absentee ballot: דער פֿאַרפֿע֜ל־צעטל, ־ען
[DER FARFÉL-TSETL, -EN]

ballot: דער שטי֜מצעטל, ־ען; די שטים, ־ען
[DER ShTÍMTSETL, -EN; DI ShTIM, -EN]

board of elections: דער שטי֜מאַמט
[DER ShTÍMAMT]

campaign (v.): קאַמפּאַ֜ניעװע|ן; קאַנדידי֜רן
[KAMPÁNYEVE|N; KANDIDÍRN]

candidate (m./unsp.): דער קאַנדידאַ֜ט, ־ן
[DER KANDIDÁT, -N]

candidate (f.): די קאַנדידאַ֜טקע, ־ס
[DI KANDIDÁTKE, -S]

certify election results:  באַשטע֜טיקן <אַטעסטי֜רן> די װאַ֜ל־⁠רעזולטאַ֜טן
[BAShTÉTIKN <ATESTÍRN> DI VÁL-REZULTÁTN]

election(s): (װאַלן (ל״ר 
[VALN (pl.)]

election/voter fraud:  דער שטי֜משװינדל
[DER ShTÍMShVINDL]

mail-in ballot: דער שטי֜מצעטל דורך דער פּאָסט
[DER ShTÍMTSETL DURKh DER POST]

peaceful transfer of power: דאָס שלומדיקע אי֜בערגעבן די מאַכט
[DOS ShÓLEMDIKE ÍBERGEBN DI MAKhT]

poll monitor: דער שטי֜ם־אָבסערוואַ֜טאר, ...אָ֜רן
[DER ShTÍM-OBSERVÁTOR, ...ÓRN]

polling booth: די שטי֜מבודקע, ־ס
[DI ShTÍMBUDKE, -S]

vote (n.): די שטים, ־ען
[DI ShTIM, -EN]

vote (v.): שטי֜מען
[ShTÍMEN]

vote in person: שטי֜מען אי֜נעם (שטי֜מ)לאָקאַ֜ל
[ShTÍMEN ÍNEM (ShTÍM)LOKÁL]

voter suppression: די שטי֜ם־דערשטי֜קונג
[DI ShTÍM-DERShTÍKUNG]

voting booth: די שטי֜מבודקע, ־ס
[DI ShTÍMBUDKE, -S]

voting machine: די שטי֜ממאַשין, ־ען
[DI ShTÍMMAShIN, -EN]

voting rights: (דאָס שטי֜מרעכט (ל״י
[DOS ShTÍMREKhT (sg.)]

Every vote counts.
ווי֜כטיק איז יע֜דע שטים.
[VÍKhTIK IZ YÉDE ShTIM]

Exercise your right to vote!
ניצט אויס אײַ֜ער שטי֜מרעכט!
[NITST OYS ÁYER ShTÍMREKhT]

Many people have recently become politically active.
אַ סך מענטשן זע֜נען לעצטנס געוואָ֜רן פּאָלי֜טיש אַקטי֜וו.
[A SAKh MENTShN ZÉNEN LETSTNS GEVÓRN POLÍTISh AKTÍV]

This year it’s not so much Election Day as it is Election Season.
הײַ֜יאָר איז גיכער אַ וואַ֜לסעזאָ֜ן איי֜דער אַ וואַ֜לטאָג.
[HÁYYOR IZ GÍKhER A VÁLSEZÓN ÉYDER A VÁLTOG]

Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com