-)KRÚME]

in isolation: אָ֜פּגעזונדערט; איזאָלי֜רט
[ÓPGEZUNDERT; IZOLÍRT]

lock down: פֿאַרשפּאַ֜רן
[FARShPÁRN]

lockdown: דאָס פֿאַרשפּאַ֜רן; די פֿאַרשפּאַ֜רונג
[DOS FARShPÁRN; DI FARShPÁRUNG]

be in lockdown: זײַן פֿאַרשפּאַ֜רט
[ZAYN FARShPÁRT]

mode of transmission: דער אי֜בערטראָג־מאָ֜דוס, ־ן
[DER ÍBERTROG-MÓDUS, -N]

practice self-isolation: <זיך אַליי֜ן אָ֜פּזונדערן <איזאָלי֜רן
[ZIKh ALÉYN ÓPZUNDERN <IZOLÍRN>]

practice social distancing: האַלטן זיך פֿון דער ווײַטנס; אָ֜פּהאַלטן <דערווײַ֜טערן> זיך פֿון אַ֜נדערע
[HALTN ZIKh FUN DER VAYTNS; ÓPHALTN <DERVÁYTERN> ZIKh FUN ÁNDERE]

stock up on essentials: אָ֜נגרייטן ‹פֿאַרגריי֜טן/זאַפּאַ֜֜סעווע|ן› פֿו֜נעם סאַ֜מע ניי֜טיקסטן
[ÓNGREYTN <FARGRÉYTN/ZAPÁSEVE|N> FÚNEM SÁME NÉYTIKSTN]

transmission of the virus: דאָס אי֜בערטראָגן דעם ווי֜רוס
[DOS ÍBERTROGN DEM VÍRUS]

test kit: דאָס טעסטי֜ר־געצײַ֜ג
[DOS TESTÍR-GETSÁYG]

test negative: האָבן נעגאַטי֜ווע (טע֜סט־)⁠רעזולטאַ֜טן
[HOBN NEGATÍVE (TÉST-)REZULTÁTN]

test positive: האָבן פּאָזיטי֜װע (טע֜סט־)⁠רעזולטאַ֜טן
[HOBN POZITÍVE (TÉST-)REZULTÁTN]

Several states this weekend recommended that people practice social distancing.
ע֜טלעכע שטאַטן זע֜נען דע֜ם סוף־וואָ֜ך אַרוי֜ס מיט אַ רעקאָמענדאַ֜ציע אַז מע זאָל זיך אָ֜פּהאַלטן <דערווײַ֜טערן> איינס פֿו֜נעם אַ֜נדערן.
[ÉTLEKhE ShTATN ZÉNEN DÉM SOF-VÓKh ARÓYS MIT A REKOMENDÁTSYE AZ ME ZOL ZIKh ÓPHALTN <DERVÁYTERN> EYNS FÚNEM ÁNDERN]

“Flattening the curve” refers to the need to slow transmission of the Coronavirus.
„אוי֜ספּלאַטשיקן די קרו֜מע“ הייסט פֿאַרפּאַמע֜לעכן דעם אי֜בערטראָג פֿו֜נעם קאָראָ֜נאַ־ווי֜רוס.
[“ÓYSPLATShIKN DI KRÚME” HEYST FARPAMÉLEKhN DEM ÍBERGANG FÚNEM KORÓNA-VÍRUS]

Anyone who has had contact with someone who tested positive should self-isolate.
װע֜ר סע האָט נאָר געהאַ֜ט קאָנטאַ֜קט מיט ע֜מעצן װאָס האָט געקראָ֜גן אַ פּאָזיטי֜װן טע֜סט־רעזולטאַ֜ט דאַרף זיך אַלײ֜ן איזאָלי֜רן.
[VÉR SE HOT NOR GEHÁT KONTÁKT MIT ÉMETSN VOS HOT GEKRÓGN A POZITÍVN TÉST-REZULTÁT DARF ZIKh ALÉYN IZOLÍRN]

Global efforts at this time are focused concurrently on lessening the spread and impact of this virus.
גלאָבאַ֜לע באַמיִ֜ונגען שטעלן איצט דעם טראָפּ אױפֿן פֿאַרקלענע֜רן דעם פֿאַרשפּרײ֜ט און די װי֜רקונג פֿו֜נעם װי֜רוס.
[GLOBÁLE BAMÍUNGEN ShTELN ITST DEM TROP AFN FARKLÉNERN DEM FARShPRÉYT UN DI VÍRKUNG FÚNEM VÍRUS]
יידיש ליגע