Living room / דער גאַסטצימער


When she used to go to work, she would come home, kick off her shoes, turn on the lamp, find a good book from the bookshelf, sit down on the couch and read until dinner. Now that she’s retired, she spends even more time in the living room – devouring one book after another, binge-watching her favorite episodes on TV, doing exercises on the carpet, and watering her potted plants.

ווען זי פֿלעג נאָך פֿאָרן צו דער אַרבעט, פֿלעג זי אַהיימקומען, אַראָפּציִען די שיך, אָנשטעלן דעם לאָמפּ, אָפּזוכן אַ גוט ביכל פֿון דער ביכער־פּאָליצע, זיך אַוועקזעצן אויף דער סאָפֿע און לייענען ביז וועטשערע. אַז זי האָט זיך שוין פּענסיאָנירט פֿאַרברענגט זי נאָך מער צײַט אינעם גאַסטצימער – זי שלינגט איין בוך נאָך אַ צווייטן, אָדער שלינגט עפּיזאָדן פֿון איר באַליבטער טעלעוויזיע־פּראָגראַם, מאַכט געניטונגען אויפֿן טעפּעך, און באַוואַסערט די וואַזאָנעס.

[VEN ZI FLEG NOKh FÓRN TSU DER ÁRBET FLEG ZI AHÉYMKUMEN, ARÓPTSIEN DI ShÍKh, ÓNShTELN DEM LÓMP, ÓPZUKhN A GUT BÍKhL FUN DER BÍKhER-PÓLITSE, ZIKh AVÉKZETSN AF DER SÓFE UN LÉYENEN BIZ VÉTShERE. AZ ZI HOT ZIKh ShOYN PENSYONÍRT FARBRÉNGT ZI NOKh MÉR TSAYT ÍNEM GÁSTTSIMER – ZI ShLÍNGT ÉYN BUKh NOKh A TSVÉYTN, ÓDER ShLÍNGT EPIZÓDN FUN IR BALÍBTER TELEVÍZYE-PROGRÁM, MAKhT GENÍTUNGEN AFN TÉPEKh, UN BAVÁSERT DI VAZÓNES.]


armchair: דער פֿאָטעל, ־⁠ן; די פֿאָטערשטול, ־⁠ן
[DER FOTÉL, -⁠N; DI FÓTERShTUL, -⁠N]

bookcase: די ביכער־⁠שאַפֿע, ־⁠ס; די ביכערשאַנק, ...שענק
[DI BÍKhER-⁠ShÁFE, -⁠S; DI BÍKhERShANK, ...ShENK]

bookshelf: די ביכער־⁠פּאָליצע, ־⁠ס
[DI BÍKhER-⁠PÓLITSE, -⁠S]

carpet: דער טעפּעך, ־⁠ער; דער קאָברעץ, ־⁠ן; דער קאַװיאָר, ־⁠ן
[DER TÉPEKh, -⁠ER; DER KÓBRETS, -⁠N; DER KAVYÓR, -⁠N]

coffee table: דאָס קאַװע־⁠טישל, ־⁠עך
[DOS KÁVE-⁠TIShL, -⁠EKh]

couch/sofa: די סאָפֿע, ־⁠ס; די קאַנאַפּע, ־⁠ס; די קושעטקע, ־⁠ס
[DI SÓFE, -⁠S; DI KANÁPE, -⁠S; DI KUShÉTKE, -⁠S]

curtain/drape: דער פֿירהאַנג <פֿאָרהאַנג>, ־⁠ען; דער גאַרדין, ־⁠ען
[DER FÍRHANG <FÓRHANG>, -⁠EN; DER GARDÍN, -⁠EN]

cushion: דער (שטול)קישן, ־⁠ס; דער יאַשיק, ־⁠עס
[DER (ShTÚL)KIShN, -⁠S; DER YÁShIK, -⁠ES]

end table: דאָס עקטישל, ־⁠עך
[DOS ÉKTIShL, -⁠EKh]

fireplace: דער קאַמין, ־⁠ען
[DER KAMÍN, -⁠EN]

hardwood floor: די פּאַדלאָגע <פּאָדלעגע/דיל> פֿון האַרטן האָלץ
[DI PADLÓGE <PÓDLEGE/DIL> FUN HARTN HOLTS]

lamp: דער לאָמפּ, ־⁠ן
[DER LOMP, -⁠N]

lampshade: דער אַבאַזשור, ־⁠ן
[DER ABAZhÚR, -⁠N]

living room: דער גאַסטצימער, ־⁠ן; דער װױנצימער, ־⁠ן; די מיטלשטוב, ־⁠ן
[DER GÁSTTSIMER, -⁠N; DER VÓYNTSIMER, -⁠N; DI MÍTLShTUB, -⁠N]

mantelpiece: דער קאַמינגזימס, ־⁠ן
[DER KAMÍNGZIMS, -⁠N]

painting: דאָס מאָלערײַ, ־⁠ען; דאָס געמעל, ־⁠ן
[DOS MOLERÁY, -⁠EN; DOS GEMÉL, -⁠N]

potted plant: די װאַזאָנע, ־⁠ס; דאָס אײַנגעטאָפּטע געװיקס, ־⁠ן
[DI VAZÓNE, -⁠S; DOS ÁYNGETOPTE GEVÍKS, -⁠N]

speaker: דער הילכער, ־⁠ס
[DER HÍLKhER, -⁠S]

wallpaper: טאַפּע֜טן (ל״ר); דער שפּאַליר; דאָס װאַנטפּאַפּיר
[TAPÉTN (pl.); DER ShPALÍR; DOS VÁNTPAPÍR]


Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501(c)(3) organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!