application: די אַפּליקאַ֜ציע, ־⁠ס
[DI APLIKÁTSYE, -S]

application form: דער אַפּליקי֜ר־⁠פֿאָרמולאַ֜ר, ־⁠ן; די אַפּליקי֜רקע, ־⁠ס
[DER APLIKÍR-FORMULÁR, -N; DI APLIKÍRKE, -S]

apply for a job: <אָ֜נגעבן אויף אַ שטע֜לע <פּאָסטן/פּאָזי֜ציע
[ÓNGEBN AF A ShTÉLE <POSTN/POZÍTSYE>]

curriculum vitae (CV): דער קורי֜קולום װי֜טע, ־⁠ס; די ביאָגראַ֜פֿישע ראָשי־⁠פּרקים (ל״ר)
[DER KURÍKULUM-VÍTE, -S; DI BYOGRÁFIShE RÓShE-PRÓKIM (pl.)]

experience: די פּראַ֜קטיק
[DI PRÁKTIK]

fill a position: <פֿאַרפֿי֜לן אַ שטע֜לע <פּאָסטן/פּאָזי֜ציע
[FARFÍLN A ShTÉLE <POSTN/POZÍTSYE>]

follow-up letter: דער נאָ֜כדעמבריװ, –
[DER NÓKhDEMBRIV, –]

internship: דער סטאַזש, ־⁠ן; די סטאַזשי֜רונג, ־⁠ען; דער פּראַ֜קטיקום, ־⁠ס
[DER STAZh, -N; DI STAZhÍRUNG, -EN; DER PRÁKTIKUM, -S]

do an internship: דו֜רכמאַכן אַ סטאַזש >פּראַקטיקום>; סטאַזשי֜רן; זײַן אױף סטאַזשי֜רונג
[DÚRKhMAKhN A STAZh <PRÁKTIKUM>; STAZhÍRN; ZAYN AF STAZhÍRUNG]

job interview: דער שטע֜לע־⁠אינטערװיו֜, ־⁠ען; דער אינטערװיו֜ אױפֿן פּאָסטן
[DER ShTÉLE-INTERVYÚ, -EN; DER INTERVYÚ AFN POSTN]

job-hunting: <דאָס זוכן אַ֜רבעט <פּרנסה>; דאָס זוכן אַ שטע֜לע <פּאָסטן/פּאָזי֜ציע
[DOS ZUKhN ÁRBET <PARNÓSE>; DOS ZUKhN A ShTÉLE <POSTN/POZÍTSYE>]

networking: <דאָס שאַפֿן זיך פֿאַרבי֜נדונגען <קאָנטאַ֜קטן
[DOS ShAFN ZIKh FARBÍNDUNGEN <KONTÁKTN>]

overqualified: אי֜בערקװאַליפֿיצי֜רט
[ÍBERKVALIFITSÍRT]

qualified: קװאַליפֿיצי֜רט
[KVALIFITSÍRT]

recommendation: די רעקאָמענדאַ֜ציע, ־ס
[DI REKOMENDÁTSYE, -S]

recruiter: דער װערבי֜רער, ־⁠ס; דער רעקרוטי֜רער, ־⁠ס
[DER VERBÍRER, -S; DER REKRUTÍRER, -S]

reference: די רעקאָמענדאַ֜ציע, ־⁠ס
[DI REKOMENDÁTSYE, -S]

(job) referral: <די רעקאָמענדאַ֜ציע אױף אַ שטע֜לע <פּאָסטן/פּאָזי֜ציע
[DI REKOMENDÁTSYE AF A ShTÉLE <POSTN/POZÍTSYE>]

relevant experience: די רעלעוואַ֜נטע <שייכדיקע> פּראַ֜קטיק
[DI RELEVÁNTE <ShÁYEKhDIKE> PRÁKTIK]

résumé: דער רעזומע֜, ־⁠ען; דער קורי֜קולום װי֜טע, ־⁠ס
[DER REZUMÉ, -EN; DER KURÍKULUM VÍTE, -S]

unemployment (status): די/דאָס אַ֜רבעט(ס)לאָזיקײט; דאָס נישט האָבן קײן אַ֜רבעט
[DI/DOS ÁRBET(S)LOZIKEYT; DOS NIShT HOBN KEYN ÁRBET]

unemployment (benefit): דאָס אַ֜רבעט(ס)לאָז־⁠געלט 
[DOS ÁRBET(S)LOZ-GELT]

I applied for the job but they told me I was overqualified.
כ׳האָב אָ֜נגעגעבן אויף דער פּאָזי֜ציע, האָט מען מיר געזאָ֜גט אַז כ׳בין אי֜בערקוואַליפֿיצי֜רט
[Kh’HOB ÓNGEGEBN AF DER POZÍTSYE, HOT MEN MIR GEZÓGT AZ Kh׳BIN ÍBERKVALIFITSÍRT.]

While she was looking for a job, she collected unemployment.
בשעת זי האָט געזו֜כט אַ֜רבעט האָט זי געקראָ֜גן אַ֜רבעט(ס)לאָז־געלט
[BEShÁS ZI HOT GEZÚKhT ÁRBET HOT ZI GEKRÓGN ÁRBET(S)LOZ-GELT.]

By the time he got around to filing the application, the position was already filled.
ביז ער האָט זיך נישט אוי֜סגעקראַצט און דערלאַ֜נגט די אַפּליקאַ֜ציע, האָט מען שוין פֿאַרפֿי֜לט די פּאָזי֜ציע
[BÍZ ER HOT ZIKh NIShT ÓYSGEKRATST UN DERLÁNGT DI APLIKÁTSYE, HOT MEN ShOYN FARFÍLT DI POZÍTSYE.

Many more words available in the Comprehensive English-Yiddish Dictionary

Sign up for the searchable, online version at englishyiddishdictionary.com